אורט יד לבוביץ' | מידע לקראת המעבר לתיכון

מהדורה דיגיטלית

חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון

אורט יד לבוביץ', נתניה ליזום. להנהיג. להשפיע.

החוברת מנוסחת בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד

דבר המנהלת

תלמידים והורים יקרים,

הינה חטיבה עליונה. אורט יד-לבוביץ קריית החינוך בית הספר רואה את עצמו כחממה חינוכית למנהיגות ויזמות אשר ייעודה הוא חינוך דור העתיד כ: דור משכיל. א דור השואף למצוינות. א

דור יוזם ומוביל. א דור סקרן ויצירתי. א דור הרגיש לעצמו ולסביבתו. א דור המגשים חלומות. א דור ערכי. א ומתוך כל אלה – דור משמעותי. א

ערכים אלה שזורים בחיי היום-יום של בית הספר ובאים לידי ביטוי בשיעורים, בתוכניות הייחודיות הבית-ספריות, בסביבות הלמידה החדישות, בפעילויות הרבות והמגוונות ובשפע המגמות והכיתות המוצעות לתלמידים מתוך רצון לאפשר לכל אחת ואחד מהם לממש את הכישורים והיכולות שלהם בצורה המיטבית. דונם וכוללת מרחבים ירוקים רבים, 40 החטיבה העליונה משתרעת על שטח של ספרייה, מגרש אתלטיקה חדש ומודרני, מגרשי ספורט, אולמות ספורט, מרכז יזמות/ בית יוצרים, מרכז אנגלית מתוקשב, מעבדות חדישות, בועה אקולוגית, קפיטריה ומבני כיתות רבים. מחנכים ומחנכי מקצועות שונים ועובדי מנהל 130 צוות החטיבה העליונה ובו כ הינו צוות אוהב, אכפתי, מסור, מקצועי ואחראי, הרואה בחינוך של אזרחי המחר ומנהיגיו את ייעודו. מתוך רצון לאפשר לכם לקבל החלטה נבונה ומושכלת לקראת המעבר לחטיבה העליונה, איגדנו בחוברת זו את המידע הנדרש לכם ובו הסברים על מבנה תעודת הבגרות, המגמות והמקצועות השונים המוצעים לתלמידים בבית ספרנו. צוות בית הספר ואני נשמח לעמוד לרשותכם בייעוץ והכוונה.

בברכה, ורד דברת מנהלת קריית החינוך

| 2

חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון |

בגרות

מהי תעודת בגרות הזכאות לתעודת הבגרות נקבעת במשותף על ידי משרד החינוך ובית הספר. לתעודת בגרות זכאי כל מי שעמד בהצלחה בכל הדרישות הלימודיות והחוקיות של משרד החינוך. את התעודה מעניקים אגף הבחינות במנהל הפדגוגי, האחראי לקיום בחינות הבגרות, ובית הספר. מהי יחידת לימוד שעות שבועיות בשנה אחת. את 3 יחידת לימוד מוגדרת כהיקף החומר אשר יילמד במסגרת יחידות לימוד, המייצגות את רמת 5-3 מקצועות האנגלית והמתמטיקה ניתן ללמוד בהיקף של הקושי וההעמקה בחומר הלימודי. יחידות לימוד כדי להיות זכאי לתעודת בגרות. 21 תלמיד חייב לצבור לפחות *בכפוף לשינויים של משרד החינוך מהן דרישות הזכאות לתעודת בגרות על פי משרד החינוך* יחידות לימוד לפחות במקצועות שניגשים בהם לבחינות חיצוניות, שהן 21 על התלמיד לצבור בחינות הבגרות, וכן לעמוד בדרישות לבחינות פנימיות. (מינימום-מקסימום) הבחינות החיצוניות להלן פירוט המקצועות של *בכפוף לשינויים של משרד החינוך המקצוע יחידות לימוד אנגלית 5-3 מתמטיקה 5-3 תנ"ך 2 ספרות 2 היסטוריה 2 עברית - לשון הבעה והבנה 2 אזרחות 2 מקצוע בחירה (מגמות) - אחד או שניים 15-5 סה"כ 35-21 *הדרישות מעודכנות לשנה"ל תשע"ז. הן עשויות להתעדכן בשנים הקרובות. את פירוט חוקת הזכאות אפשר למצוא בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.

3 0

| חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון

בחירת מקצועות מורחבים ומגמות מקצוע בחירה מורחב אחד המרכיבים המשמעותיים בסל הלימודים של תלמידי התיכון (חטיבה עליונה) הוא . תלמידי כיתות ט' נקראים להשקיע מחשבה בבחירת המגמות, מתוך התייחסות ליכולותיהם או מגמה הלימודיות ושטחי ההתעניינות שלהם. תלמידים רבים בוחרים מסלול לימודי בהתאם לשאיפותיהם לעתיד, לכן גם חשובה מעורבות ההורים בקבלת ההחלטות בנוגע לבחירת מקצועות מורחבים. אפשרויות הבחירה של המקצועות או המגמות בחטיבה העליונה מותנות במסלול הזכאות לבגרות שהתלמיד להשתבץ בו, וזאת בהתבסס על נתוני מחצית א'. (השיבוץ הסופי מתבסס על הנתונים בסיום השנה.) מועמד תלמיד המועמד לדוגמה: על התלמיד לבחור מקצוע או מגמה רק על פי מסלול הזכאות אליו הוא מועמד. למסלול בגרות איכותי ומצטיין (כיתת שתי בחירות יבחר מסל האפשרויות העומד לרשותו). :2 או 1 מקצועות ומגמות הבחירה לכיתות מנהיגות ושני מקצועות בחירה – על התלמיד לבחור מאפשרות על התלמיד לבחור מקצוע אחד מאשכול א ומקצוע נוסף מאשכול ב. :1 אפשרות (פרטים על כל מקצוע בחירה ניתן לראות בהמשך החוברת). אשכול א' אשכול ב' ביולוגיה ספרדית פיזיקה ערבית מדעי החברה מנהל וכלכלה כימיה אומנות חזותית מנהל וכלכלה ביולוגיה ספרדית תיאטרון חינוך גופני פיזיקה כימיה מדעי החברה התלמיד יכול לבחור רק במגמה אחת מסך כל המגמות המוצעות לו. :2 אפשרות (פרטים על כל מגמה ניתן לראות בהמשך החוברת.) מגמות אלקטרוניקה ומחשבים הנדסת תוכנה מידע נתונים ניהול עסקי ביוטכנולוגיה ניו מדיה ופרסום תלמידים המועמדים למסלול בגרות בחירה אחת – על התלמיד לבחור באחת מן האפשרויות המוצעות להלן: ספרדית 2 מנהל וכלכלה 2 אומנות חזותית 2 תיאטרון 2 חינוך גופני 2

| 4

חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון |

כיתות ייחודיות

מצוינות עתודה מדעית טכנולוגית (עמ"ט) מצוינות מנהיגות חברתית כיתות אגף שח"ר (מב"ר, אתגר)

5 0

| חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון

עתודה מדעית-טכנולוגית – כיתת מצוינות עמ"ט

מערכת החינוך הישראלית שואפת לשכבה רחבה יותר של תלמידים מצטיינים בתחומי המדע והטכנולוגיה. שיעור התלמידים המצטיינים בתחומים הללו איננו מספק, כך עולה מטענות המועלות בצה"ל, במוסדות האקדמיים ובתעשייה. לנוכח נתונים אלה, החליט משרד החינוך לפתח את התוכנית של העתודה המדעית הטכנולוגית (עמ"ט). זו תוכנית מצוינות יוקרתית, אשר חרטה על דגלה והציבה את היעד להעלות את מספר 555 יחידות לימוד ושני מקצועות מדעיים-טכנולוגיים מוגברים ( 5 התלמידים המסיימים מתמטיקה סך-הכול). מסלול עתודה מדעית-טכנולוגית הינו שש-שנתי – כיתות ז'-י"ב. בסיום לימודיהם התיכוניים, מקבלים תלמידי תוכנית המצוינות תעודת בגרות מדעית-טכנולוגית איכותית, אשר תספק להם מפתחות שונים שיפתחו להם דלתות רבות הן בצבא והן באוניברסיטה ובחיים בכלל. בוגרי התכנית הזכאים לתעודת בגרות מדעית-טכנולוגית איכותית יקבלו מקדמי הטבה (בונוס) מוגדלים במוסדות הבאים: נקודות 30 יחידות לימוד, 5 נקודות למתמטיקה 30 – מקדם ההטבה הינו תוספת של • טכניון יחידות לימוד כל אחד. 5 נקודות למקצוע מדעי או טכנולוגי נוסף בהיקף של 30 למקצוע מדעי ו- לציון ממוצע הבגרות. 10% יינתן בונוס תוספת של • אוניברסיטת חיפה – תלמידי הכיתה מחויבים ללמוד מקצועות מתחומי המדעים או מגמות טכנולוגיות. להלן אפשרויות הבחירה המוצעות לתלמידים. על התלמיד לבחור מסלול אחד בלבד מבין המסלולים המוצעים מטה: 7 מסלול טכנולוגי: מגמת אלקטרוניקה ומחשבים. . 1 מסלול טכנולוגי : ביוטכנולגיה. . 2 מסלול טכנולוגי: מגמת הנדסת תוכנה. . 3 מסלול טכנולוגי: מידע ונתונים (מותנה בשילוב של מקצוע מדעי בלבד). . 4 מסלול מדעי: ביולוגיה ופיזיקה. . 5 מסלול מדעי: ביולוגיה וכימיה. . 6 מסלול מדעי: כימיה ופיזיקה. . 7

בואו להתרשם

| 6

חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון |

כיתת מצוינות מנהיגות החברתית

מעמידה פלטפורמה לתלמידים להכיר ולהביא לידי ביטוי את פוטנציאל ההנהגה שלהם. בכיתה זו מושם דגש על לימודי מנהיגות ועידוד לאקטיביזם חברתי בבית הספר ובקהילה הקרובה והרחוקה. מטרת תוכנית הלימודים בכיתה היא לאפשר לתלמידים היכרות עם עצמם וסביבתם, להכיר ביכולותיהם ובכישרונותיהם להשפיע ולהוביל תהליכים ומשימות חברתיות, ולפעול על פי מערכת ערכים המאפשרת מימוש עצמי במעגלי החיים השונים. דגש רב מושם על מיומנויות של תקשורת בין-אישית, עבודת צוות, חשיבה ביקורתית ויצירתית. תלמידי הכיתה נדרשים להפגין יכולות ורבליות ועמידה אל מול קהל הן בשפה העברית והן בשפה האנגלית. יחידות לימוד דיפלומטיה ותקשורת (לימודים בשפה האנגלית). 5 תלמידי הכיתה מחויבים ללמוד הלימודים בכיתה כוללים מפגשים עם מנהיגים מתחומים שונים, סדנאות וימי שיא (חלקם ביוזמתם), מפגשים עם מגזרים שונים בחברה הישראלית ועוד. יחידות לימוד בלימודי דיפלומטיה ותקשורת באנגלית. 5 + יחידות לימוד 5 אנגלית – ברמה של • יחידות לימוד. 5-4 – מתמטיקה • שני מקצועות מורחבים מהאפשרויות הניתנות בבית הספר. • השתתפות פעילה בסמינרים ופעילויות ייעודיות. • התנהגות טובה מאוד. • נכונות לתרומה לסביבה ולקהילה מעבר לנדרש. • הלימודים בכיתה מחייבים:

בואו להתרשם

בואו להתרשם

7 0

| חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון

כיתות אגף שח"ר (מב"ר, אתגר, אומץ)

כיתות אגף שח"ר הן חלק ממערך הכיתות לבגרות בבית הספר. כיתות אלה נועדו לחזק את התלמידים ברמה רגשית, ערכית וקוגניטיבית כך שיוכלו להשיג זכאות לתעודת בגרות איכותית ומיטבית.

מטרות כיתות אלה:

• למנוע נשירה ולהגביר את ההתמדה של התלמידים בבית הספר. • לצמצם פערים. • להגדיל את מספר התלמידים המגיעים לידי מיצוי אישי. • למידה משמעותית וחיזוק הדימוי העצמי. • שיפור המסוגלות ותחושת השייכות למסגרת הבית-ספרית. • יחידות לימוד במתמטיקה ואנגלית, לפי יכולות 5-4- יחידות לימוד ל 3 טיוב תעודת הבגרות מ התלמיד. • לתת מענה פדגוגי ומענה אישי לכל תלמיד בהתאם ליכולותיו.

וזאת כדי לאפשר סביבה לימודית מיטבית. 25-18 מספר התלמידים בכיתה נע בין

מקצועות הבחירה בכיתות אגף שח"ר:

• מינהל וכלכלה.

| 8

חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון |

מקצועות בחירה מורחבים

9 0

| חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון

ביולוגיה

לימודי הביולוגיה הם מסע אל תוך מערכות גוף האדם, אל הסביבה שאנו חיים בה וכן לימוד התורשה שמאחדת בין כל היצורים החיים, וגם מבדילה ביניהם. בלימודי הביולוגיה לומדים התלמידים חומר עיוני רחב ומגוון, ורוכשים מיומנויות חקר של תהליכים ביולוגיים. מעבדות, סיורים, מפגשים באוניברסיטאות השונות ופגישות עם מרצים מהשטח, כל אלה פותחים בפני התלמידים צוהר אל עתידם. תוכנית לימודים תלת-שנתית: למידה עיונית, לפי תוכנית לימודים חדישה הכוללת: התא, מערכות גוף האדם, אקולוגיה – מדעי הסביבה. כיתה י': התא, גנטיקה. כיתה י"א: תורשה, רבייה, מיקרוביולוגיה, הנדסה גנטית, אבולוציה ועוד. כיתה י"ב: כוללת בתוכה קריאת מאמרים מדעיים וניתוחם. המאמרים עוסקים בהעשרת הנושאים למידה עיונית: העיוניים. לימוד הנושאים העיוניים מלווה במעבדות חוקרות המאפשרות להכיר תופעות ביולוגיות, מעבדות חקר: לתכנן ולבצע ניסויים, וכל זאת בעזרת מגוון מכשירים וטכניקות עבודה. עם סיום החקר במעבדה, מגיש התלמיד דוחות מעבדה. תכנון וביצוע מחקר יישומי. ביוחקר – בסוף י"ב נערכת בחינת בגרות מעשית – על התלמידים לצאת לסיור לימודי ולהגיש עבודה הכוללת מדידות ומידע, שמתלווה אל עבודת ביוחקר – ביצוע ניסויים בעזרת שימוש במגוון מכשירים וטכניקות עבודה. הסיור והביוחקר מחושבים כציון פנימי.

הרכב בחינת הבגרות: יחידות לימוד. המבחן מתקיים במתכונת מקוונת. 5 • מבחן עיוני בהיקף של • מבחן במעבדה חוקרת בסוף י"ב. • עבודה בכתב ובחינה בעל-פה על עבודת הביוחקר, ציון פנימי.

תלמידים מספרים

בואו להתרשם

| 10

חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון |

כימיה

הכימיה היא נדבר מרכזי בקרב מדעי הטבע המדויקים. היא קשורה קשר הדוק לתחומי הפיזיקה, ביולוגיה, רפואה, מדעי הסביבה ותחומים רבים אחרים. הכימיה עוסקת בהבנה וחיזוי תכונות החומר, במצבי הצבירה השונים שלו, ובאינטראקציות היוצרות שינויים בחומר: החל מהבנת התהליכים המתרחשים בבישול ביצה, ועד יצירת חומרים חזקים ועמידים לבניית חלליות. הלימודים במגמת הכימיה משלבים בתוכם ידע כימי, ביצוע ניסויים במעבדה ומיומנויות חקר, אסטרטגיות חשיבה, אוריינות מדעית וכתיבה מדעית, למידת עמיתים ועבודת צוות. במהלך שלוש שנות הלימודים במגמה זוכים התלמידים לתוכנית סיורים, שבה הם נחשפים לתחומים שונים בעולם הכימיה: מחזית המחקר, דרך התעשיה ועד תופעות טבע שהבנתן מתאפשרת דרך הכימיה. תוכנית לימודים תלת-שנתית: השפה הכימית, מבנה האטום, הטבלה המחזורית והקשר בין מבנה החומר לתכונותיו. כיתה י': סטוכיומטריה (חישובים כמותיים), חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים, כימיה של מזון ואנרגיה. כיתה י"א: סוכרים, שיווי משקל, תרמודינמיקה ומבנית בחירה נוספת. כיתה י"ב: הלמידה במגמה משולבת בביצוע ניסויים וכתיבת דו"חות חקר, במטרה להעמיק את מעבדות חקר: הידע הנלמד בשיעורים העיוניים. הכימיה היא נדבך מרכזי בקרב מדעי הטבע המדויקים. היא קשורה קשר הדוק לתחומי הפיזיקה, ביולוגיה,

יחידות לימוד: 5 פירוט בחינות הבגרות – מהציון. 55% מבחן עיוני בסוף כיתה י"א, המהווה מהציון. 15% מבחן על מעבדת החקר בסוף כיתה י"ב, המהווה מהציון. 30% הערכה בית ספרית על הנושאים העיוניים הנלמדים בכיתה י"ב, המהווה

תלמידים מספרים סרטון של התלמידים

בואו להתרשם סרטון של המגמה

11 0 13 0

| חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון, תשפ"ד

פיזיקה

לימודי מגמת הפיזיקה מאפשרים היכרות מעמיקה עם חוקי הפיזיקה השולטים בעולם ועם התיאוריות המדעיות שהתפתחו במרוצת הדורות. לימודי פיזיקה בתיכון ובחינת הבגרות בה מעניקים אפשרויות קבלה נוחות יותר למוסדות להשכלה גבוהה, בונוסים וכדומה. בכמה מוסדות להשכלה גבוהה מגמת הפיזיקה היא מדרישות הקדם לקבלה, או שיש להשלימה בתחילת הלימודים האקדמיים. תנאי קבלה לפיזיקה: במתמטיקה. 80 ציון סוף שנה בכיתה ט': לימודים בכיתת עמט או הקבצה א' ציון מינימום יחידות לימוד במתמטיקה. 5 שיבוץ בחטיבה העליונה לרמה של המשך לימודי המכניקה וסיומם, גלים ואופטיקה פיזיקלית ועריכת ניסויי המעבדה הרלוונטיים. כיתה י"א – • , מגנטיות), המודל הדואלי של החומר, DC לימודי אלקטרומגנטיות (אלקטרוסטטיקה, מעגלי כיתה י"ב – • מבוא לתיאוריה הקוונטית, מודלים גרעיניים של האטום, רדיואקטיביות. יחידות לימוד 5 פירוט בחינות הבגרות – מכניקה ניוטונית ואלקטרומגנטיות. בנושאים: מהציון, 55% • מבחן עיוני בסוף כיתה י"ב, המהווה מכניקה, אלקטרומגנטיות בנושאים: מעבדות, 7 מהציון וכולל 15% • מבחן מעבדה בסוף כיתה י"ב, המהווה וגלים. הקרינה והחומר. בנושא: מהציון, 30% הערכה חליפית הכוללת עבודות חקר, התנסות ומעבדות, המהווה • תוכנית הלימודים תלת-שנתית לימוד קינמטיקה, אופטיקה גיאומטרית, ותחילת העיסוק בחוקי ניוטון. כיתה י' – •

תלמידים מספרים

בואו להתרשם

| 12

חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון |

מגמת מדעי החברה

לימודי מדעי החברה לימודי מדעי החברה במערכת החינוך בשלל התחומים השונים שהם מציעים, חוקרים את החברה האנושית על המגוון התרבותי שבה ולפיכך ממלאים תפקיד מרכזי בקידום הידע וההבנה של מורכבות החיים החברתיים בעידן הפוסט מודרני בכלל ובחברה הישראלית בפרט. הלימודים במסגרת זו פותחים למתבגר צוהר לעולם שלם של מושגים, תיאוריות ורעיונות מופשטים, שתכליתם מתן רעיונות שיעמידו בסיס לתפיסות, לאמונות ולדרכי חיים אותם יגבש התלמיד כאדם בוגר. המגמה חושפת את התלמידים לתחומי הדעת:

מדע החוקר את התנהגות האדם ותהליכים מנטליים. פסיכולוגיה – מדע העוסק בחקר החברה ובהתנהגות האדם בחברה. סוציולוגיה –

דרישות המקצוע: תלמידים המיועדים לשני מקצועות בחירה. תוכנית הלימודים: פסיכולוגיה, סוציולוגיה. כיתה י': • פסיכולוגיה, סוציולוגיה. כיתה י"א: • סוציולוגיה, חקר. כיתה י"ב: •

מבנה בחינת הבגרות: בחינה אחת פנימית ואחת חיצונית, נקבע בתחילת כל מחזור.

פרויקטים מיוחדים: • הערכה חלופית. • התנסות מחקרית. • תצפיות. • ניתוח מקרים.

תלמידים מספרים

בואו להתרשם

13 0

| חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון

ערבית

השפה הערבית היא צוהר לעולמות תוכן רבים ומגוונים של עולם הערבים והאסלאם, בבחינת גשר להידברות והיכרות עם שכנינו. הביקוש לדוברי ערבית בתחומי הביטחון, החוץ ועולם התקשורת בארץ ובעולם הולך ומתפתח, ולדוברי הערבית בישראל יתרון בתחומים רבים כשפה שנייה רשמית בישראל. השפה הערבית היא צוהר לעולמות תוכן רבים ומגוונים של עולם הערבים והאסלאם, בבחינת גשר להידברות והיכרות עם שכנינו. הביקוש לדוברי ערבית בתחומי הביטחון, החוץ ועולם התקשורת בארץ ובעולם הולך ומתפתח, ולדוברי הערבית בישראל יתרון בתחומים רבים כשפה שנייה רשמית בישראל.

למי מיועדת המגמה? ומעלה. 90 המגמה מיועדת למסיימי לימודי הערבית בחטיבת הביניים בציון למי מיועדת המגמה? ומעלה. 90 המגמה מיועדת למסיימי לימודי הערבית בחטיבת הביניים בציון

תחומי הלימוד במהלך הלימודים תלמידינו נחשפים לתכנים עכשוויים, מפתחים יכולת האזנה, דיבור וקריאת טקסטים עיתונאיים וספרותיים ורוכשים מיומנויות בתחום הדקדוק הערבי כאמצעי להבנת הטקסט והבעה בכתב. תחומי הלימוד במהלך הלימודים התלמידים נחשפים לתכנים עכשוויים, מפתחים יכולת האזנה, דיבור וקריאת טקסטים עיתונאיים וספרותיים ורוכשים מיומנויות בתחום הדקדוק הערבי כאמצעי להבנת הטקסט והבעה בכתב.

דרישות המקצוע הבנת הנקרא, הבעה בכתב ובעל-פה. דרישות המקצוע הבנת הנקרא, הבעה בכתב ובעל-פה.

תוכנית לימודים ומבנה בחינת הבגרות ומועדה בחינת הבגרות מתקיימת בי"ב וכוללת: • פרק אנסין – הכולל שאלות בהבנת הנקרא ודקדוק. • פרק עיתונות – המתבסס על הכרת אוצר המילים של שפת התקשורת. • פרק הבעה בכתב – שאלת בחירה מתוך מגוון יצירות ספרותיות ומאמרים אקטואליים שנלמדו במהלך השנים. פרויקטים מיוחדים התלמידים שומעים הרצאות מטעם חיל המודיעין, משתתפים בגדנ"ע מזרחנים ובסמינר מודיעין באופק. • • פעילויות בתחומי אקטואליה להרחבה והעשרה בהקשרי השפה הערבית ותרבותה במסגרת ההערכה החלופית. תוכנית לימודים ומבנה בחינת הבגרות ומועדה בחינת הבגרות מתקיימת בי"ב וכוללת: • פרק אנסין – הכולל שאלות בהבנת הנקרא ודקדוק. • פרק עיתונות – המתבסס על הכרת אוצר המילים של שפת התקשורת. • פרק הבעה בכתב – שאלת בחירה מתוך מגוון יצירות ספרותיות ומאמרים אקטואליים שנלמדו במהלך השנים. פרויקטים מיוחדים • צפייה בהצגות ומופיע שירה להעמקת הקשר עם השפה ותרבותה. • מפגשים עם דוברי השפה. • מפגשים עם אישים מתחום התקשורת וההסברה בשפה ערבית במסגרת ערכה חלופית.

תלמידים מספרים סרטון של התלמידים

בואו להתרשם סרטון של המגמה

| 14

18

חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון | חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון, תשפ"ד |

ספרדית

מדינות. היא אחת 21 ספרדית הינה אחת מהשפות החשובות ביותר בעולם. היא השפה הרשמית של משלוש השפות הרשמיות שנקבעו בארגונים בין-לאומיים. היא השפה הרביעית בתפוצתה בעולם אחרי מיליון אנשים בעולם הם דוברי ספרדית. בעידן של גלובליזציה 400 סינית, אנגלית והינדית – יותר מ ותקשורת דיגיטלית הפכה הספרדית, לצד האנגלית, לאחת משתי השפות המרכזיות הנהוגות בתקשורת הבין-לאומית. נוסף על כך, ידיעת השפה מאפשרת להכיר תרבות עשירה וחשובה שנוצרה בשפה זו וממשיכה להיווצר בתחומי הספרות, המוזיקה, הקולנוע, הטלוויזיה, העיתונות ועוד. מבוא לעולם הדובר ספרדית, יסודות דקדוקיים, תיאור אנשים ומקומות, ביטוי של רצונות ותחביבים. קריאת טקסטים ספרותיים פשוטים. בתום השנה תהיו מסוגלים להציג את עצמכם, ואת סביבתכם הקרובה והרחוקה יותר בזמן הווה. כיתה י"א: שימוש בזמני עבר, תכנים תרבותיים, אושיות מהעולם ההיספני, קריאה והבנה של קטעי עיתונות וטקסטים ספרותיים עכשוויים. בתום השנה תהיו מסוגלים להבין רעיונות המובאים בשיחה בהירה ולנסח סיפור קצר. כיתה י"ב: הבעה בעל-פה ובכתב, קריאת טקסטים ספרותיים במשלב גבוה וקטעי עיתונות. דקדוק: זמן עתיד, ציווי, מותנה, והווה של דרך התלוי. פיתוח ארבע מיומנויות למידת השפה: קריאה, כתיבה, הבנת הנשמע והבעה בעל-פה. דרישות המקצוע: במהלך שלוש שנות הלימוד, ועל בסיס הנושאים שנלמדו, התלמידים יכינו פרויקטים שונים. תהליך הכנת הפרויקט הוא חלק עיקרי בתהליך הלמידה וההערכה, שכן הוא מצריך תהליך למידה המושתת על התחייבות הלומד והדרכת המורה בד בבד עם שימת לב לעבודת צוות שכולם בה לומדים, משתתפים ומסייעים זה לזה. מבנה בחינת הבגרות: מהציון הם ההישגים במהלך שלוש שנים של תהליך הלמידה. 40% – בחינה חיצונית בעל-פה. 60% תוכנית לימודים תלת-שנתית כיתה י':

תלמידים מספרים

בואו להתרשם

15 0

| חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון

חינוך גופני

המגמה לחינוך גופני נועדה לתלמידים המעוניינים לפתח מיומנויות בתחום החינוך הגופני מצד אחד ובנושאי ידע והבנה הקשורים בתכנים רלוונטיים מצד שני. התחומים המעשיים כוללים קורס מעשי מתקדם ובתוכו קורס הדרכה וכושר גופני. תורת החינוך הגופני, אנטומיה, פיזיולוגיה, פיזיולוגיה של המאמץ, תחומי הידע וההבנה כוללים: קינסיולוגיה, תורת הכושר הגופני וכן היבטים פסיכולוגיים, חברתיים ובריאותיים בחינוך גופני. העשרה בתחומי ידע במדעים הקשורים בספורט (אנטומיה, פיזיולוגיה של המאמץ, פסיכולוגיה של הספורט), הקניית ידע בתורת האימון, התנסות מעשית בענפי ספורט שונים. התוכנית מציעה איזון בין החומר המקצועי-עיוני ובין החומר המעשי והיא מאפשרת גם לאוכלוסיות תלמידים הטרוגניות, ברמות שונות של שליטה במיומנויות גופניות, ללמוד במגמה.

