נדל"ן מדיה | 28.07.23

28.07.23

נדל"ן מדיה

KLUGER ZOLTAN / צילומים: לע"מ

מאות חברות "גוש/חלקה" חוזרות לחיים 50- משנות ה לתיקון טעות היסטורית , מאות משפחות כיום לא יכולות 50- כתוצאה מעיוות היסטורי של ממשלת מפא"י בשנות ה למכור את נכסיהן הפרטיים, כיוון שאינם רשומים על שמם בטאבו. כיצד פותרים את הסוגייה הזו? מקימים זומבים לתחייה

מזה שנים מרשם החברות, והעיריות עושות בהם שימוש כבר עשרות שנים מבלי שיירשמו כבעלים. לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לדוגמה, הגיעו לאחרונה מספר תביעות של רשויות מקוי מיות שהגישו בקשות להחייאה ותביעה לרישום הנכס על שמם, בגין נכסים שהן עושות בהם שנה. 60- שימוש מזה כ אחת התביעות הוגשה באמצעות משרדו של עו"ד עודד שטרוזמן, המתמחה בתחום המקרי קעין. לדבריו, “על מנת להעביר את הזכויות על שם הרוכשים, וכיוון שבחלוף השנים אין להם את כל המסמכים המאפשרים את העבי רת הרישום על שמם, יש לפנות לבית המשפט המחוזי במטרה להחיות את החברה, לבקש סעד הצהרתי בדבר הבעלות על הזכויות בנכס, וכן להתמנות ככונס נכסים לשם השלמת הרישום על שם הבעלים."

מאות דירות ומבנים, שאנשים פרטיים, בעלי עסקים ואף רשויות מקומיות עושים בהם שימוש מזה עשרות שנים, ואף משכירים אותם, ורק כאשר הם מחליטים למכור, לבקש משכנתה או להעניק אותם כמתנה לקרוב משפחה – הם מגלים שהי דירה או המבנה אינם רשומים על שמם בטאבו, ולכן אינם יכולים לבצע את הרישום או העסקה. איך פותרים את הסוגייה הזו? הדרך היחידה היא לבקש מבית המשפט אישור ‘להחיות’ את חברת גוש/חלקה בע"מ שהוקמה לצורך הפי רויקט ולמנות לה כונס נכסים, אשר מבצע את כל הפעולות הנדרשות לשם הרישום בטאבו לטובת מי שרכש את הכנס לפני שנים רבות, ואז סוגר (מוחק) שוב את החברה. בימים אלה מתנהלות תביעות רבות כאלו, ביניהן תביעות שהגישו מספר רשויות מקומיות גדולות נגד חברות גוש/חלקה בע"מ, שנמחקו

מאות משפחות סובלות כיום כתוצאה ממהלך שגוי של ממשלת מפא"י בשנות החמישים והשישים. חברות שנמחקו באותם ימים מבלי שנכסיהן נרשמו בטאבו - קמות היום לתחייה כדי לאפשר לדור השני והשלישי של בעליהם לרשום אותם בטאבו. בשנות החמישים והשישים של המאה הקודי מת, כשקבלן היה בונה בניין מגורים או מבנה מסחרי, הוא היה מקים לטובת העניין חברה חד פעמית, שהייתה נקראת על שם הרחוב. בע"מ", או 17 לדוגמה: “חברת רחוב עוזיאל בע"מ". 7148 גוש 12 “חלקה כשהקבלן היה מסיים את פרויקט הבנייה, הוא היה מוכר את הדירות או הנכס ואז סוגר את החברה – מבלי לרשום את הדירה או המי בנה בטאבו על שמות הרוכשים. שבעים שנה אחרי, מה מתברר? נותרו בארץ

/ 4 /

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online