נדל"ן מדיה | 08.09.23

08.09.23 25.08.23

נדל"ן מדיה

מה צפוי לנו בשנה הבאה?

freepik : צילום

מנהלת אזור ירושלים של קן התור חגית וולף / התחדשות עירונית "כמי שעובדת באזור ירושלים וחיה את השטח, אני יכולה להעיד כי המגמה בירוו שלים שונה מהמגמה שאנחנו מכירים בשאר חלקי הארץ. נכון, יש ירידה משמו עותית במספר הפניות שאנחנו מקבלים, אבל כל מי שפונה הוא רציני, והסיכוי להו גיע לעסקה גבוה מאוד. אנחנו מוכרים דירות בפרויקטים שלנו בקצב גבוה ובמו חירים גבוהים מבעבר. ההתחדשות העיו רונית בירושלים ממשיכה לפרוח ומביאה עמה הזדמנות אמיתית, הן לדיירי הבניינים הישנים והן לרוכו שי הדירות״. שכנתאות עמוס בציפיות: ציפייה לירידת מחירים, ירידת ריבית ובכלל, התאוששות כללית. נקודת האור המרכזית היא ההבו נה כי עלינו 'לשחק' בתנאי המגרש הנוכו חי, והשינוי אולי יגיע במהלך השנה הבאה. עם זאת, בוודאות המצב בוודאות לא יחזור להיות כפי שהיינו מורגלים אליו בעבר. התקווה המרכזית להורדת הריו בית תיתקל ככל הנראה במציאות של הקפאת העלאות – מהלך מסוג זה ימשיך במגמת ההפנמה של רוכשי הדירות כי אלו תנאי השוק הקיימים כרגע". ״ההתחדשות העירונית בירושלים ממשיכה לפרוח ומביאה הזדמנות אמיתית״ מנכ"ל אלדר משכנתאות עדי ניניו / מ � "ראש השנה בסימן שוק הנדל"ן וענף ה ״עלינו ׳לשחק׳ בתנאי המגרש הנוכחי, והשינוי אולי יגיע במהלך השנה הבאה״

מנכ"ל חברת שניר, ומנכ"ל החברה / ניר שמול לפיתוח והתחדשות עירונית

"נקודת המפנה תהיה כאשר זוגות צעירים ומשפחות יבינו שהתשלום הגבוה עבור שכירות לא משתלם וינצלו את המבצעים שיש היום בשוק לרכישת דירה בבעלות. אם במקביל תוקם לדוגמה ממשלת אחו דות לאומית שתייצב את המצב הפוליטי, הכלכלי והחברתי – אז כבר נראה ירידה בסביבת הריבית, עלייה בצמיחה במשק וגל חסר תקדים של ביקושים שיפגוש היצע נמוך מאד ויגרור גם עלייה מחודו

צילום: תומר פדר

צילום: אלכס פוטו

"נקודת המפנה תהיה כאשר זוגות צעירים יבינו שהתשלום עבור שכירות לא משתלם"

שת במחירי הדירות״.

סמנכ"לית שיווק ופיתוח / אסי לויתין בן-עמרם עסקי בדן נדל"ן מקבוצת דן תחבורה י � "ככל שהשוק יחזור למסלול של ודאות ויצ

תהיה שנה של יזמות ובנייה 2024 בות, בעיקר בקרב חברות המחזיקות במלאי קרקעות פרטיות, כאשר להן יהיה יתרון בולט על פני חברות הממתינות למכרזים ממשלתיים. לאור אלו, אני סבורה שמחיו רי הדירות יחזרו לעלות עם חזרתם של הרוכשים והמשקיעים לשוק."

צילום: רפי דלויה

צילום: רונה טפר

"חברות רבות 2023 הגדירו את ,2024- כהכנה ל לאור העובדה שכמעט ולא היו התחלות בנייה"

/ 17 /

Made with FlippingBook Ebook Creator