נדל"ן מדיה | 08.09.23

08.09.23

נדל"ן מדיה

כהן קצב, קרן, דהן ושות' KDC שותף מייסד במשרד עו"ד | עו"ד רועי דהן

מתכון לביטחון: ערבויות נכונות בהתחדשות עירונית

צילום: יח"צ

במסע ההתחדשות העירונית אל עבר הדירה החדשה, היוקרתית והבטוחה, יש לא מעט קשיים, סכנות וחשיפות העלוו לות להפוך את חלום ההתחדשות העיו רונית לסיוט גדול ומתמשך עבור בעלי הדירות. ערבויות נכונות יספקו לבעו לי הדירות הגנה בכל אחד משלבי הפו רויקט ואף זמן מה לאחר סיומו, ויהוו תמריץ עבור היזם של הפרויקט להביא לסיום הפרויקט בדרך המהירה והטוו בה ביותר. הכירו את הערבויות שישמרו עליכם: מ אם יזם פושט את רגל לאחר ריסת דיר ישנ? בהחלט ניתן לומר שמדובר בחשיפה הגדולה והמשמעותית ביותר עבור בעלי הדירות בפרויקטים של התחדשות עיו רונית – מה מבטיח עבור בעלי הדירות את שווי הדירות שלהם שנהרסו, במקרה שבו היזם פושט רגל או נעלם? הטיפול בחשיפה הזו מתחיל בשלבים הראשונים של הפרויקט, בתהליך מכרז היזמים. ביצוע מכרז יזמים הוא שלב קריטי אשר יכול לסייע רבות לפרויקט להגיע אל קו הסיום. עם זאת, מכרז היזו מים לבדו אינו מספיק. חשוב לוודא שתו עמוד לרשות בעלי הדירות ערבות בנו קאית לפי חוק המכר בשווי הדירה. על איזה שווי דירה תינתן הערבות הבו נקאית? ברגע שמסרתם את המפתח של דירתכם הישנה ליזם, אתם למעשה ביצעתם את חלקכם בעסקה. מכאן, נותר לחברה היזמית לעמוד בחלקה

צילום: שאטרסטוק

הוא שעל מנת לקבל את הפטור חשוב לוודא כי מגישים את הבקשה בצורה מקצועית ונכונה, ובעיקר – בזמן. אי בקשה של פטור מיסוי מקרקעין בזמן עלול להוביל להחלת סנקציות ולחבות במיסים. לאור האמור, כתנאי לפינוי הדירה הקיימת, יציג היזם לבעלי הדיו רות אישור על פטור מתשלום מיסים בגין הפרויקט או לחלופין ערבות בנקאית בשווי חשיפת המס. תבטחו את עצמכם גם בתוך אתר לצערנו, אנו שומעים לפחות בניי . אחת לחודש על אירועי בטיחות קשים באתרי בניה המסתיים במקרים הטובים בפציעות לא קלות. מה הקשר לבעלי הדירות אתם שואלים? אם קורה אירוע ביטוחי בזמן העבודות על הפרויקט הם חשופים לתביעה. אי לכך, בעלי הדירות חייבים לוודא כי הם אינם מתפנים מהו דירה הישנה לפני שהם מקבלים פוליסת ביטוח על שמם לכל אירוע שעלול לקו רות באתר הבנייה.

בעסקה, כלומר, להשלים את הפרויקט ולמסור לכם את הדירה החדשה. ולכן הערבות הבנקאית האמורה להינתן במו קרים הללו היא ערבות בנקאית לפיי שווי הדירה החדשה. מבטיחים את דמי שכירות בזמן במשך תקופת בניית הפרויקט, פינוי. מחויב היזם לשלם עבורכם את דמי השכירות החודשיים. על כן, הכרחי גם לדאוג לערבות בנקאית מתאימה אשר תבטיח את תשלום דמי השכירות. הערו בות המקובלת במקרים אלו היא ערבות אישית הניתנת לכל אחד מבעלי הדיו רות, בגובה השווה לסך דמי השכירות במכפלת חודשים מתקופת הבנייה שנו קבעה בהסכם מול היזם. ת � עסקת ה נשמרים מעול מיסים. חדשות עירונית היא עסקה במקרקעין לכל דבר וכך גם היא מדווחת לרשות המיסים. כיום, חוק מיסוי מקרקעין מעו ניק פטור לבעלי הדירות ממיסוי בפו רויקטים בהתחדשות עירונית. העניין

www.kdc-law.co.il

/ 8 /

Made with FlippingBook Ebook Creator