אור עקיבא | המקומון הקהילתי בעיר

אנקונינה אלי – המועמד לראשות העיר

העיר להעביר את יוסיפוב מתפקידו ובחרו בי כמ.מ. ראש העיר. בתוך מספר חודשים, הצלחנו לשכנע את משרד הפנים לזנוח את נושא הועדה הקרואה, הצלחנו להכין תוכנית הבראה שהייתה מקובלת על משרד הפנים והאוצר, העברנו תקציב שיש בו הגדלה משמעותית הן לאגף החינוך והן לאגף השפ”ע ואט אט עלינו על דרך המלך” אנקונינה מפנה אותנו לאיגרות לתושבים שהוא שולח מידי שבוע בנשאים שוטפים ונושאים שבאים לעדכן ואלה הנושאים “על קצה המזלג”:

א.אבן חן מאת: כמעט שנתיים בתפקיד, תחילה כמ.מ. ראש העיר ובשבעת החודשים האחרונים כראש העיר בפועל והאמת ניתנת להיאמר, רואים שינוי משמעותי ושיפור בכל תחומי החיים בעיר. אחרי שיתוק מוחלט בשלהי תקופת כהונתו של אדרי בשל הנסיבות שנקלענו אליהם ותקופת כהונה של שנה לא מוצלחת של יוסיפוב, אור עקיבא עולה אט אט על דרך המלך. אנקונינה השכיל להעביר את אישור התקציב ולבצע תוכנית הבראה באופן מרשים - על דעת ובעידוד משרד הפנים. הוא הגדיל את תקציב החינוך באופן משמעותי, הגדיל את התקציב ואת התקנים באגף השפע ושיפור פני העיר,

תקציב החינוך השקעה בחינוך: גדל באופן חסר תקדים והוא לשנה ₪ מיליון 64 עומד כיום על ותוצאות ההשקעה מניבים תוצאות. אחוז הזכאים לתעודת בגרות עומד כיום על הממוצע הארצי. 72% לעומת 92.5% כוללת תוספת משאית לפינוי “הגדלה באגף השפע אשפה, תוספת משאית לפינוי גזם, מכונית טאוט. תוספת כוח אדם וכל זאת כדי לשמור על ניקיון וחזות פני העיר”. נראה כי מזה שנים רבות עידוד החינוך הבלתי פורמלי. לא הייתה פעילות תרבותית, אינטנסיבית קהילתי כפי שהייתה בחודשי הקיץ החולפים. פעילות שמקיפה את כל התחומים: נוער, ספורט, מוסיקה, מתנ”ס – קייטנות וצהרונים, למגזר הדתי ובכלל. חוברת מקיפה של כל אירועי התרבות בעיר עמדה לרשות התושבים בתחילת הקיץ. “העירייה הייתה קשובה לבקשת הגן המונטסורי: תושבים שהגיעו לשכונת אור ים, שביקשו הפעלת “גן מונטסורי, שפועל על פי שיטה לפיה יש לתת לילדים להתפתח עפ”י יכולותיהם וכישוריהם. בחודש האחרון התקיימה פגישת עבודה משמעותית עם צוות אגף החינוך ומחזיק תיק החינוך יוסי כדורי. בפגישה נכח גם היועץ המקצועי שנבחר ללוות את פתיחת הגן. נבחר מבנה מתאים לגן, מול בית ספר נחמיה תמרי, מבנה ששימש בעבר כגן עירוני (“גן שושנים”). המבנה שופץ והותאם למשימה. טלי רוזנפלד היא הגננת שתהיה אמונה על חינוך הילדים בגן. בימים

אנקונינה: “השינוי כבר התחיל”

דאג לתקצוב ולקידום החינוך הבלתי הפורמלי וקידם פעילות תרבותית קהילתית ענפה ברחבי העיר. אנקונינה שומר על קשר ועדכון התושבים על בסיס יום יומי כמעט. הוא נערך לקראת שיפור תשתיות ומערכת החינוך בשכונת “אור ים”, נערך לפתיחת הגן המונטסורי ומקדם באופן משמעותי את תוכנית “פינוי בינוי” בשכונת שז”ר. הוא הביא למיצוב העיר בצורה יפה ומרשימה והכל נעשה בדרכי נועם ובצנעה. הוא נשוי לברוריה. אב לחמישה ילדים וסבא לעשרה שנה הוא משמש כחבר מועצת העיר בחלק 40 . נכדים מהן כיהן כיו”ר המועצה הדתית ובחלק כסגן ראש העיר. הוא בעל ניסיון עצום בתחום המוניציפאלי, יכולת חשיבה ותכנון ואופן ניהולו את העיר בשנתיים האחרונות מדבר בעד עצמו. אנקונינה מבקש להפנות אותנו לתקופת כהונתו של יוסיפוב שמחה שמילא את התפקיד במשך שנה לפניו. “יוסיפוב נבחר לתפקיד מ.מ. ראש העיר בחודש .11/2023 וכיהן שנה שלמה בתפקיד, עד 2020 נובמבר בתקופה בה כיהן, הוא לא הצליח להעביר את תקציב העירייה וגם לא תוכנית הבראה. המתנ”ס נסגר, הצהרונים הועברו לניהול חיצוני. העירייה עמדה על סף תהום, הוקמה ועדת חקירה לפיזור העירייה ולמינוי ועדה קרואה. העירייה עמדה על סף תהום. עם שובו של יעקב אדרי מההרחקה, החליטה מועצת

14

18.8.2023 | ב’ אלול תשפ”ג

המקומון הקהילתי בעיר

Made with FlippingBook Ebook Creator