הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

חברי הועד המנהל ובעלי תפקידים בפדרציה

Le Comité directeur et les cadres de la Fédération

Sam Ben-Chétrit סם בן-שטרית המייסד

ונשיא הפדרציה העולמית

ד"ר עינת שושן רפאלי חברת הועד המנהל אשת חינוך ואקדמיה

הרב יוסף מויאל חבר הועד המנהל הבעלים של "פאר הקודש"

Shlomo Avitan שלמה אביטן חבר הועד המנהל

Dr. Yossef Vanounou ד"ר יוסף ונונו יו"ר הועד המנהל לשעבר ח"כ ורה"ע ק. מלאכי

יו"ר בית נבחרי ההסתדרות

Dr. Einat Shoshan-Refaeli

Rav Yossef Moyal

M e Dudu Peres

עו"ד דודו פרץ סא"ל (מיל.) חבר הועד המנהל

Pini Elkayam פיני אלקיים חבר הועד המנהל

Abraham Ben David אברהם בן דוד חבר הנהלה נשיא סניף הפדרציה באשקלון

Tsvi Wittenberg צבי ויטנברג גזבר הפדרציה לשעבר מראשי "בזק"

יו"ר סניף הפדרציה בפ"ת

M e Ami Savir

M e Yoram Bitton

הרבנית ברוריה זבולוני נשיאת קרן מלגות כלת 'אשת חיל'

Prof. Aharon Maman פרופ' אהרן ממן יו"ר ועדת קרן המלגות חתן פרס ישראל

עו"ד יורם ביטון חבר הועד המנהל

עו"ד עמי סביר יועץ משפטי

La Rabbanit Berouria

Avigail Filo

Ezra Attia

Avi Nachmani אבי נחמני דובר הפדרציה העולמית

עזרא עטיה יועץ מס

Hanokh Ehrentroï רו"ח חנוך ארנטרוי רו"ח של העמותה

רו"ח אביגייל פילו ועדת ביקורת

5

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator