נדל"ן מדיה | 08.09.23

08.09.23

נדל"ן מדיה

עופר פטרסבורג עורך ראשי

ישראל פסטרנק מנכ״ל רוית פסטרנק / הפקה שירי עצמון / עיצוב ליעד וכניש / עריכה

מטבחי קבלן: פותחים את האפשרויות איה טייבלום

לעכל את המציאות החדשה דרור פלדמן

05

04

כאן מתחדשים בכיף | יעקב שוחט

מתכון לביטחון עו"ד רועי דהן

08

06

12

״חייבים להחליף את חוק התכנון והבניה בישראל" שיחה עם בני ביטון

NEWSPAPER TV

18 מתל אביב תצא הבשורה? שנה 20 שפל של במחירי הדירות

מה צפוי לנו בשנה הבאה? ראשי הענף מנבאים 14

שנת צמיחה ובניה מבית נדל״ן מדיה

/ 2 /

Made with FlippingBook Ebook Creator