הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

בשם "בעניין הסולידריות" 4.4.2022 מאת: סם בן שטרית. פורסם במעריב ב הערבות ההדדית במרוקו

אות בשנים, חכמי צפון-אפריקה ומנהיגיה מ הקהילתיים, חידדו ושיננו לרבים את האמרה התלמודית "כל ישראל ערבין זה בזה" (מסכת סוטה לט'). זה הנוסח הנכון. משמעות אמרה זו "מסייעים לנצרך באופן שהוא לא ידע מי מיטב עמו. כל קהילה קבעה סדרים, בהתאם ליכולתו של כל אחד, והם אף נקבו בסכום שעל כל פרט להקצות למעוטי הכנסה. ראשי הקהילה ראו חובה גדולה לעצמם ושיננו לאנשי קהילתם את הציווי "כי תראה ערום וכסיתו ומבשרך לא תתעלם" (ישעיהו לט'). אל נשכח, למדנו בצורה בולטת את נושא הערבות ההדדית מן המחויבות של השבטים בעבר הירדן כלפי אחיהם בארץ. כאשר השבטים מבקשים להתנחל בעבר הירדן, פונה אליהם משה רבנו: "האחיכם יבואו למלחמה, ואתם תשבו פה?". .) 6 (במדבר ל"ב פסוק והשבטים מתחייבים מיד: "אנחנו ניחלץ חושים .) 17 ", (במדבר, פרק ל"ב פסוק | לפני בני ישראל הערבות ההדדית, אצל יהודי מרוקו מחייבת לסייע , עת נערכו 1903 גם ליהודים שמעבר לים. ובכך ב הפוגרומים ביהודי קישינב שבמולדובה, (מולדובה זו שכיום, היא קולטת פליטים מאוקראינה), פוגרומים, שגרמו לרצח וגם לביזת רכושם של

יהודים. יהדות מרוקו הכריזה על מגבית חירום למען אחינו בקישינב. כל הקהילות ברחבי צפון אפריקה, נענו למגבית למעט עיירה באלג'יריה, שלא הצטרפה למגבית, וטעמה עמה. הרי נאמר "עניי עירך ועניי עיר אחרת, עניי עירך קודמים"! ומשנודע הדבר לחכמי מרוקו, הם איימו על קהילה זו שיטילו עליה חרם ונידוי, וכאן המקום להזכיר במשך מאות בשנים, חכמי מרוקו לא הטילו חרם או נידוי, ואפילו לא איימו בכך. תושבי העיירה באלג'יריה שמעו את האיום, חזרו בהם והצטרפו למגבית. יסולח לי שאני מביא סיפור שהייתי עד לו כנער בן שש שנים. נהוג ומקובל שאמידים בעיירה שבה נולדתי, כל אדם אמיד ומבוסס, וכך היו הורי, וע"כ הם תמיד הזמינו עני אחר להסב לשולחן של ליל שבת, ולמחרת ביום שבת. אבא, שלח אותי לקרוא לעני ב.א. הלכתי לביתו וחזרה בגפי, היכן ב.א. שאל אבא? הוא חולה השבתי! ואבא פקד על בני הבית לקחת עמנו כל הסירים וכלי שולחן, וכולנו הגענו לביתו של ב.א. האחרון ראה את כולנו, אסף את כוחותיו והתיישב עמנו לשולחן. ואף הצטרף לשירת שבת. והרי נאמר "כל המבקר חולה כאילו החייהו". האמידים שבקהילה נהגו עת חגגו בר-מצווה או חתונה לבניהם-בנותיהם, לצרף עני לבר מצווה של בנם, ואו זוג עני לחופה של בן/בת האיש האמיד. הם האמינו כי בזכות העני אנו זכאים לחגוג.

ערבות הדדית - חלוקת מלגות ע"י הפדרציה העולמית לסטודנטים מעוטי הכנסה- ללא הבדל דת, גזע ומין

54

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator