הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

2022-2023

5782-5783

Brochure annuelle retraçant les é v é nements et activit é s 2022-23 La Voix de la Fédération Mondiale

מאירים דמויות מעמודי התווך של הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו - המשך הסדרה -

יוסף ונונו ד״ר

ד"ר יוסי ונונו מכהן סם בן שטרית: כיו"ר הועד המנהל של הפדרציה

העולמית, במקביל להיותו יו"ר סניף הפדרציה בקריית מלאכי. ד"ר יוסף ונונו כיהן בעבר ח"כ וראש העיר קריית מלאכי. הוא פעיל בפדרציה ודואג תמיד להיות נוכח בכל האירועים שהוא מוזמן אליהם.

Dr. Yossef Vanounou

44-47 עמ׳

ברוריה זבולוני הרבנית הרבנית ברוריה, ביתו סם בן שטרית: של הצדיק יסוד עולם-באבא שלום איפרגן,

מכהנת כנשיאת קרן מלגות לסטודנטים של הפדרציה העולמית. הרבנית היא אשת חסד שבזכותה משפחות

קשות יום רבות מקבלות הקצבה חודשית. גאה הפדרציה ברבנית ברוריה ובפועלה.

פסטיבל הסובלנות הגדול שהתקיים באגדיר-מרוקו ) אליו הוזמן סם בן שטרית 12.12.22-15.12.22( כאורח הכבוד לשאת דברים. בתמונה: מוחמד עלאווי-נשיא ומנכ"ל הפסטיבל מעניק ) 24-27 תעודת הוקרה לסם בן שטרית (עמ'

La Rabbanit Berouria

48-50 עמ׳

74

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator