מפעל הפיס | חוברת לזכיין - חנות

מכירות הנך נדרש למכור את כל מוצרי מפעל הפיס בהתאם ליעדים שיקבעו מעת לעת על ידי המשווק בדגש על חישגד וגיוס מנויי פיס חדשים

Made with FlippingBook Ebook Creator