נדל"ן מדיה | 25.08.23

25.08.23

נדל"ן מדיה

מתקתקים שבוע

מחקר חדש של בנק ישראל חושף: תכנית מחיר למשתכן תורמת להרחבת הפערים בין השכבות באוכלוסייה

הסימנים מראים: בועת הנדל"ן בתל // אביב סוף סוף התפוצצה? טור דעה של עופר פטרסבורג , שוק הדיור של תל 2022 לפני כעשרה חודשים, באוקטובר אביב נכנס בפעם הראשונה לטריטוריית סיכון במדד בועות . כעת, נראה שהיא UBS הנדל”ן העולמי שפורסם על ידי חברת התפוצצה, כשתל אביב מובילה באופן חריג את הירידה בממ חירי הדירות בישראל. ומה עכשיו? הציבור ממתין על הגדר לירידות דרמטיות יותר. בשנה שחלפה 18%- נזכיר, מחירי הנדל”ן בתל אביב זינקו ב – השיעור הגבוה 2022 למחצית שנת 2021 בין מחצית שנת מ � גם בנפח ה 18% . זאת, לצד זינוק זהה של 2010 ביותר מאז שנה. עם 25 שכנתאות שטרם נפרעו, הזינוק המהיר ביותר זה , מחירי UBS זאת, מאז הפרסום האחרון של המדד של חברת הדירות בתל אביב צנחו וממשיכים לצנוח. כך, על פי הדוח האחרון של הלמ”ס – אזור תל אביב היה זה שהוביל, באופן חריג, את הירידה במחירי הדירות בישראל, עם ירידה של למעלה מאחוז בחודשיים אפריל ומאי – זאת, בזמן שחוץ ממחוז מרכז, שרשם ירידה קלה בלבד של עשירית האחוז, כל שאר המחוזות בארץ רשמו עליות מחיר. נדמה שזו סופה של כל בועה. קצת ברמה העולמית: מה קורה בשאר ערי הבועה? (מדד בועת UBS Global Real Estate Bubble Index על פי ) – הערים טורונטו ופרנקפורט מציגות UBS הנדל”ן הגלובלי של את רמות הסיכון הגבוהות ביותר בין שווקי הדיור העולמיים. העריכה את מחירי הנדל”ן למגורים UBS , לצורך המחקר מ � ל 2021 ערים חשובות ברחבי העולם. בין מחצית שנת 25 ב- הואץ קצב הצמיחה הממוצע במחירי הדיור 2022 חצית שנת ו � , אך השגשוג הגל 10% הנומינליים בערים שנבחנו לכדי כ בלי בתחום הדיור מגיע כעת לסופו עם סיומה של המחצית . 2023 הראשונה של למעשה, כל הערים (מלבד שלוש: פריז, הונג קונג ושטומ קהולם) חוו עלייה במחירי הדיור. מעבר לכך, ההאצה בצמיחת המשכנתאות שטרם נפרעו הייתה בולטת כמעט בכל הערים, וזו גם השנה השנייה ברציפות שבה החוב הביתי גדל מהר יותר במידה ניכרת מאשר הממוצע לטווח ארוך. חוסר האיזון בשוקי הדיור העירוניים הגלובליים גבוה כעת מאוד, כשהמחירים כבר אינם מסונכרנים עם שערי הריבית, ההולכים וגדלים. טורונטו ופרנקפורט עומדות כאמור בראש המדד, כאשר שתיהן מציגות מאפיינים בולטים של בועת מחימ רים. הסיכונים מוגברים גם בציריך, מינכן, הונג קונג, ונקובר, אמסטרדם, תל אביב וטוקיו. ר � הערים שנבחנו נמצאות בטריטוריית הע 5 בארה”ב, כל כת-יתר, וחוסר איזון נראה במיאמי ובלוס אנג’לס יותר מאשר בסן פרנסיסקו, בבוסטון ובניו יורק. שוקי הדיור בשטוקהולם, פריז וסידני נותרו בהערכת-יתר למרות מגמות צינון מסוימות.

