נדל"ן מדיה | 08.09.23

08.09.23

נדל"ן מדיה

ראשי הענף מנבאים: מה צפוי לנו בשנה הבאה? freepik : צילום

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ ראול סרוגו / "השנה הקרובה תהיה שעת מבחן

מנכ"ל מינהל התכנון רפי אלמליח /

ו � "בשנה החולפת חזינו בתנופה משמע

לממשלת ישראל בנושאי הכלכלה, יוקר המחיה ובעיקר הדיור. עד עתה הממשלה לא הכינה תוכנית סדורה ומתואמת לפתו רון משבר הדיור. אם הממשלה תמשיך כך, אנו נראה שנה קשה אף יותר, בה הריבית עולה, מחירי השכירות קופצים ואלפי ישראלים שלא יכולים לעמוד בתשו לומי המשכנתה החודשיים. חברות נדל"ן תצמצמנה באופן משמעותי את פעילותן, תשתיות לא ייבנו ופרויקטי דיור חדשים

"קודמו השנה מהלכים חשובים תית של התחדשות עירונית וקידום פרויקטים לאומיים להסעת המונים. מגמה זאת צפויה להמשיך ביתר שאת בשנים הקרובות, מתוך שאיפה לחזק את מרכזי הערים, לשפר את בטיחות המבנים ולייעל את השימוש במשאב הקרקע ההולך ואוזל. אנו צופים כי בשו נים הקרובות תימשך המגמה של תכנון ופיתוח מוטה תחבורה ציבורית, כזה הנו סמך על תשתיות מתקדמות וכולל מגוון אפשרויות מגורים, מסחר ותעסוקה". שישחררו את 'הפקק' הרגולטורי"

צילום: לע"מ

צילום: אילן בשור

"השנה הקרובה תהיה שעת מבחן לממשלת ישראל בנושאי הכלכלה, יוקר המחיה ובעיקר הדיור"

לא יתחילו. אולם, אם תשכיל הממשלה לחרוט על דגלה את ענייני היום יום של כלל אזרחי המדינה, היא תוכל להוציא את ישראל מהמשבר ולהחזיר את הכלכלה לאיתנותה".

/ 14 /

Made with FlippingBook Ebook Creator