הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

את ראשה, ובלבד שלא תמיר דתה ולא תתחתן עם גוי. שמך ברוריה. איך את רואה את דמותה של ברוריה אשת רבי מאיר? קטונתי שאדמה את עצמי לברוריה אשתו של רבי מאיר בעל הנס. אבי מורי באבא שלום שתמיד דאג לערוך הילולה לרבי מאיר, הוא שבחר לתת את השם ברוריה. אני גאה בשם זה, ואמשיך לעשות מצוות, כדי שאהיה ראויה לשם ברוריה. המורשת היהודית הנחילה לנו דמויות מופת, ואנו חייבים לחנק את הדור הבא על אותם ערכים נעלים. את משמשת בפדרציה כיושבת ראש קרן המלגות. מה פעילותך בתחום זה ואיך את מקדמת את נושא המלגות? איך אַת רואה את פעילותך הציבורית בפדרציה עולמית מרוקו בהנהגת סם בן שטרית? אכן, זו זכות גדולה לכהן בתפקיד נשיאת קרן מלגות לסטודנטים מעוטי- הכנסה, נסעתי עם נשיא הפדרציה העולמית ברחבי אירופה, בקנדה ובארצות הברית, שם הכתרנו "דמויות מופת", בלונדון הרב משה דאדון, בניו- יורק הרב אברהם עמר ובוושינגטון סר צ'ארלס דהן. זוהי חוויה בלתי נשכחת, חתן דמות מופת מקיים אירוע לנכבדי העיר ואף שגרירי מרוקו וישראל נוכחים בטקס ההכתרה. במה התואר 'רבנית' מחייב אותך לתפקידים ציבוריים, ומהי השליחות שלך? כידוע לכם אני טוענת רבנית, ואני עושה כל שביכולתי, כדי לסייע לנשים שהגורל לא האיר להן פנים. כך גם לאלמנות ולמחוסרי כיס. אני מארחת אותן בביתי ומייעצת להן כמיטב הבנתי ולהקל על מצוקתן. ברוב רובם של המקרים, אני עושה זאת לשם שמיים, כי שכר מצווה - מצווה.

חן ויופי הוא בכל אישה יראת שמיים, ומגדלת את בניה ובנותיה ליראת השם, כאמור יראת ה' היא תתהלל.

חכמינו אמרו: "שקולה מצוות ישיבה בארץ ישראל כנגד כל המצוות". וגם אמרו: "כל המהלך ד' אמות בא"י הרי הוא בן העולם הבא". איך את רואה את קדושת של הארץ, ומה זה מאציל על פעולת הפדרציה מרוקו ברחבי הארץ? אכן, חכמי מרוקו ראו במצוות העלייה לא"י כשקולה כנגד כל המצוות. יתרה מזו, הם התירו חילול שבת למען העלייה לא"י. הם התירו לעני שאין בידו אמצעים לעלות לא"י למכור ספר תורה, כדי לממן עלייתו לארץ- ישראל. ורק מי שמתמצא בהוויה דתית מיסטית של ספר תורה אצל יהודי מרוקו, יכול לרדת לעומקם של הדברים. אני גאה שהפדרציה מטיפה לעלייה מהגלויות, ובוודאי בתקופה זו שהאנטישמיות גוברת בארצות רבות- כולל ארצות המערב. המסורת היהודית קובעת "אב אחד לכולנו , ומכאן נגזר 'שוויון ערך בין בני האדם – בין כולם. האם את רואה שוויון ערך נשים במסורת היהודית? ערך השוויון בין בני אדם הוא ערך עליון ביהדות. חכמי צפון אפריקה גרסו שוויון בין גבר לאישה, כך בירושות ובכל הנושאים הקשורים לחיינו. אני גאה שהפדרציה באחת השנים קבעה הסימן לכל אירועיה באותה שנה "כל אדם עולם". אדם כולל גברים ונשים. איזו דמות של אישה מן העבר היהודי משמשת לך השראה בחייך? דבורה הנביאה, שנאמר לגביה "ותשר דבורה וברק בן אבינועם". אם הבנים שמחה הללויה. הצדקת לאלא סוליקה חתואל הקבורה בעיר פס, שבה חשק מושל העיר ונתבקשה להמיר דתה היהודית ולהינשא לו, אחרת דינה למוות. ואכן לאלא סוליקה העדיפה שיכרתו

2022-23 דבר הפדרציה העולמית 50 Lors de la cérémonie de distribution des bourses d’études de la Fédération mondiale au sein de laquelle la rabbanit est prési dente du Fonds de bourses. Sont assis : les membres de la direction de la Fédération mondiale, le maire d’Acco Shimon Lancry, le doyen du Collège académique de Haute-Galilée ainsi que des donateurs. En arrière-plan, des étudiants boursiers (Acco -2010) בטקס מלגות הפדרציה בה משמשת הרבנית ברוריה נשיאת קרן מלגות. יושבים חברי הנהלת הפדרציה ראש העיר עכו- 2010 שמעון לנקרי, דיקן מכללת גליל עליון ותורמים, מאחריהם חלק מהסטודנטים מקבלי המלגה. עכו La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator