נקסט הום | בהנהלת אלון אבנרי

חדרים ענקית, 5 דירת המשתרעת על שטח של מ"ר. הדירה עברה 130- כ שיפוץ כללי בעיצוב אדריכלי. , בכיווני אוויר: צפון / 6 קומה מערב. מרפסת שמש גדולה. 3 עסקה במחיר של לפני שנים, בהבטחה.

26 זלמן שזר

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online