נקסט הום | בהנהלת אלון אבנרי

7 מלבסקי

פרויקט דימרי סנטרל, דירת . הדירה הכי 11 חזית בקומה מושקעת בפרויקט - השקעה בשדרוגים של כמיליון ש"ח. הדירה משתרעת על שטח מ"ר, פלוס מרפסת 150- של כ מ"ר הצופה לים 24 שמש של ולפארק המרכזי בעיר ימים. דירה נדירה.

Made with FlippingBook - Share PDF online