הבמה המרכזית של הנדל"ן 22.12.23

22.12.23

נדל"ן מדיה

רלוונטית לקבלנים. מדובר בתביי עות חסרות שחר, שמן הסתם תדחנה בבתי המשפט". כל זה, נזכיר, מצטרף למשבר העי מוק בענף הנדל"ן בצל המלחמה. אתרי בניה מושבתים בגלל היעדר פוי עלים, וכפי שפרסמנו לראשונה – עקב אזהרת מסע, הממשל הסיני אינו מאי פשר לפועלים חדשים להגיע לישראל. ב � שקל ליום וק 1,300 פועל סיני יקבל לנים מעבירים פועלים מאתר לאתר בניסיון להחיות את השוק. הקבלנים קורסים והמשמעות היא שאנחנו נשלם על כך בהיעדר דירות כבר בשנים הקרובות.‏אי שיווק מכרי זים וקרקעות בתקופה כזאת יביא לזיי נוק נוסף במחירי הדירות בעתיד הקי רוב. כך יוצא שהזוגות הצעירים של היום, אלו שנותנים את החיים שלהם למדינה – הם הדור האבוד של המחר.

וקרקעות ממשיכות להיות משווקות כרגיל, אני מביא כאן את טענת הקבי לנים: "זה לא נכון. חלק גדול ממכרזי הקרקעות לציבור הכללי נדחים. מה שלא נדחה, זה השיווק לחרדים", כותב כספית. ל � חברות נדל"ן בו 1 זה לא הסוף: טות, הגישו לביהמ"ש המחוזי מרכז, עתירה נגד רשות מקרקעי ישראל ומי 95.7 שרד הבינוי והשיכון בסכום של מיליון שקל, בדרישה להשבת תשי לומי פיתוח, עבור הקמת מבני ציבור ששולמו לטענתן שלא כדין בתוספת ריבית והצמדה. מכרזים לקרקעות לבנייה עצמית, מחיר למשתכן, מחיר מטרה ודיור להשכרה. המינהל מסרב להשיב כספים בטי ענה ש-"אלה טענות סרק, שכן כספי הפיתוח מקוזזים מערך הקרקע במכי רז, ולכן זוהי התחשבנות פנימית, אשר חשובה מאד במערכת היחסים שבין רמ"י לרשויות המקומיות, אך אינה

רים ברמ"י. עוד אומרים שם: "אנחנו עדיין במו"מ מול הרשויות המקומיות במרכז, בגדול הסיכום עם חלקם היה שיווק לאחר הבחירות, אנחנו מנסים להקדים". מי אשם? לא חשוב. במילים אחרות, זה אומר לכאורה בואו ונשאיר את האופציה לעשות כסף לזמן שאפשר יהיה אולי לעשות כסף במכרזים על קרקעות במיקומי צמרת. ‏הקבלנים מגיבים: "הבל ורעות רוח. מכרז עם תאריך יעד לא מתפרסם לפני הגעה להבנות כאלה. כשמכרז מתפרסם עם תאריך יעד, הכל סגור. המכרזים שהם דוחים עכשיו הם מכי רזים באזורי ביקוש מובהקים, מכרזים שהמדינה אמורה לעשות עליהם הון תועפות, אבל במצב השוק היום ברור שאי אפשר לדחותם". ‏ברמ"י שבים וטוענים שעושים שם הכל כדי שכל המכרזים יפורסמו וכמה שיותר יחידות דיור ייצאו לשיווק. אלא שהטבלה אינה משקרת, המלחמה גרמה לעיכובים והיא אכן משפיעה. האם היא משפיעה על כולם? כנראה שלא. על החרדים, פחות, מדווח בן כספית. ‏ברמ"י מכחישים בתוקף שניתנת קדימות בימי המלחמה למכרזי קרקי עות לציבור החרדי (או כפי שזה מנוי סח במכרז "צביון חרדי"). בלשכת שר השיכון גולדקנופף, גם מכחישים בתוי קף שהקדימות הזו נובעת מזהותו של השר. את אתר המכרזים של רמ"י אי אפשר לרמות. מול טענותיהם של אנשי רמ"י שמכרזים ממשיכים לצאת האם המדינה נותנת קדימות לציבור החרדי?

אתר המכרזים של רמ"י

/ 5 /

Made with FlippingBook - Online catalogs