הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

הדמוגרפיה סכנה לפתחנו תחת השם "ושבו לגבולם" 2.2.2022 מאת: סם בן שטרית. פורסם במעריב ב מענייני ּדְיֹומָא

לל אמצעי התקשורת, פרשנים וממומחים בתחום, כ מרבים לדוש ולהעמיק בכל בעיה שעל סדר יומנו, החל מסכנת הגרעין ואיומי אירן, לרבות זרועותיה במדינות השכנות, המשך בעסקת הטיעון שהוצעה לנתניהו, וכלה במתח בגבול רוסיה-אוקראינה. עם כל החשיבות של בעיות אלה, הבעיה הדחופה של הדמוגרפיה בישראל איננה עומדת על סדר היום! כמאתיים אלף פלסטינאים ומסתננים התאזרחו בישראל מבלי לשים לב, והם נהנים מכל מה שהמדינה מציעה לאזרחיה בתחומים השונים. הפוליגמיה אצל ערביי-ישראל נפוצה במעט ואילו בקרב הבדואים 20 נפוצה הרבה. וכך ריבוי הילודה אצלם, עד כדי ילדים לגבר אחר. וכך 64 ילדים לגבר בדואי אחד ואף הם זוכים לקבל סכומי עתק מהביטוח הלאומי. באופן פיקטיבי, הפוליגאם מתגרש "כביכול" מאחת מנשותיו, והיא הופכת אוטומטית לאם יחידנית הזכאית לגמלה מהמדינה. לכן, התרופה לסכנה זו, היא עליית יהודים מהתפוצות. מצוות העלייה לארץ ישראל, על פי פסיקת חכמי צפון אפריקה, גוברת על כל תרי"ג

מפסיקותיהם: בעל הרוצה לעלות לארץ ישראל ואשתו ממאנת, ישלם כתובתה, יתגרש ממנה ויעלה. לא רק גבר, גם אישה הרוצה לעלות ובעלה ממאן, תיתן גט לבעלה ותיקח את ילדיה עמה ותעלה ארצה. ועוד פסיקה מאוד משמעותית: אדם שאין בידיו אמצעים כדי לממן נסיעתו לא"י מותר לו למכור ספר תורה שבבעלותו, כדי לממן עלייתו. ורק מי שמתמצא בהוויה הדתית-מיסטית של מכירת ספר תורה יכול לרדת לעומקם של הדברים. ובכן, מה התרופה לסכנה זו? • על מדינת ישראל להעמיד לנגד עיניה העלאת שני מיליון יהודים בחמש השנים הבאות. עלינו להקצות משאבים ולגייס מיטב הכוחות והמוחות שבקרבנו, כדי להעלות מיליון וחצי מארה"ב, הן מכלל תושבי מדינה זו, והן מקרב הישראלים היורדים. בארה"ב כמו באירופה גוברת לאחרונה האנטישמיות, מתנכלים ליהודים ומכים אותם בראש חוצות ועשרות נרצחו מפעולות טרור. לכן יש להעלות מארצות אירופה ודרום אמריקה חצי מיליון יהודים. • על כנסת ישראל לקיים דיון דחוף של יומיים תמימים ולהשמיע דבריהם. חובה על חברי הקואליציה והאופוזיציה להתגייס כדי למגר את סכנת הדמוגרפיה. • נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, הזוכה ליוקרה רבה בארץ ובתפוצות ובעיני מנהיגי העולם, ושהתנסה בסוגיה זו גם בהיותו יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית , יגויס למסע הצלה, הן בארצות 2021-2018 בשנים הברית, כשלנגד עיניו, מחד גיסא לפעול לפיוס בין זרמי היהדות השונים בארה"ב, ומאידך גיסא להטיף לעליית יהודים מכלל ארצות התפוצות, כדי להציל אותנו מסכנת הדמוגרפיה האורבת לפתחנו. על מדינת ישראל לצלצל בכל פעמוני אזעקה למען ישובו בנים לגבולם, בטרם פורענות.

המצו ות , ל ר ב ו ת ח י ל ו ל ש ב ת

ל מ ע ן העלייה לא ר ץ האבות.

ו ה ר י אחדות

סם היקר

אכן הבעיה הדמוגרפית במדינתו, הינה בעיה כואבת ומטרידה שיש לתת לה פתרון מהיר ודחוף טוב שאתה כותב על כך ומציף את הסוגיה ,אוליי מאמר זה יעיר מי מהמנהיגים לעשות מעשה. יישר כוח יצחק (ז'ק) דדון (ניצב בדימוס)

וצריך להפסיק לתת לבדואים להתחתן עם נשים מבחוץ כך הם גם מחזירים את הפלטים וגם מרבים ילודה של שונאי ישראל נכון מאוד יישר כח עמרם בוסקילה – שלומי

51

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator