NextHeat | Life style magazine

ככל שהטכנולוגיה מתקדמת והעדפות תיכנון הבית משתנות, תחום עיצוב הקמינים מתפתח ומציע חדשנות לצד אסתטיקה. ממינימליזם מודרני ועד קמינים בריי קיימא, קבלו את המגמות החמות בתחום הקמינים שמציתים בחמימות ובסגנון. בוער בחדשנות ומצית את הדמיון: המגמות החמות בעולם עיצוב הקמינים

קמינים ליניאריים

אחת המגמות הבולטות בעיצוב קמינים היא עלייתם של קמינים ליניאריים. יחידות אלגנטיות ומוארכות אשר נמתחות אופקית, ויוצרות אסתטיקה מינימליסטית ומודרנית. לרוב מדובר בקמינים חשמליים אשר בזכות הקווים הנקיים והפרופילים המדויקים שלהם הופכים אותם למועדפים בקרב מביני עניין.

| 8

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online