אור עקיבא | המקומון הקהילתי בעיר

פרשת “שופטים”: "הָשִׁיבָה ׁשֹופְטֵינּו כְּבָרִא ׁשֹונָה, וְיֹועֲצֵינּו כְּבַתְּחִלָּה"

משה אבועזיז מאת: הרב בפתחו של חודש אלול, חודש של חיפוש עצמי וחשבון נפש לקראת הימים הנוראים ימי הדין שיבואו עלינו לשלום .כי אלול בארמית - חיפוש. זמן של התבוננות וחיפוש עצמי. השבת נקרא בפרשתנו את הפסוק הראשון שקוראים בתורה בחודש אלול "שֹׁפְטִים וְׁשֹטְרִים ּתִּתֶן לְָך" שבפשט המקרא הוא ציווי לעם ישראל למנות שופטים על מנת שיהיו דיינים וישפטו משפט צדק. צריך למנות דיינים וגם – לתת להם כוח אכיפה, אחרת אין כוח לחוק. בספר החוקים יכולים להיות חוקים נפלאים, אבל אם הרשות לא מקפידה לאכוף אותם, הם עלולים להתפוגג כלא היו. אך בעומק פשוטו של מקרא, אנו מצווים להציב שומרים ב"כל שערינו", כלומר, בפתחי הגוף שלנו. לשמור על האוזניים מפני שמיעת דברי רכילות. שמירת הפה מדיבורי שקר ולשון הרע ושמירת העיניים. אומר האדמו"ר מגור: אדם שמקיים את "שופטים ושוטרים תיתן לך" הוא אדם ששופט את עצמו – בעצמו. ומי ששופט עצמו למטה, לא יישפט למעלה ולכן הציווי הוא בלשון יחיד: "תיתן לך"- שכל אדם צריך לתת לעצמו שופטים ושוטרים אישיים. "אשר ה' אלקיך נתן לך ", נתן מתנה ומי שמצליח לתת שופטים ושוטרים בכל שעריו, זוכה במתנת אלוהים. אל תיתן לעניים שלך להסתכל לכל מקום. כמה קדושה יש בעיניים, איזו מתנה נפלאה קיבלנו מבורא עולם. אדם שלא רואה היה מוכן לשלם הון עתק רק כדי לראות. ואנחנו יש לנו עיניים ב''ה לראות. ובמקום לראות דברים שבקדושה, רואים שטויות. זה משפיע על האדם. ,זה נכנס לנשמה שלנו. אומרים חז''ל – שהעיניים תרים אחרי מה שהלב חומד. הלב!! רוצה לעשות עבירה, העיניים משוטטות

לחפש איפה יכול להשיגה. איפה יכול לחטוא. לכן התורה אומרת, לא תתורו אחרי לבבכם. קודם כל –אל תתור אחרי הלב! ואח''כ אחרי העיניים. ולכן התורה מצווה אותנו לשים שוטרים. מחסומים. כך אומרים חז''ל- כל מי שהוא רואה דבר שאינו הגון, ואינו זן עיניו ממנו זוכה ומקבל פני שכינה. כל מה שאתה מבקש באותו רגע - מתקיים!.. יכולים אנחנו לנצל זאת. לבקש מבורא עולם כל מה שאנחנו צריכים!!. להתגבר ולשמור על העניים! ואז נקבל פני השכינה באותו רגע! אם נדע לשים שומר על הפה שלנו ועל האוזניים, אפילו פעם ביום ננסה לא להקשיב ולא לדבר לשון הרע.. כמה זכויות יהיו לנו. הפה שלנו יהיה יותר קדוש, התפילות שלנו ייראו אחרת. ונהייה יותר נקיים. דוד המלך אמר בתהילים: "מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב.. נצור לשונך מדבר מרמה" ..ובגמרא אמרו: מי רוצה חיים? נצור לשונך מרע. אל תדבר רע על אנשים. אל תשמע דברים לא טובים. וממילא נזכה לחיים יותר טובים וארוכים! הבה נתפלל ונייחל לקראת השנה החדשה "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה”: שהקב”ה יחזיר לנו את מערכת המשפט המתוקנת שהורה לנו בתורתו; “והסר ממנו יגון ואנחה” –אנחנו בהחלט מכירים גם היום הרבה יגון והרבה אנחות שעוררה מערכת המשפט הישראלית. למרות החסרונות במערכת הקיימת, ‘אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו’, ואי אפשר לעולם בלא שלטון חוק מסודר, גם אם הוא פגום. יש לתקנו ולהחליפו, ולא להרסו כל עוד אין מערכת אחרת מתוקנת במקומו. וְאָשִׁיבָה שֹׁפְטַי ְִך כְּבָרִאשֹׁנָה וְיֹעֲצַי ְִך כַתְּחִלָּה אַחֲרֵי כֵן יִקָּרֵא ל ְָך עִיר הַצֶּדֶק קִרְיָה נֶאֱמָנָה.

21

18.8.2023 | ב’ אלול תשפ”ג

המקומון הקהילתי בעיר

Made with FlippingBook Ebook Creator