אור עקיבא | המקומון הקהילתי בעיר

בחרו כבר ות הצלחה • סיון

דמארי סיון ליווי מלא לפיתוח הקריירה לעוברים בדיקה ע״י בית הנדל״ן קורס רישיון נדל״ן במתנה יעקובוב רחלי

מנשה בר

עטר אלעד

תמם ליאור

ישראלוב רוני

מן

דדשב מיכאל

אמסלם מית

ת ? מוכר \ תתקשר שר

אור אוליאל- בית הנדל"ן אור עקיבא 053-3534-688

עקיבא אור ,2 קוק הרב

ב אותנו חפשו

26

18.8.2023 | ב’ אלול תשפ”ג

המקומון הקהילתי בעיר

Made with FlippingBook Ebook Creator