תוכנית לימודים תלת-שנתית המגמה מיועדת לתלמידים בעלי זיקה לספורט, בעלי שאיפות והישגים. מבחנים פנימיים – עיוני ומעשי. כיתה י': • יחידות לימוד – מבחן עיוני בגרות חיצונית. 3 כיתה י"א: • יחידת מבחן מעשי. 1 יחידת מבחן עיוני, 1 יחידות לימוד – 2 כיתה י"ב: • דרישות המקצוע • בריאות תקינה ומעלה בסיום חטיבת הביניים 85 • ציון בחינוך גופני • ספורטאים פעילים

• סיורים לימודיים • הרצאות אורחים • ימי גיבוש ספורטיביים.

תלמידים מספרים

בואו להתרשם

| 16

חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון |

תיאטרון

לימודי התיאטרון פותחים צוהר לעולם תרבותי עשיר, פרי מסורות בנות אלפי שנים, החל בתיאטרון היווני במאה החמישית לפני הספירה וכלה בימינו אנו. לימודי התיאטרון מזמינים את העוסקים בהם לנסות ולהבין קונפליקטים אנושיים, המתבטאים במערכות יחסים בין היחיד לחברה, בין אדם לזולתו או בין דורות, להתעמק ולנקוט עמדה בסוגיות קיומיות ואתיות מורכבות. לימודי התיאטרון הם ייחודיים ומשלבים בין עיון למעשה. הם מזמנים ללומדים חוויות רגשיות ואסתטיות: כצופים בהצגות המועלות על הבמה, כקוראי מחזות, כמתנסים במשחק ובהפקה, וכקוראי טקסטים עיוניים הקשורים לאמנות התיאטרון. במהלך שלוש השנים יצפו התלמידים בכחמש הצגות במהלך כל שנה. יחידות לימוד 5 פירוט יחידות לימוד ופריסת בחינות הבגרות – יחידות לימוד עיוני: 3 יחידות לימוד הערכה פנימית – העלאת סצנות מתוך מחזות שנלמדו בכיתה. 1.5 • יחידות לימוד נלמדות לאורך שלוש השנים – בחינה בכתב בסוף י"ב. 1.5 • . (פרויקטים) – עבודת חקר ותיעוד תהליך בספר בימוי. P.B.L נבחנים בשיטת יחידות לימוד מעשי: 2 דקות. נבחנים בסוף י"ב. 30 העלאת הפקות באורך תוכנית לימודים תלת-שנתית כיתה י': • התנסות תיאורטית-מעשית, הכרת דרכי עבודת השחקן ולימוד מושגי יסוד. • עיוני – שפת התיאטרון, זרמים וסגנונות בתיאטרון, ניתוח צפייה בהצגות. • מעשי – סדנות משחק: דרכי עבודת השחקן על עצמו, דרכי עבודת השחקן על הדמות. כיתה י"א: • המשך סדנאות מעשיות ולימוד עיוני. • עיוני – טרגדיה: יוונית, שייקספירית. קומדיה: מולייר. תיאטרון ישראלי. ניתוח צפייה בהצגות. • מעשי – העלאת סצנות מתוך מחזות נבחרים: עבודת השחקן על הדמות. יחידות לימוד: העלאת סצנות. 1.5 • אירוע היבחנות פנימי כיתה י"ב: • עיוני – המשך תיאטרון ישראלי וקומדיה. • מעשי – יישום לימוד מעשי ותיאורטי, לקראת הפקות. בחינה בכתב. יחידות לימוד: 1.5 • אירוע היבחנות פנימי העלאת הפקות וכתיבת ספר בימוי (תיעוד תהליך). יחידות לימוד: 2 אירוע היבחנות חיצוני •

תלמידים מספרים

בואו להתרשם

17 0

| חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון

מגמת אומנות חזותית

במהלך הלמידה מתקיים דיאלוג משמעותי ברמה המקצועית והרגשית בין התלמידים והמורים. נקודת המוצא והחיפוש האומנותי הם לא של תוצר 'נכון' \ 'לא נכון' אלא של דרך – תהליכים והתפתחות. במגמה מלמדים אמנים-מחנכים מ'תנועת תרבות' הפעילים בשדה האומנות, החינוך והקהילה. תוכנית הלימודים במגמה מציע לימודי אומנות בתחום העיוני והמעשי: ניתן דגש על חשיפה למדיומים מסורתיים (רישום, ציור, הדפס, פיסול) לצד מדיומים עכשוויים (אומנות דיגיטלית, צילום, וידאו. המעבר בין תחומים ומורים שונים מאפשר ביטוי מגוון ומבהיר שאמנות אינה רק טכניקה, אלא שילוב של טכניקה ויצירתיות. גישה זו מעודדת רב-תחומיות ומציגה את האמנות החזותית כחלק מתמונה רחבה ומגוונת של תרבות חזותית. קשת התחומים והפעולות במגמה נבנתה מתוך רצון להצמיח בוגרים המעורים בעולם האומנות ובחברה סביבם. באמצעות פיתוח שפת אומנות וכושר הבעה, יוכלו לטפח אופני חשיבה יצירתיים בכל תחום. הלימודים במגמה כוללים לימודים עיוניים של תולדות האומנות והבנת האומנות לצד לימודים מעשיים: צבע, רישם, פיסול, הדפס, לימודי וידאו-ארט ופוטושופ. פרוייקטים מיוחדים: במסגרת הלימודים במגמה משתתפים התלמידים בהצגת תערוכות, בביקורים במוזיאונים, הצגה בפסטיבל אומנות, מרתוני רישום, בביקורת עבודות קבוצתית, בפרוייקט אוצרות ובהרצאות אורח של אמנים.

תוכנית תלת שנתית: שיעורים עיוניים (רישום ציור, הדפס, פיסול). + כיתה י' – חשיפה למדיומים מסורתיים שיעורים עיוניים (דיגיטלי, צילום ווידיאו). + כיתה י"א – חשיפה למדיומים עכשוויים כיתה י"ב – הצגת עבודה בתערוכת גמר (בגרות מעשית) ומבחן בגרות עיוני באומנות. יח"ל 5 תלמידים יסיימו את המסלול עם בגרות

תנאי קבלה: • ראיון אישי. • תיק עבודה במידה ויש.

