נדל"ן מדיה | 08.09.23

08.09.23

נדל"ן מדיה

תל אביב אפשרית בכלל לאנשים עם מוגבלויות?

משקיעים שימו לב: אלו הדירות והערים עם התשואה הגבוהה ביותר

עיריית תל אביב, החלוצה בתחום הדיור בהישג יד – עושה צעד נוסף ומו קצה דיור בהישג יד בבעלות עירונית לטובת בגירים עם מוגבלות, הנמצאים בתפקוד גבוה שמאפשר חיים עצו מאיים, אך מתקשים לבצע את המהו לך לבדם בשוק השכירות החופשי. מדובר באנשים שבנוסף לכך שמאו פייני שוק השכירות מקשים עליהם במיוחד בשל מחירים גבוהים וחוסר יציבות – נתקלים גם בסירוב וחששות של בעלי דירות להשכיר להם דירות. לטענת העירייה, קשיים אלו מצדיקים הקצאת חלק מהדירות בעיר עבור אוכלוסייה זו, שתזכה גם למערך מקו צועי תומך. במטרה לשמש מקפצה לחיים עצמאיים, תקופת השכירות לא שנים. 5 תעלה על מדובר במהלך ראוי ונהיה כאן דווקא חיוביים. תל אביב היא העשיו רה בערי ישראל – וזה רק מתבקש שהיא גם תהיה הראשונה לבצע מהלך שכזה. עם זאת, השאלה שצריכה להישאל היא: האם תל אביב אפשרית בכלל לאנשים עם מוגבלויות? האם האינטגרציה משנות השמונים בתל אביב אפשרית בכלל? יש לציין כי החלטה זו מצטרפת למו ספר החלטות תומכות, כמו הפעלת מעונות יום שיקומיים, שילוב בחוגים מותאמים, תכניות לסיוע בתעסוקה ובניהול חיים עצמאיים, דיגיתל נגיש ועוד.

צילום: שאטרסטוק

חדרים בבאר שבע, עם תשואה שנו ; אחריה מדורגת חיפה, 4.04% תית של עבור דירות של 3.66% עם תשואה של חדרים; אשקלון במקום השלישי, 1-2 2.5-3 על דירות 3.65% עם תשואה של חדרים. גם בערי המרכז יש עדיין דירות המו . כך, לדוגמה, 3% ציעות תשואה מעל חדרים בראשון לציון 2.5-3 דירות של ; דירות של 3.41% נהנות מתשואה של ת � חדרים בפתח תקווה נהנות מ 1-2 ; בתל אביב 3.28% שואה מהשכרה של התשואה הממוצעת עומדת אמנם על ש � , אבל מ 2.77% וברמת גן על 1.92% קיעים לוקחים בחשבון גם את הביקוו שים הגבוהים לשכירות בערים אלו.

מנתוני הלשכה המרכזית לסו טטיסטיקה, המסכמים את הרבעון השני , עולה כי התשואה הממוצעת 2023 של מהשכרת דירות בישראל עומדת על 0.5% , שיעור המהווה עלייה של 2.7% . 2022 לעומת הרבעון השני בשנת מחירה של דירה ממוצעת ברבעון מיליון 1.97 השני של השנה עומד על ת � בהשוואה ל 3.9% שקל – עלייה של קופה המקבילה אשתקד; השכירות שקל, 4,431 הממוצעת עומדת על מ � בהשוואה לתקופה ה 5.7% עלייה של קבילה אשתקד. בחינה של הנתונים לפי ערים ומסו פר חדרים מראה שאת התשואה הגו 1-2 בוהה ביותר תקבלו עבור דירות

4.04 % 3.66 % 3.65 % : באר שבע 1 מקום : חיפה 2 מקום : אשקלון 3 מקום תשואה שנתית עבור דירות חדרים 1-2 תשואה שנתית עבור חדרים 2.5-3 דירות תשואה שנתית עבור דירות חדרים 1-2

צילום: שאטרסטוק

/ 9 /

Made with FlippingBook Ebook Creator