אור עקיבא | המקומון הקהילתי בעיר

תושבי אור עקיבא והאיזור מוזמנים לטעום את הטעמים הפיקנטים הטעמים בבית הקשתות 20 של שניצליית נפגשים. קבענו!

052-5000502 בית הקשתות משלוחים לאור עקיבא והאזור

8

18.8.2023 | ב’ אלול תשפ”ג

המקומון הקהילתי בעיר

Made with FlippingBook Ebook Creator