נדל"ן מדיה | 25.08.23

25.08.23

נדל"ן מדיה

, ויקיפדיה 2 בני ברק. צילום: שי

freepik : תל אביב. צילום

ירושלים. צילום: לאון יעקב

השפל בעסקאות שובר שיאים, ועדיין: מחירי הדירות לא יורדים תמיד חשבנו שהירידה בביקוש תוביל גם לירידת מחירים, אך בעוד הדיווחים על ירימ דה חדה בכמות העסקאות למגורים ממשיכים להגיע – המחיר הממוצע של הדירות בישראל מדשדש בין ירידות לעליות קלות בלבד, כשבממ ספר ערים גדולות ברחבי הארץ חלו אף עליות בשיעור דו ספרתי. על פי נתוני הלמ"ס, הממוצע הכללי של דירה 1.97- ברחבי ישראל, נכון לרבעון השני הוא כ 0.6% מיליון שקל, והוא מבטא ירידה קלה של ביחס לרבעון הראשון של השנה, ועלייה של ביחס לרבעון המקביל אשתקד. 4%- כ כשמסתכלים על מחירי הדירות לפי אזורים ערים 18 מתוך 10- , ב 2023 ברבעון השני של גדולות אותן סקרה הלמ"ס – חלה עליה ביחס לרבעון הראשון של השנה, בחלקן עליה בשיעור דו ספרתי. מצד שני, חשוב לציין שבשתי ערים גדולות במרכז גם חלה ירידה מפתיעה ברבעון השני לעומת הרבעון הראשון. עליה בשיעור דו ספרתי בירושלים על פי דוח הלמ”ס, העיר ירושלים מובילה את במחיר 11.3% עליות המחירים, עם עלייה של ממוצע לדירה ביחס לרבעון הראשון השנה, כשהמחיר הממוצע לדירה בעיר עומד כיום על מיליון שקל. 2.8 - כ גם בבית שמש עלו המחירים ברבעון השני ביחס לרבעון הקודם, ובסך הכל בכ- 10.5%- ב ביחס לרבעון המקביל אשתקד. המחיר 37% הממוצע של דירה בבית שמש עומד נכון לסוף מיליון שקל. 2.3- הרבעון על כ ,8.2%- גם בבני ברק עלו המחירים ברבעון בכ בשנה האחרונה. המחיר הממוצע 9.2%- וסה”כ ב מיליון שקל. 2.16- של דירה בעיר עומד על כ 6%- בבירת הגנב, באר שבע, עלו המחירים בכ ברבעון, ומחיר ממוצע של דירה בעיר עומר מיליון שקל. 1.2- היום על כ

ביחס לרבעון המקביל אשתקד ועלייה 5.7% מהרבעון הקודם. שוכרי הדירות 1.4% של שקל כל חודש 241 משלמים היום תוספת של בהשוואה לשנה שעברה. 4.5-6 שכר הדירה של דירות גדולות בנות 6.8% חדרים, עלה בשיעור הגבוה ביותר של ברבעון השני, כאשר 1.5%- בחישוב שנתי, ו שקל בממוצע. 395 מדובר בתוספת חודשית של בנוסף, עומד להיגמר לכם החוזה? עדיף לכם לחדש אותו, שכן כניסה לדירה חדשה תעלה לכם הרבה יותר. ממדד המחירים לצרכן עולה כי עבור השוכרים אשר חידשו חוזה באותה 3.8% דירה בחודש האחרון נרשמה עליה של במחירי השכירות לעומת אשתקד, ועבור שוכמ רים חדשים שחתמו חוזה בדירה חדשה נרשמה .9% עלייה של בכמה עלו מחירי השכירות בעיר שלכם? כאשר בוחנים את הערים הגדולות, ניתן לראות כי בכל הערים שנבדקו נרשמו עליות מחירים גם בחישוב רבעוני וגם בחישוב שנתי. דמי השכירות בכפר סבא עלו בשיעור הגבוה ש � ביחס לתקופה המקבילה א 7.8% ביותר, של 370 תקד, והשוכרים בעיר משלמים בממוצע שקל יותר מדי חודש. 7.1% אחריה מדורגת תל אביב, עם עלייה של בדמי השכירות החודשיים הממוצעים, תוסמ שקל בחודש. בירושלים עלו דמי 442 פת של 6.2%- בממוצע; בנתניה ב 6.6%- השכירות בכ .5.7%- ובפתח תקווה בכ העליות בשיעורים הנמוכים ביותר ביחס לרבמ ); בני 2.2%( עון המקביל אשתקד נרשמו באשדוד .)3.7%( ) ורחובות 3.5%( ); באר שבע 3.2%( ברק את שכר הדירה הגבוה ביותר משלמים היום ח � שקל בממוצע לחודש, וא 6640 בתל אביב, כ ריה בהרצליה בה שכר הדירה הממוצע עומד במהלך 2% שקל, אחרי עלייה של 6080- על כ הרבעון האחרון.

ק � ); אש 4.4% עליות נרשמו גם בכפר סבא ( ); חיפה 1.2%( ); חולון 1.3%( ); בת ים 3.1%( לון ;)0.7%( ); והרצליה 0.8%(

לא רק עליות: שתי ערי מרכז הובילו את ירידת המחירים

את ירידות המחירים ברבעון השני של השנה במחיר 13.7% הובילה ראשון לציון, עם ירידה של הממוצע של דירה ביחס לרבעון הראשון של השנה, כאשר מחירה הממוצע של דירה בעיר מיליון שקל. 2- עומד כיום על כ במחירי 13% גם ברמת גן נרשמה ירידה של הדירות בהשוואה בין שני הרבעונים של השנה, ומחירה הממוצע של דירה בעיר עומד כיום על מיליון שקל. 2.77- כ ביתר הערים נרשמו ירידות מתונות יותר, בנמ ; ברחובות 3.3%- תניה ירדו המחירים ברבעון בכ ; בפתח תקווה וחדרה 1.1%- ; באשדוד ב 2.5%- ב , ובתל אביב ירדו המחירים ברבעון בכ- 0.4%- ב , כשמחירה הממוצע של דירה בעיר עומד 0.8% מיליון שקל נכון להיום. 4.16 על חשוב לציין כי הסקירה בוחנת את המחיר הממוצע בעסקאות יד ראשונה ויד שנייה שבוצעו בפועל במהלך הרבעון בחלוקה לגודל הדירה. זוגות צעירים משלמים מאות שקלים יותר בחודש על שכירות כאמור, בזמן שמחירי הדירות בישראל המשיכו להציג קיפאון גם ברבעון השני של השנה, ביחס לרבעון הראשון של השנה, ולרבעון המקביל אשתקד – במקביל נרשמו עליות חדות במחירי השכירות בממוצע הארצי. על פי מדד המחירים לצרכן שפורסם לאמ נרשמו עליות 2023 חרונה, ברבעון השני של חדות במחירי השכירות בערים הגדולות בארץ, ביחס לרבעון המקביל אשתקד וביחס לרבעון הראשון של השנה. נכון ליום האחרון של הרבעון השני של השנה, שכר הדירה הממוצע בישראל עומד שקל. מדובר בעליה בשיעור של 4,432 על

/ 5 /

Made with FlippingBook - Online catalogs