בואו להתרשם

| 18

חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון |

מנהל וכלכלה

שילוב והתמחות הן מילות המפתח במציאות המשתנה של היום. הצרכים של שוק העבודה מחייבים היום יכולות פרקטיות עם הבנה ויכולות ניתוח של המציאות הכלכלית העכשווית שאנו פועלים בה. בלימודי כלכלה ומנהל אנו מודעים לצורך בהקניית כלים נכונים המותאמים לשוק העבודה אליו פונה התלמיד. לימוד המקצוע מקנה ידע רחב ועשיר, ואפשרויות התעסוקה הנגזרות ממנו הן מגוונות ופרוסות על פני כל ענפי המשק. הלימודים במגמה הם חווייתיים ומשלבים בתוכם לימודים עיוניים והתנסות בטכנולוגיה לעיבוד וניהול מידע בארגון. זאת ועוד, כחלק מהחובות הלימודיות, התלמידים מבצעים עבודת חקר, משלבים בה את תכני הלימוד במגמה, ונעזרים לצורך כך באמצעים שונים כמו טכנולוגיות דיגיטליות ומאגרי מידע מתוקשבים, תוכנות ייחודיות, עבודה בקבוצות דיון מתוקשבות, סיורים לימודיים והרצאות מומחים. תלמידים רבים מבצעים את עבודת המחקר מחוץ לבית הספר, בסביבת עבודה אמיתית של ארגון ציבורי, מסחרי או מפעל תעשייתי. תוכנית הלימודים תלת-שנתית יחידות לימוד (י'-י"ב). 5 • חשבונאות, כלכלה ותורת המנהל יחידת לימוד (י"ב). 1 • ביולוגיה – יחידות לימוד (י"א-י"ב). 3 • פרויקט גמר בנושאים: יחסי עבודה, כיתה עסקית ותרבות ארגונית –

הלימודים במגמה מעשיים, ומכשירים את התלמיד להסמכה מקצועית בתחום שהוא עוסק בו.

תלמידים מספרים

בואו להתרשם

19 0

| חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון

מגמות

| 20

חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון |

מגמת ניהול עסקי – בהתמחות ניהול משאבי אנוש יחידות מנהל וכלכלה ומשאבי אנוש 5 *תלמידי המגמה מחויבים ללמוד

עולם העסקים המודרני מתאפיין ברמת תחרותיות גוברת, שינויים תכופים בתנאי השוק וצורך בראייה עסקית רב-תחומית. בעולם זה הופך המשאב האנושי לנכס מרכזי בכל פעילויות הארגון. הטמעת ידע עסקי במסגרת לימודי מדע וטכנולוגיה נועדה לתת מענה הן לדרישות הגוברות של המשק הישראלי למקצועות טכנולוגיים והן לצורכי הלומד, שירצה להשתלב בעולם של משק מתקדם. מודעות לנושא הניהול העסקי תתרום לפיתוח תרבות ארגונית, תחנך לערכים ונורמות שישפרו את ביצועי הארגון ויתרמו לשיפור חוסנה של המדינה. תוכנית הלימודים תלת-שנתית תוכנית הלימודים בניהול משאבי אנוש מיועדת לחשוף את התלמידים לכלים, מודלים, גישות ותיאוריות להבנת התחום כפי שהוא מתבצע הלכה למעשה בארגונים השונים. כמו כן, בפני הלומד נפרסים הכיוונים החדשים של ניהול המשאב האנושי בעידן של פיתוח טכנולוגי מואץ וגלובליזציה. במהלך לימודים אלה לומדים התלמידים נושאים רבים כגון: ניהול משאבי אנוש ומקומו בארגון, תכנון משאבי אנוש, חקר (ניתוח) תפקידים (ניתוח עיסוקים כמותי ואיכותי), גיוס מיון ואיוש עובדים, הנעת עובדים, תגמול עובדים, קשרי עובד מעביד ועוד.

פירוט בחינות הבגרות יחידת לימוד – מבחן עיוני. 1 חשבונאות – • יחידת לימוד – מבחן עיוני. 1 מבוא למדעים – • יחידות לימוד (פרויקט). 5 משאבי אנוש – •

תלמידים מספרים

בואו להתרשם

21 0

| חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון

) Data analysis מגמות מידע ונתונים ( מגמת מידע ונתונים (

תוכנית זו נבנתה בשיתוף פעולה של המנהל למדע התוכנית "מידע ונתונים" הינה תוכנית לבגרות. בצה"ל וחברות טכנולוגיות מתקדמות. 8200 וטכנולוגיה במשרד החינוך, אגף המודיעין תוכנית הלימודים מדגישה את הסוגיות התרבותיות והערכיות-חברתיות במרחב הדיגיטלי, כגון ניתוח רשתות חברתיות, הדלפת מידע ברשתות חברתיות והתפשטות מידע. ) מאפשרת להבין טוב יותר את עולם המידע הסובב data analysis הבחירה במגמה של מידע ונתונים ( אותנו. תלמידי המגמה מקבלים כלים ורוכשים מיומנויות שמאפשרות להם לאתר מידע בצורה מקצועית, מתוך שימוש ביכולות ניתוח גבוהות בתחומי שפה ומידענות. המגמה מכינה את התלמידים של היום למציאות של המחר. תוכנית לימודים של המגמה: יחידות לימוד – י'-י"ב. או מקצוע מדעי (ביולוגיה או כימיה 5 ערבית או ספרדית – שפה זרה חובה: • יחידות לימוד. 5 או פיזיקה) במסגרת זו לומד התלמיד חמישה תחומים: יחידות לימוד – י'-י"א. 5 מידע ונתונים – מקצוע מוביל: • טכנולוגיות מידע ותקשורת, רשת האינטרנט ומדיה חברתית, אחזור מידע וכריית מידע, מידע ומידענות, התמודדות עם שפה זרה. יישום הלימודים במגמה בא לידי ביטוי בביצוע יחידות לימוד בכיתה י"ב. 5 עבודת חקר – התמחות: • יחידות לימוד) בנושאים כגון אינטרנט ומדיה חברתית, ניתוח ובנייה של אתרי תוכן 5 פרויקט גמר )בהיקף ומאגרים בשפות זרות, אבטחה וסייבר, יזמות ואבטחת מידע בארגון. תוכנית זו נבנתה בשיתוף פעולה של המנהל למדע התוכנית "מידע ונתונים" הינה תוכנית לבגרות. בצה"ל וחברות טכנולוגיות מתקדמות. 8200 וטכנולוגיה במשרד החינוך, אגף המודיעין תוכנית הלימודים מדגישה את הסוגיות התרבותיות והערכיות-חברתיות במרחב הדיגיטלי, כגון ניתוח רשתות חברתיות, הדלפת מידע ברשתות חברתיות והתפשטות מידע. ) מאפשרת להבין טוב יותר את עולם המידע הסובב data analysis הבחירה במגמה של מידע ונתונים ( אותנו. תלמידי המגמה מקבלים כלים ורוכשים מיומנויות שמאפשרות להם לאתר מידע בצורה מקצועית, מתוך שימוש ביכולות ניתוח גבוהות בתחומי שפה ומידענות. המגמה מכינה את התלמידים של היום למציאות של המחר. תוכנית לימודים של המגמה: יחידות לימוד – י'-י"ב. או מקצוע מדעי (כימיה, פיזיקה, 5 שפה זרה חובה: ערבית או ספרדית – • יחי'). 5 יח') או שפה זרה (ערבית או ספרדית ברמה של 5 ביולוגיה ברמה של . במסגרת זו לומד התלמיד חמישה תחומים: יחידות לימוד – י'-י"א 5 מקצוע מוביל: מידע ונתונים – • טכנולוגיות מידע ותקשורת, רשת האינטרנט ומדיה חברתית, אחזור מידע וכריית מידע, מידע ומידענות, התמודדות עם שפה זרה. יחידות לימוד בכיתה י"ב. 5 התמחות: עבודת חקר – • פרויקט גמר (בהיקף