– אך בעוד הסיכוי של החמישומ נים הגבוהים (בעלי ההכנסה הגמ בוהה יותר) עלה באופן משמעותי, הסיכוי של החמישונים הנמוכים (בעלי ההכנסות הנמוכות) ובפמ רט זה התחתון, עלה במעט – מה שגורם לכך שהפער בין השכבות באוכלוסייה ממשיך להתרחב. בנוסף, מהמחקר עולה כי הפער ברכישת דירות בין החמישון החמימ שי (בעלי ההכנסה הגבוהה במשק) ובין החמישון הראשון (בעלי ההכמ נסה הגבוהה במשק) הוא עצום: כך, למשל, בחמישון החמישי שימ עור ההשתתפות ברכישת דירות על 2019 מחיר למשתכן עמד בשנת , לעומת שיעור השתתפות 59.6% בחמישון הראשון. 4.2% של לדברי תמי חזני, פעילה חבמ רתית בשכונת נופי ים: “תמוה בעיני שראש עיריית תל אביב יפו נואם בקפלן נגד הדיקטטורה של הממשלה, ולצערי מדיניות עיריית תל אביב יפו לא נופלת מזה. השאלה שנשאלת היא: האם בעיריית תל אביב יפו בוצעה כבר רפורמה משפטית נגד תושביה?” תגובת עיריית תל אביב-יפו: “תוספת התנועה הצפויה בשל הקמת בית הספר, אינה כזאת אשר לא ניתנת לנשיאה על ידי רשת הדרכים הקיימת והמתוכננת בסביבת בית הספר. בנוסף, צפוי כי ההגעה לבית הספר תיעשה בעימ קר על ידי הליכה, רכיבה ושימוש בתחבורה ציבורית”. , הקובע 1965 - והבנייה, תשכ”ה כי משהוגש ערר לא יינתן היתר בנייה עד למתן החלטה.

,2015 בתחילת דרכה בסוף שנת לתכנית הממשלתית מחיר לממ שתכן היו שתי מטרות עיקריות: לשפר את נשיגות הדיור בקרב בעלי ההכנסה הגבוהה והנמוכה באופן שווה – ובכך, למעשה, לצמצם את הפער בין השכבות באוכלוסייה, על ידי יצירת הזמ דמנויות לבעלי הכנסה נמוכה לרכוש את דירתם הראשונה. האם התכנית מגשימה את ייעודה? איך אומרים, חצי כח. המחקר, שנערך על ידי ד"ר דארין וייסמן מחטיבת המחקר בבנק ישראל, מראה כי הודות לתכנית הדיור הממשלתית, הסימ כויים לרכישת דירה ראשונה אכן עלו בקרב כל חמישוני ההכנסה לפני כחודשיים נודע כי עיריית תל אביב מקדמת תכנית להקמת בית ספר תיכון אזורי בתוך שכונת המגורים הצפופה נופי ים, ובסמוך אלף 16 לשכונה חדשה שתקום עם בתי אב. עם זאת, דבר אחד חשוב העירייה שכחה – את שיתוף התומ שבים. כשבוע בלבד טרם העלייה על הקרקע נודע לתושבים על כוונת העירייה להתחיל בעבודות הבנייה המאסיביות מתחת לבית שלהם, לדבריהם – "ללא מחשמ בה סביבתית, חברתית ובמיוחד תחבורתית". הגישה 19.6.23- בתגובה, ביום ה נציגות התושבים בשכונה ערר לוועדה המחוזית כנגד החלטת העירייה. ובכל זאת – שלושה שבועות לאחר מכן הנפיקה עימ ריית תל אביב היתר בנייה, בניגוד ) לחוק התכנון 1( ) (ב 152 לסעיף

האם עיריית תל אביב עברה ביודעין על חוק התכנון והבנייה?

/ 2 /

Made with FlippingBook - Online catalogs