פלא שף | קטלוג 2019/20

קישוטי שוקולד פרווה

סדרת קישוטים משוקולד מריר / לבן פרווה בד״צ

קישוטי שוקולד

מ"מ מריר Ø 50 מ"מ, עגולה 45/45 מ"מ לבן Ø 50 מ"מ, עגולה 45/45

יח' 288 יח' 288 יח' 288 יח' 288

רשת מרובעת 65100 רשת מרובעת 65101

רשת מרובעת / עגולה בשילוב של מריר / לבן 65099 רשת מרובעת / עגולה בשילוב של לבן / אדום 65115

יח' 36

מ"מ 50

עלה שוקולד מריר 65102

יח' 36

מ"מ 50

עלה שוקולד לבן 65103

יח' 312

מ"מ 150

מקל בועות מריר 65104

יח' 312

מ"מ 150

מקל בועות לבן 65105

יח' 270

מ"מ 60

כפית קטנה מריר 65106

יח' 270

מ"מ 60

כפית קטנה לבן

65107

יח' 288

מ"מ 100

כפית גדולה מריר

65108

יח' 288

מ"מ 100

כפית גדולה לבן

65109

יח' 690 יח' 690 יח' 690

מ"מ מריר 50/30 מ"מ לבן 50/30 חום / לבן 50/30

משולש 65110

משולש משולש משולש משולש

65111 65112 65113 65114

יח' 690 לבן / אדום 50/30

יח' 690

לבן / חום 50/30

מ"מ מריר Ø 40

יח' 324

דסקית עגולה מיני

65116

מ"מ לבן Ø 40

יח' 324

דסקית עגולה מיני

65117

מ"מ מריר Ø 60

יח' 120

דסקית עגולה 65230

מ"מ לבן Ø 60

יח' 120

דסקית עגולה 65231

יח' 240

מ"מ מריר 100/40

דסקית מלבנית 65232

יח' 240

מ"מ לבן 100/40

דסקית מלבנית 65233

יח' 360

מ"מ מריר 45

דסקית לב

65118

יח' 360

מ"מ לבן 45

דסקית לב 65119

יח' 300

פולי קפה מריר 65097

יח' 300

פולי קפה לבן 65096

22

Made with FlippingBook - Online catalogs