מבנה בחינות הבגרות: • שפה זרה או מקצוע מדעי מבנה בחינות הבגרות: בחינה בכתב בכיתה י"א. 70%- פרויקט בכיתה י' ו 30%- • איתור מידע ונתונים • התמחות – מידע וידע באינטרנט – עבודת גמר – מחקר איכותני בכיתה י"ב. בחינה בכתב בכיתה י"א. 70% פרויקט בכיתה י' ו- 30%- • איתור מידע ונתונים • התמחות – מידע וידע באינטרנט – עבודת גמר – מחקר איכותני בכיתה י"ב.

סרטון של התלמידים תלמידים מספרים

סרטון של המגמה בואו להתרשם

| 22 20

חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון | חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון, תשפ"ד

מגמת הנדסת תוכנה

המגמה מכשירה את בוגריה לעסוק בהנדסת תוכנה ובתכנות מחשבים. התלמידים לומדים את שפות התכנות השונות ונחשפים לחידושים טכנולוגיים בתחום הנדסת התוכנה. התלמידים יתנסו בחיפוש פתרונות לבעיות אלגוריתמיות, ניתוח ותכנון של מערכות תוכנה גדולות ומורכבות, תכנון מערכות המשלבות אינטרנט ובינה מלאכותית. כל אלה בעזרת שימוש בשיטות וכלים מתקדמים ביותר. נושאי הלימוד אינם תלויים בשפת תכנות מסוימת. הינה מגמה מדעית-טכנולוגית, המזכה בתעודה טכנולוגית נוסף על תעודת הבגרות. מגמת הנדסת תוכנה הלימודים במגמה מאפשרים להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה בתחום מדעי המחשב ובפקולטות יוקרתיות אחרות. התעודה הטכנולוגית שמקבלים תלמידי מגמת הנדסת תוכנה נותנת עדיפות במיון ליחידות הבאות: • יחידות סייבר בחיל המודיעין. • בסמ"ח – בית הספר למקצועות המחשב בצה"ל (חיל התקשוב). • יחידת אופק בחיל אוויר. תלמידים מצטיינים עוברים קורסי תכנות יוקרתיים של צה"ל, המבטיחים את קידומם המקצועי בצבא ובאזרחות.

תוכנית לימודים תלת-שנתית יחידות לימוד. לימודים במהלך י'-י"א. 5 • מדעי המחשב – יחידות לימוד. לימודים במהלך י'-י"ב. 5 • מקצוע מדעי: פיזיקה או ביולוגיה ברמת יחידות לימוד בסיום כיתה י"ב. 5 • פרויקט גמר בהיקף רחב –

פרויקטים מיוחדים סיורים בחברות היי-טק, בבסיסי צה"ל, מארחים אנשי מקצוע המומחים בתחומים שונים ומגוונים. מקצת המרצים הם בוגרי המגמה שהגיעו לתפקידים הבכירים ביותר בחברות רבות בארץ ובחו"ל.

תלמידים מספרים

בואו להתרשם

23 0

| חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון

מגמת הנדסת אלקטרוניקה רובוטית ורחפנים (בינה מלאכותית) AI בשילוב

במגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים שלנו תלמידנו יתמחו בשני תחומי עניין: רובוטיקה ורחפנים (בינה מלאכותית). AI בשילוב במהלך הלימודים התלמידים ילמדו את יסודות האלקטרוניקה הדיגיטאלית, בסיס פיסיקאלי לעולם בהכוונה להפעלת חומרה (קלט פלט מחיישנים C ,python החשמל, פיתוח אפליקציות ושפות תיכנות אלקטרונים להבנת המרחב). התלמידים יעברו סדנת רחפנים בה ילמדו את נושא הרחפנים - הרכבה, הטסה, תיכנות של רחפנים, הבנת הכוחות הפועלים על הרחפן וניתוח המידע המתקבל מחיישניו. התלמידים ילמדו לבנות ולתכנת רובוט המסוגל להיכנס למבוך ובצורה אוטונומית למצוא את דרכו החוצה באמצעות קליטת מידע מחיישנים. יב התלמידים יעמיקו לימודיהם בנושאי הרובוטיקה והרחפנים תוך שילוב + בהמשך הלימודים בכיתה יא מצלמות ועיבוד המידע המתקבל מהם לצורך התקדמות הרובוטים והרחפנים במרחב. כדי לעשות זאת בינה מלאכותית) כך שנבנה מודלים, נאמן אותם AI נלמד עיבוד תמונה ואת הבסיס ללמידת מכונה – ( לזיהוי אובייקטים במרחב לצורך ניווט. יב והוא פרויקט הגמר. + גולת הכותרת של המגמה הוא פרויקט הנעשה במהלך כיתה יא התלמידים שלנו מבצעים את פרויקט הגמר שלהם בתעשיית ההי-טק. הנמצא בעיר פתח תקווה. MOUNTERS התלמידים יוצאים פעם בשבועיים למפעל ההי-טק המפעל מאמץ את תלמידי המגמה המלווים על ידי מהנדסים ומנטורים לאורך שנת הלימודים. המנחים יח"ל בסיום הלימודים. כך זוכים 5 מכוונים את תלמידנו בפיתוח הפרויקט שלהם בו הם נבחנים ברמת התלמידים להכיר מקרוב מהנדסים בסביבת העבודה הטבעית שלהם ולקבל הנחיות וטכניקות עכשוויות לפיתוח בתעשייה. תכנית הלימודים של המגמה: יחידות. 5 מקצוע מדעי - פיזיקה או ביולוגיה או כימיה יחידות 5 מקצוע מוביל - אלקטרוניקה מחשבים יחידות. 5 התמחות - מערכות אלקטרוניות

תלמידים מספרים

בואו להתרשם

| 24

חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון |

ניו מדיה: עיתונאות ופרסום מגמת ניו מדיה: עיתונאות ופרסום

הלימודים במגמה מעניקים התבוננות מקורית, חווייתית וביקורתית על יצירה והפצה של מסרים תקשורתיים באמצעי המדיה השונים וברשתות החברתיות זאת תוך כדי שילוב בין לימודים עיוניים למעשיים. זהו מסלול טכנולוגי שגם מעניק לתלמידים ארגז כלים מקצועיים הכוללים: צילום ועריכת וידאו וסאונד, הפקת קמפיינים חברתיים ברשתות חברתיות, הקמה ועיצוב אתר אינטרנט, כתיבה עיתונאית והפקה של פודקאסטים.

