הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

בשם "ותשקוט הארץ" 25.10.2022- מאת: סם בן שטרית. פורסם במעריב ב מי ערג לירושלים?

אשר יאיר לפיד הצהיר במושב האו"ם לפני שבועות כ מספר שהוא דוגל ויפעל להקמת שתי מדינות: ישראל ופלסטין, הוא כנראה לא שיער את המהמורות שלפניו. נביא כאן מניסיוננו במפגשינו עם שרי הרשות ואבן מאזן. , הגיעו למשרדנו 25.11.15 לפני כמה שנים, ליתר דיוק ב- בירושלים שבעה מעוזריו הבכירים של אבו מאזן- לרבות שרים והקאדי הראשי של הרשות הפלסטינאית, ובפיהם בקשה בשם נשיא הרשות: שהפדרציה העולמית של יהדות מרוקו בראשותי, תפעל בקרב כל ההתאחדויות של יוצאי מדינות ערב: מצרים, ערב, סוריה, תימן ועוד... כדי לקיים מפגש מרשים במוקטעה ברמלה עם אבו מאזן נשיא הרשות ושריו. לשאלתי מדוע דווקא אנו? "כי אתם הגוף הגדול ביותר מכלל ההתאחדויות, וכיהודים יוצאי מרוקו הרי אתם מודל לקו- אקזיסטנס (דו קיום), השיבו. התניתי שני תנאים: . קבלת הסכמתו וברכתו של ראש הממשלה- בנימין 1 נתניהו . שנושא ירושלים לא ידון בשום מפגש. וכאן ביקשתי 2 לרשום ולזכור הפסוק מפרקי אבות: "איזהו חכם הלומד מכל אדם". נשוב לפסוק זה בהמשך. בנימין נתניהו במכתבו אלי, עודד אותי להיפגש ולבדוק אם יש מכנה משותף שיהיה נושא לדיון בינו לבין אבו מאזן. שאלו מדוע לא לדבר על ירושלים, שהרי הם ואבות אבותיהם חיבקו את ירושלים. הגבתי: חיבקתם אך לא ערגתם לה במשך אלפיים שנות גלויותינו. יום יום ושנה שנה התפללנו וייחלנו "לשנה הבאה בירושלים". העלינוה על ראש שמחתנו. חתן בערב חתונה שבר כוס ובירך: "אם אשכחך ירושלים תשכח

ירושלים. שנה שנה בתשעה באב צמנו, ישבנו על הרצפה וקראנו "איכה ישבה בדד העיר רבתי עם". כתינוקות של בית רבן, בכל פעם שנתקלנו בשם ירושלים בספר-לימוד, נישקנו השם ירושלים באדיקות ובדביקות. ואילו אתם אפילו בקוראן הקדוש לא מוזכרת כלל וכלל ירושלים. מה אתה מדבר, תמהו: הרי עוד מאברהם אבינו יצחק ויעקב שהיו מוסלמים דבקו בירושלים והנחילו לנו את אהבתה בלבנו. שבתי לפרקי אבות "איזהו חכם הלומד מכל אדם"- תלמדו מדוד בן-גוריון, שקיבל את תכנית חלוקת הארץ . בוועדה 29.11.47 של ועדת אונסקו"פ מטעם האו"מ מ- של עצרת 181 התנגדו להחלטה 10 בעדה ו- 13 הצביעו האו"מ, כשירושלים היא בינלאומית, וכל שהוקצה למדינת היהודים תל-אביב וסביבותיה והנגב. קווי אושוויץ קרא לה אבא אבן. ואף על פי כן מדינות ערב קראו לערביי ישראל לעזוב, כדי לחזור בקרוב לעריהם, אחרי שישמידו את היהודים, וקראו לערבים שיישארו בפלסטינה להתקומם ולעשות פרעות ביהודים. צה"ל בחיתוליו היכה אותם וגירש אותם מחוץ לגבולות. וכך הורחבו גבולות המדינה. ערביי ישראל ומדינות ערב השכנות המשיכו לשסות ביהודים את ערביי ארץ ישראל. למלחמת ששת הימים, שבה מצרים 1967 הגענו ל- בנשיאות ג'מאל עבדול נאצר, ירדן, סוריה ועירק איימו על החרבת ישראל. והסוף ידוע: ישראל כבשה את סיני ואת הגולן, צבאות ערב הוכו שוק על ירך. , אחרי שיותר 1967 כיום אתם רוצים שנחזור לגבולות יהודים התיישבו ביהודה ושומרון, בנו בתים 500,000 - מ וביצרו אותם. נערך הכנס הגדול במוקטעה בהשתתפות כ- 28.3.16 ב- איש, ראשי וחברי כלל ההתאחדויות של יוצאי ערב 600 ואנחנו. על הבמה נשא לידי אבו-מאזן את דבריו: "שאו תפילה למעני, שאזכה עוד בחיי, לחתום על הסכם שלום עם ישראל ואקים מדינת פלסטין החיה בשלווה ובהרמוניה ליד ישראל. אנו עושים רבות כדי לסכל כל פגיעה בישראליים, אנו עוצרים מפגעים פוטנציאליים- תוך תיאום עם צה"ל". הנה לך יאיר לפיד, במקצת מהקשיים שלדעתי לא ניתנים לגישור. והשלום יכון בינינו לבין הפלסטינאים, אם וכאשר יגלו פשרות מרחיקות לכת. אם ידבקו בפשרה השנים 55 טריטוריאלית בהתחשב בשינויים שחלו ב- שחלפו, וילמדו משהו מתפיסת עולמו של בן-גוריון, אז ואולי, "ותשקוט הארץ ארבעים שנה ויותר".

ימיני". כל מי מאיתנו ש ב נ ה בית חדש, ע ל י ו

להותיר מ ק ו ם לא צבוע ו ל א מסו יד להזכיר

לנו את חורבן

61

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator