נדל"ן מדיה | 25.08.23

25.08.23

נדל"ן מדיה

mizimiau : איור דיגיטלי

מחירי הדירות לא יורדים, בעוד השכירות מזנקת בחדות גן עדן למשקיעים, גיהינום לצעירים

בעוד השפל בעסקאות שובר שיאים מרבעון לרבעון, מחירי הדירות בממוצע הארצי מדשדשים בין עליות וירידות קלות בלבד ביחס לרבעון המקביל אשתקד וביחס לרבעון הקודם – כשבמקביל הממוצע הארצי של מחירי השכירויות מזנק בחדות עקב עלית הריבית, כשהזוגות הצעירים משלמים בממוצע מאות שקלים יותר בכל חודש

הדירות בישראל המשיכו להציג קימ פאון – ברבעון השני של השנה נרשמו עליות חדות במחירי השכירות בכל הארץ ביחס לרבעון הראשון של השנה ולרבעון המקביל אשתקד. תקראו לזה גן עדן למשקיעים, שהמ תשואה על ההשקעות שלהם מגיעה לעננים – או גיהינום לזוגות הצעירים, שממשיכים להתרחק מרכישת דירה ככל שהריבית על המשכנתאות ממשיכה להיות גבוהה, ובו זמנית נדרשים לשלם מאות שקלים יותר בכל חודש בממוצע על שכירות.

2023 תוצאות הרבעון השני של שנת הגיעו לאחרונה ודוחות אגף הכלכלן הראשי באוצר והלשכה המרכזית לסמ טטיסטיקה השמיעו שוב את המנגימ נה הקבועה שמלווה אותנו בחודשים האחרונים: מצד אחד ירידה של למעמ בכמות העסקאות שבוצעו 40%- לה מ בתקופה הזו אל מול התקופה המקבימ לה בשנה שעברה, ומצד שני קיפאון מתמשך במחירי הדירות, המדשדשים בין ירידות ועליות קלות בלבד, בשימ עור עשירית האחוז בממוצע הארצי. ובזמן שהממוצע הארצי של מחירי

/ 4 /

Made with FlippingBook - Online catalogs