נדל"ן מדיה | 08.09.23

08.09.23

נדל"ן מדיה

צילום: שאטרסטוק

תל אביב וירידה באותה כותרת, כאשר בחודש מאי מחוז תל אביב, ובראשו בירת המחוז, הוביל את ירידת מחירי - 1.3% הדירות בישראל עם נפילה של בזמן שהירידה הממוצעת בכל הארץ בלבד. 0.3% היא לפי מספר חדרים, נמצא כי דירות חדרים בתל אביב נמכרו ברבעון 1-2 מיליון שקל 2.7 השני של השנה תמורת חדרים נמכרו 2.5-3 בממוצע, דירות חדרים 3.5-4 מיליון שקל, דירות 3.7- ב 4.5-5 מיליון שקל ודירות 4.8- נמכרו ב ר � מיליון שקל. ב 6.3 חדרים נמכרו ב - בעון השני לא נרשמו מספיק עסקאות מ � חדרים ולכן ה 5.5-6 של דירות בנות חיר לא מופיע. מספרים אלה מחזקים את הנתונים שפרסמה הכלכלנית הראו שית במשרד האוצר, לפיהם בתל אביב 20 נרשם שפל היסטורי בעסקאות של שנה.

;258.5% לממוצע הארצי ועומד על ממוצע מחירי הדירות בירושלים עומד ב � ביחס לממוצע הארצי, ו 140% על , כלומר קרוב לממוצע 104% חיפה על מיליון שקל נכון 1.97 הארצי העומד על ליום האחרון ברבעון השני של השנה. ואיפה ישראל עומדת ביחס למדינות אירופה בדירוג יכולת האזרחים לרו כוש דירה ביחס למשכורת הממוצעת ... מהסוף. ככה 5- במשק? במקום ה שאם תהיתם לרגע איפה פה הבעיה, אז הבעיה היא אנחנו. במקומות הראו שונים בדירוג הזה נמצאות בלגיה ונורבגיה. אז איפה בכל זאת הבשורה? אחרי עשרים שנה של עליות לא פוסקות, עד למחירים שלא מביישים אחוזות ד � ח 3 ענק באירופה בתמורה לדירת רים בתל אביב, סוף סוף נרשמה יריו דה. לראשונה אנחנו רואים את המילים

קר בתל אביב, יקר מסביב. הבעיה המו רכזית כיום היא לא מקומית, אלא כלל עולמית, שכן לפי דוח נדל"ן שנתי של (דלויט) הבינלאומית Deloitte חברת תל אביב היא העיר היקרה ביותר לרו כישת דירה באירופה כולה, עם מחיר אלף שקל למ"ר. 60 ממוצע כאמור של כן, תל אביב שלנו, יותר יקרה מלונדון, פריז ומינכן. מי סובל מזה? תושביה, כמובן. דווקא בירת ישראל, המבוקשת יותר בקרב יהודי העולם, פחות היסטו רית ביחס לשאר הערים באירופה. לפי הדו”ח של דלויט, ביחס לשנה הקודו מת, עליית מחירי הדירות בירושלים היא המתונה ביותר מבין ערי הבירות האירוו ), פרט לקופנהגן 5.1%( פאיות שנבדקו – בה אף חלה ירידה במחירי הדירות. עוד, עולה מהדו”ח, כי ממוצע מחירי ביחס 2 הדירות בת”א גדול ביותר מפי

/ 19 /

Made with FlippingBook Ebook Creator