פלא שף | קטלוג 2019/20

תבניות סיליקון מאה

מיוחדים

מיני קנלה ,863050 60 | מ"ל 28 Ø35 X H 38

מדלן ,8611955 45 | מ"ל 20 93x25xH 12

מדלן ,86449 40 | מ"ל 32 76x45xH 19

מיני מדלן ,862929 78 | מ"ל 9 48x34xH 15

מיני מדלן ,86305 100 | מ"ל 6 41x30xH 10

863532 מיני סברינה מרובעת

פיננסייר ,86508 36 | מ"ל 50 87x49xH 15

מיני פיננסייר ,863433 72 | מ"ל 11 50x26xH 11

מיני פיננסייר ,86289 78 | מ"ל 15 49x25xH 15

קנלה ,864306 40 | מ"ל 91 Ø55 X H 50

96 | מ"ל 18 38x38xH 17

864550 סברינה עגולה 24 | מ"ל 74 Ø72 X H 23

8611687 מיני סברינה עגולה

865295 מיני סברינה עגולה

864339 סברינה מרובעת

54 | מ"ל 24 Ø50 X H 16

70 | מ"ל 11 Ø41 X H 12

24 | מ"ל 100 70x70xH 30

מיני, עגול, טארטלט ואובל

טארטלט ,865418 88 | מ"ל 10 Ø42 X H 10

טארטלט ,86616 54 | מ"ל 13 Ø39 X H 12

מיני עיגול ,86328 70 | מ"ל 23 Ø40 X H 20

מיני עיגול ,86277 96 | מ"ל 18 Ø34 X H 21

מיני מדליון ,86386 160 | מ"ל 5 Ø28 X H 8

מיני אובל ,863425 84 | מ"ל 22 51x32xH 21

מיני אובל ,86276 96 | מ"ל 18 46x26xH 21

טארטלט ,862826 54 | מ"ל 18 Ø50 X H 12

טארטלט ,867963 70 | מ"ל 12 Ø43 X H 12

47

Made with FlippingBook - Online catalogs