נדל"ן מדיה | 08.09.23

08.09.23

נדל"ן מדיה

עם ראש עיר

שיחה צפופה

״חייבים להחליף את חוק התכנון והבניה בישראל" שיחה צפופה שקיים עופר פטרסבורג עם ראש עיריית דימונה, בני ביטון, חשפה את העתיד הצפוי לעיר הדרומית שפורחת בימים אלו, ואת הקשיים איתם מתמודדים ראשי העיר בפריפריה ובמדינת ישראל בכלל

"רשויות מקומיות מתנלות יותר טוב מ ממשל . וכחתם את ז בשנים אחרונות", פתח עופר פטרס־ בורג את דבריו בפאנל מיוחד ש נח במסגרת כנס איגוד מ נדסי ואדריכ־ לי ערים שנתי, בו שתתפו למעל מ נדסי ואדריכלי ערים. 250 מ- "דימונ , לדוגמ , ז מש ו מיוחד. מקום יחיד בארץ ש מחירים עולים בתקופ זאת", משיך פטרסבורג

צילום: אהוד אלול

/ 12 /

Made with FlippingBook Ebook Creator