פרויקטים מיוחדים במסגרת המגמה יובילו התלמידים קמפיינים בנושאים חברתיים מהותיים שנוגעים לחייהם האישיים. בנוסף, הלימודים במגמה מספקים למידה משמעותית וחווייתית הכוללים סיורים באולפני טלוויזיה, בחברות פרסום ועוד. בפני תלמידי המגמה עומדת גם האפשרות להצטרף לצוות הצילום והתיעוד הבית ספרי כחלק ממעורבות החברתית. למי מיועדת התוכנית? התוכנית מיועדת לתלמידים סקרנים, יצירתיים, בעלי עניין ורצון להיות מעורים ומעורבים חברתית במתחולל סביבם. @newmedia_ortleibovitch

תוכנית הלימודים תלת-שנתית . מדעים (פיזיקה, כימיה או ביולוגיה). 1

יחידות לימוד. 5 . מקצוע מוביל (עיוני): תקשורת וחברה 2 יחידות לימוד. 3-5 . התמחות (מעשי): ניו מדיה ופרסום 3

בתום שלוש שנים, בוגרי המגמה מוכנים להשתלב בעולם האמיתי: שילוב ביחידות מקצועיות של צה"ל, שילוב בתעשיית הניו-מדיה, הפרסום, הטלוויזיה והקולנוע. אחדים מהם אף ממשיכים ללימודי י"ג-י"ד בתחום קולנוע וטלוויזיה.

בואו להתרשם סרטון של המגמה

25 0 23 0 0

| חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון, תשפ"ד

ביוטכנולוגיה ביוטכנולוגיה מגמת ביוטכנולוגיה

מה זה ביוטכנולוגיה? ) בִּיּוֹטֶכְנוֹלוֹגְיָה, Biotechnology ), ובקיצור גם בִּיוֹטֶק, ( Biotech הוא תחום של מחקר ופיתוח יישומי ( המשתמש בידע ביולוגי לפיתוח טכנולוגיות. פיתוחים ביוטכנולוגיים מנצלים את תהליכי החיים במערכות ביולוגיות לצורך ייצור מוצרים בתחומי התעשייה, הרפואה, החקלאות והקוסמטיקה לרווחת האדם. מערך הלמידה במגמת הביוטכנולוגיה מציג בפני התלמידים את התפיסה המדעית בת זמננו, הרואה במחקר יישומי את חוד החנית להתפתחות התעשייה הביוטכנולוגית. תעשייה זו מגוונת מאוד ונכללים בה יישומים בתחומים רבים כמו ריפוי ואבחון, תרופות, מזון, חקלאות, איכות הסביבה, קוסמטיקה, ביו אלקטרוניקה, ננו-ביוטכנולוגיה ועוד. תוכנית הלימודים של מגמת הביוטכנולוגיה: יח"ל) כימיה או ביולוגיה או פיזיקה. 5 מקצוע בסיס מדעי ( בתחום המדעי – יח"ל). 5 מקצוע מוביל – מערכות ביוטכנולוגיות *( בתחום הטכנולוגיה – יח"ל) במחקר או בתעשייה ** 5 פרויקט גמר יישומים בביוטכנולוגיה ( מקצוע התמחות – *ליבת מערך הלמידה במגמת ביוטכנולוגיה הינה המקצוע מערכות ביוטכנולוגיות. מקצוע זה מציג בפני התלמידים את היישומים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר הנמצאים בחזית מדעי החיים. יחידות לימוד. בוגרי מגמת ביוטכנולוגיה יוכלו להמשיך את 5 **במקצוע ההתמחות עבודת גמר ברמה של לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה. מה זה ביוטכנולוגיה? ) בִּיּוֹטֶכְנוֹלוֹגְיָה, Biotechnology ), ובקיצור גם בִּיוֹטֶק, ( Biotech הוא תחום של מחקר ופיתוח יישומי ( המשתמש בידע ביולוגי לפיתוח טכנולוגיות. פיתוחים ביוטכנולוגיים מנצלים את תהליכי החיים במערכות ביולוגיות לצורך ייצור מוצרים בתחומי התעשייה, הרפואה, החקלאות והקוסמטיקה לרווחת האדם. מערך הלמידה במגמת הביוטכנולוגיה מציג בפני התלמידים את התפיסה המדעית בת זמננו, הרואה במחקר יישומי את חוד החנית להתפתחות התעשייה הביוטכנולוגית. תעשייה זו מגוונת מאוד ונכללים בה יישומים בתחומים רבים כמו ריפוי ואבחון, תרופות, מזון, חקלאות, איכות הסביבה, קוסמטיקה, ביו אלקטרוניקה, ננו-ביוטכנולוגיה ועוד. תוכנית הלימודים של מגמת הביוטכנולוגיה: יח"ל) כימיה או ביולוגיה או פיזיקה. 5 מקצוע בסיס מדעי ( בתחום המדעי – יח"ל). 5 מקצוע מוביל – מערכות ביוטכנולוגיות *( בתחום הטכנולוגיה – יח"ל) במחקר או בתעשייה ** 5 פרויקט גמר יישומים בביוטכנולוגיה ( מקצוע התמחות – *ליבת מערך הלמידה במגמת ביוטכנולוגיה הינה המקצוע מערכות ביוטכנולוגיות. מקצוע זה מציג בפני התלמידים את היישומים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר הנמצאים בחזית מדעי החיים. יחידות לימוד. בוגרי מגמת ביוטכנולוגיה יוכלו להמשיך את 5 **במקצוע ההתמחות עבודת גמר ברמה של לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה.

בואו להתרשם

| 26 | 24 24

חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון | חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון, תשפ"ד | חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון, תשפ"ד

צרו קשר

אורט יד לבוביץ' נתניה , נתניה 34 פנקס כתובת ביה"ס:

veredd@admin.ort.org.il דוא"ל: | ylb.ort.org.il אתר הבית: 09-8823744 פקס: | 09-8600812 טלפון נוסף: | 09-8600802 טלפון:

27 0

| חוברת מידע לקראת המעבר לתיכון

03-6839666 עיצוב גרפי והמרה דיגיטלית: דיגיטלר

אורט יד לבוביץ' ליזום. להנהיג. להשפיע.

חומר פרסומי המופיע בעיתון הינו | אין להעתיק חומר כלשהו בלי אישור המו"ל | כל הזכויות שמורות לטלר תקשורת בע"מ כל נושא המופיע במגזין זה נועד להשכלה בלבד ואין לראות בו ייעוץ, רפואי או אחר. | על אחריות החברות המפרסמות בלבד

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online