נקסט הום | בהנהלת אלון אבנרי

עובדים עבורכם נכסים שנמכרו דרך משרדנו בתקופה האחרונה בעיר ימים:

פרויקט אזורים בשמורה , דירת חזית 3 חיטמן צד דרום מערבי 9 קומה

פרויקט אזורים בשמורה כנף 4 , קומה 1 חיטמן צפון מערבית

פרויקט אזורים בשמורה חזית 9 , קומה 3 חיטמן צפון מערבית

פרויקט יהלומית פרץ ,6 דודו דותן חזית 15 קומה

פרויקט יהלומית פרץ 5 , קומה 6 דודו דותן

נמכר ב- ₪ מיליון 2.8

נמכר ב- ₪ מיליון 2.77

נמכר ב- ₪ מיליון 2.73

נמכר ב- ₪ מיליון 2.8

נמכר ב- ₪ מיליון 2.65

פרויקט אפריקה ישראל כנף 3 , קומה 7 ברמן דרום מערבית

פרויקט אזורים בשמורה 12 , קומה 3 חיטמן דופלקס

פרויקט אזורים בשמורה 5 , קומה 5 עוזי חיטמן חזית מושקעת מאוד

פרויקט שיכון ובינוי צד 16 , קומה 8 אהוד מנור חדרים שיכון עובדים 5 דרומי

פרויקט דנקנר 19 , קומה 2 דודו דותן חזית לים נמכר במחיר שיא ₪ מיליון 3.3

נמכר ב- ₪ מיליון 2.35

נמכר ב- ₪ מיליון 4

נמכר במחיר שיא ₪ מיליון 3.15

נמכר במחיר שיא ₪ מיליון 2.78

נכסים שנמכרו דרך משרדנו בתקופה האחרונה ברמת פולג:

פרויקט שיכון עובדים פולג 3 , דירת 5 סמטת הלוטם 1 חדרים ק

פרויקט שיכון עובדים פולג 9 , קומה 14 זלמן שזר חדרים 4 דירת

פרויקט שיכון עובדים פולג , דירת חזית 1 סמטת לוטם 9 קומה

3 אמנון ותמר חדרים דופלקס 5 דירת

נמכר במחיר שיא ₪ מיליון 2.13

נמכר במחיר שיא ₪ מיליון 2.1

נמכר במחיר שיא ₪ מיליון 1.75

נמכר ב- ₪ מיליון 2

Made with FlippingBook - Share PDF online