הבמה המרכזית של הנדל"ן 22.12.23

22.12.23

נדל"ן מדיה

freepic : צילום

כלומר לא ייגרם חסר בכיס של המי דינה, ואפילו ברווח מסוים. נקודה רביעית, המדינה 04 חייבת להוריד את מס הרכישה לדירות להשקי עה על מנת לייצר יותר ביקושים לדירות כי היום הביקושים ירדו בגלל המלחמה כמעט לאפס, ואז זה יחזיר את המשקיעים אל השוק ויעוי דד את הקבלנים לבנות יותר. צריך להתאים מענה 05 לקבלנים כדי לא לגרום לקריסות ופשיטות רגל, לתת מענה לקבלנים בגין האיחור במסירה של דירות, כי האיחור הזה נובע מסיבות של כח עליון ומלחמה, לא קשורים בכלל לקי בלנים שנאלצים היום על פי חוק מכר ודירות לשלם הרבה כסף לדיירים בגין איחור המסירה, המדינה חייבת לשי פות את הקבלנים על הנזקים שנגרי מים להם.

צוע, עבודות שיפוצים והקמת תשי תיות מחדש בצפון ובדרום. כמו כן, המדינה חייבת לשנות את המנגנון הנוכחי של המכרזים, לפי הזול קובע, ולייצר שיטה חדשה שמתבי ססת על איכות עבודה במחירים סבירים והוגנים כלפי הקבלנים. צריך לעצור את התופעה הזאת של קבלנים שמתאבדים על מחירים, כי המדינה גורמת להם להתאבד. דבר שלישי, המדינה 03 צריכה לעורר את ענף הבניה ושוק הדיור דרך מכירה ושיווק של קרקי עות במחירים זולים ופריסת תשלוי מים – לא במזומן, על מנת שלא להי קשות עוד יותר על הוצאות המימון של הקבלנים. אנחנו הצענו גם עסי קאות קומבינציה, כלומר שקבלנים יתנו למדינה דירות ולא מזומנים עבור הקרקע. את הדירות האלה המדינה יכולה אחר כך למכור במי חיר מופחת או לשכירות ארוכת טווח,

דבר ראשון, המדינה 01 צריכה לפעול מידית אלף 100 להעברה של עובדים זרים לענף הבי ניה והתשתיות. עקב המחסור שנוצר מאז תחילת המלחמה, ללא גיוס עובי דים בכמות כזו – לא נוכל להתאושש מהמשבר. על המדינה לעשות כל שצריך על מנת להביא כמות גדולה ככל הניתן של עובדים כבר בטווח של חודש-חודשיים הקרובים. אם זה להקל על בירוקרטיה ולהביא עובדים ללא הסכמים בי-ליטרליים וחברות כח אדם, שרק מסבכות ומייקרות את המהלך. בנוסף, המדינה צריכה לבטל את המכסה להבאת עובדים זרים, עד שנצליח לגייס את הכמות אלף עובדים. 100 הרצויה, כאמור ה � הדבר השני ש 02 ממשלה חייבת לעשות הוא להתחיל לחשוב על האצת הענף. זה כולל מציאת עבודות לקבלני הביי

/ 7 /

Made with FlippingBook - Online catalogs