הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

בשם " בין שני קטבים" 16.3.2022- מאת: סם בן שטרית. פורסם במעריב ב ההתנחלויות - נכס או נטל?

, ההתנחלויות 1967 אז מלחמת ששת הימים ב- מ ביהודה ושומרון מהוות סלע מחלוקת בחברה הישראלית. יש הרואים בהן נטל ומכשול לשלום,ולעומתם אלה הרואים בהן גשר לפשרה בבוא העת. ההתנחלויות גורמות לשסע ולקיטוב בעם. השוללים רואים בהן קללה לכל הסדר ופשרה עם הפלסטינאים, ומתנגדיהם רואים בהן ברכה בתפיסת

חזקה על נחלת אבותינו וקיום הצו האלוקי "וירשתם את הארץ". ואולי נוצרה כאן הפסיקה התלמודית, הפותחת במסכת בבא מציעא:"שניים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי, וזה אומר אני מצאתיה וכולה שלי. זה יישבע שאין לו בה פחות מחציה, וכך גם חברו ויחלוקו". לחיזוק תפיסת המחייבים את ההתנחלויות, מציינים: הפלסטינאים שללו את קיומה של המדינה ודחו את .1947 הצעת האומות המאוחדת לחלוקת הארץ ב- , וכיום הם מסכימים 1948 בהמשך הסכימו לגבולות בשינויים של החלפת שטחים הדדית. 1967 לגבולות האם לא די לנו בקיטוב ובמחלוקות ביו אשכנזים לספרדים? בין חרדים לחילונים? בין ערבים ליהודים? בין היהדות הרפורמית בארצות הברית לממשלת ישראל בנושאי דת ומדינה?

ישר כוח גדול לסם אשר ברוב שכל וממרום תצפיתו רואה את התהליכים והמהלכים אשר בונים סיפור עמנו בעת החדשה בברכה איציק בן אבי-ממונה (תוכניות עבודה ופרוייקטים), מינהל חברה ונוער - משרד החינוך סם יקר! דבריך נכונים, חודרים ומלאים בערכי אהבת הארץ ובעיקר מתארים את הפולמוס בענין ההתנחלויות/ התישבויות. בכתיבתך ניכרת החשיבות שיש בבניית הארץ, התיישבותה מחד, ומאידך, הרצון לפשר ולגשר בין הצדדים החלוקים - אלו שמחזיקים בין

צידי התלית. הסובלנות, הפשרה, האחר ללא הבדלי דת, גזע ומין הם נר לרגלייך בעשייתך הענפה, דבר שניכר בכתיבתך.

יישר כח והערכה רבה. ד"ר עינת שושן-רפאלי

53

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator