נדל"ן מדיה | 08.09.23

08.09.23

נדל"ן מדיה

מתל אביב תצא הבשורה? שנה 20 שפל של במחירי הדירות בעיר

אלף 60 החודשים האחרונים עומד על שקל למ”ר ונחשב לגבוה ביותר בכל אירופה – נשאלת השאלה, כמה אנשים באמת יכולים לרכוש דירות בתל אביב? מאז ומתמיד, תל אביב היא הקטר המובילה את הרכבת של מחירי הדירות בישראל, הן במרכז והן בפריפריה. כשיו

ברחבי הארץ כולה? העיר בה מחירי הדירות עלו ללא הפו ו � השנים האחרונות – ר 20 סקה במשך שמת ירידה ראשונה והיסטורית בשיעור במחיר הממוצע של הדירות. 1.3% של מצד שני, כשהמחיר הממוצע לדירות חדשות שנרכשו בעיר הגדולה בשלושת

1.3 % ו � שנה של דהירה בלתי פ 20 אחרי סקת למחירים שלא מביישים אחוזות חדרים – 4 ענק באירופה עבור דירות ושפל 1.3% נרשמת ירידה ראשונה של היסטורי במחירי הדירות בעיר. האם ברוח הרכבת הקלה שיצאה לדרך, תל אביב תשמש הקטר לירידות המחירים

X 2 ממוצע מחירי הדירות בת”א גדול ביותר מ ביחס לממוצע הארצי ועומד 258.5% על

המחיר הממוצע לדירות חדשות שנרכשו בעיר הגדולה בשלושת החודשים האחרונים עומד על

0.3 % בזמן שהירידה הממוצעת בכל הארץ היא

60

ירידה במחיר הממוצע של הדירות בחודש מאי במחוז תל אביב

אלף שקל למ"ר ונחשב לגבוה ביותר בכל אירופה

freepik : איור

/ 18 /

Made with FlippingBook Ebook Creator