הבמה המרכזית של הנדל"ן 22.12.23

22.12.23

נדל"ן מדיה

המשנה למנכ"ל קבוצת שובל | ישי רוט

התפיסה של האוצר שגויה: יזמים לא יכולים להוריד מחירים

לפני הכל – המדינה צריכה להוריד את מס הרכישה למשקיעים אחת הסיבות לעליה המסחררת במחירי הדירות היא הוצאת המשקיי א � – ב 2015 עים הקטנים מהשוק מאז 8% מצעות העלאת מס הרכישה ל על דירה שנייה. מאחר שלוואקום נכנסו יזמים גדולים, שהצטיידו במי לאים עצומים של דירות להשכרה כדי ליהנות מהטבות מס מפליגות, הדבר פגע בתחרות החופשית ותדלק עלייה של מחירי דירות ושכירות כאחד. בימים אלו, התגברות האנטישמיות בעולם כתוצאה מהמלחמה עוררה ישראלים ויהודים החיים בחו"ל לשקול עלייה ארצה או לרכוש דירה בישראל. המדינה חייבת לעודד מגמה זו על ידי הפחתת מס הרכישה – שבעליל אינו מוצדק. המדינה תרוויח מהמהלך בכמה היבטים: מניעת בריחת הון ישראלי לחו"ל, איזון בין הביקושים וההיצע, עידוד עליה, הורדת מחירי השכירות וירידת מחירים, וכן התגברות

שלהם, חנן מור אינו לבד. בל נשכח שהגורם העיקרי למחירי הדירות היא העובדה שהמדינה מספסרת בקרקי עות ומוכרת ביוקר. וזו לא רק הריבית. קיימת מצוקת כוח אדם משמעותית בענף, לאור היעלמותו של הפועל הפלסטיני, ובמי קביל עליה משמעותית בעלויות ההעי סקה של הפועלים הקיימים. בנוסף לכך, חלה התייקרות משמעותית של חומרי הגלם. עוד, יש לציין את הבירוקרטיה. ועי דות התכנון חסרות כח אדם, הרשויות המקומיות מכבידות מאד על היזמים משלל סיבות שלא אחת מתנגשות עם הצורך הלאומי. משך הזמן להוצאת היתר הבניה מכפיל את עלות הריבית. בנוסף לכל הצרות הנ"ל, אנו עדים גם לקפיצה בלתי תאמן במחירי הביי טוח לקבלנים. יש קבלנים שמתקשים לקבל הצעות לביטוח עבור פרויקטים חדשים, ומי שצריך לחדש את הביטוח נדרש לשלם פרמיות יקרות במאות אחוזים. חשוב להבין, היזמים אינם מעוניינים בעליה של מחירי הנדל"ן. יזמים צריי כים ודאות ותו לא. המחירים לא ירדו, משום שיזמים לא יוכלו למכור דירות בהפסד. בשבועות האחרונים ניהלנו שיחות עם אנשי האוצר ולצערנו הרוי שם המדאיג הוא שאין להם מושג על מה הם מדברים.

משרדי האוצר והשיכון טועים לחי שוב שכתוצאה מעצירת העסקאות קבלנים יורידו מחירים. מדובר בניי תוק מהמציאות. התפיסה הזו, לפיה היזמים דוגרים על המלאים ולכן אין לסייע להם עד שלא יורידו מחיי רים – היא שערורייתית. ענף הבניה הוא אחד ממנועי הצמיחה החשובים ביותר במשק – ולכן קריסת מחירים, כפי שמצפים באוצר, תהיה אסון פיי ננסי לכולם. כידוע, הכנסות המדינה ממסי נדל"ן מהוות מרכיב משמעותי בתקציב המדינה. לאור המצב העגום של דוחות האפס, הריבית הגבוהה וקשיי המכיי רות, ליזמים אין יכולת להוריד מחירים גם אם ירצו, שכן רמות המחירים משי קפות עלויות שמעמידות את הרווח היזמי במינימום הנדרש. בנוסף, הבני קים לא יעניקו ליווי בנקאי ברווח שהוא , כך שלמעשה לא ניתן 11% פחות מ להוריד מחירים. חשוב להבין שהמי חירים משקפים עלויות קרקע ועלויות בניה, כאשר שיעור המיסים הישירים והעקיפים ברכישת דירה מסתכמים נ � ממחירה (מע״מ, מס הכ 45% לכ סה, מכס וכו׳). עלתה 2022 כידוע, מאז אפריל ז � . עבור י 4.65% הריבית בשיעור של מים רבים שרכשו קרקעות עד למועד זה, מדובר בהכבדה משמעותית על התזרים ואיום על האיתנות הפיננסית

צילום: אורלי אייל לוי

הביקושים והמרצת הענף. על כן, אני קורא לממשלה לחוקק בהקדם הוראת שעה שתפחית את שיעור מס הרי כישה למשקיע למשך זמן מוגבל, ותשווה את שיי

עור המס למשקיע ולי רוכשי דירה ראשונה.

www.shoval-investments.co.il/

/ 9 /

Made with FlippingBook - Online catalogs