הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

רפי וקנין-הנצחת רחבה בירושלים ) 9.5.2022 ירושלים, ח' אייר תשפ"ב ( פנה במכתב (צילום מטה) מר סם בן שטרית-נשיא הפדרציה העולמית לרה"ע ירושלים- 2018 מרץ ב מר ניר ברקת, בבקשה להנציח את שמו של רפי וקנין הי"ד-הרוג מלכות יהודי-מרוקאי שנהרג כתוצאה מעינויים בכלא המרוקאי בגין פעילותו הציונית. וכך כתב: "בקשת המשפחה והפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, שתעשה חסד של אמת, ותמצא דרך

ג

מ

ו

ר

ל

לקרוא רחוב או אתר על שמו-כפי שעשתה עיריית תל אביב, אשקלון ועוד... הנצחת זכרו בירושלים חשובה ליהדות מרוקו, בשל הערגה שרפי וקנין הי"ד ערג לה וחלם להגיע אליה". שנים לאחר מכן, בטקס מרגש ובמעמד אישים ובני 4 זכינו ש משפחה, חנך רה"ע ירושלים-מר משה ליאון, כיכר בכניסה לשכונת גבעת משואה על שם רפי וקנין הי"ד. מטעם הפדרציה העולמית נשא דברים בטקס הרב אלי בן דהן. בכתב העת הדיגיטלי "יהדות (קישור באתרנו) הבאנו את 7 מרוקו: מורשת, הגות ואמנות" גליון הסיפור המלא מפי ביתו תח"י יעל וייס-וקנין. להלן סיפור המקרה בקצרה בקזבלנקה שבמרוקו והתחנך בבית 1927 רפי וקנין הי"ד נולד בשנת לישראל, 1947 ספר "כל ישראל חברים". כציוני וכפטריוט עלה ב התגייס לאצ"ל ולחם במלחמת העצמאות בירושלים. לאחר כשנתיים גויס לשלוחת המוסד שנקראה "המסגרת" 1955 בארץ, חזר למרוקו, וב- R a p h y י א ק ו ר מ י

ה

כ

ו

ד

ת

"

י

י

ה

ה

ו

ד

ן י

נ ק ו

י פ

ר

n

a i

o c

a r

V

a k

m

n i

e

n

m

z

s

ï

.

l .

a

,

d

m

u

J

a

r

u

t

y

d

r

e

י רושלים, י ' ניסן תשע " ח 26 מרץ

2018 18 154

כבוד ראש העיר ירושלים מר ניר ברקת ככר ספרא ירושלים

הי"ד רפי וקנין

הנדון: בקשה לקרוא אתר ע"ש הרוג מלכות -

ידידי ראש העיר! הרשני לשוב לפנייתה של גב' יעל וייס וקנין, בתו של הרוג מלכות במרוקו, אליך מ - 20.3.18 עם 1. רפי וקנין הי"ד , הוא מסמליה המובהקים של הקרבת יהדות מרוקו למען ירושלים וציון. הוא פעל במחתרת במרוקו בהברחת יהודי מרוקו לארץ ישר אל. נתפס ע"י השלטונות, שעינו אותו בשבעה מדורי גהנום, עד צאת נשמתו. תוך גסיסתו, משפחתו הטיסה אותו לבית חולים בצרפת, ושם נפח נספח העתק אלי.

את נשמתו לעד. המשפט היחידי שהוא הוציא מפיו באוזני אשתו וכה אמר: "מרי, לא דיברתי ולא סיפרתי להם

מאומה". בקשת המשפחה והפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, שתעשה חסד של אמת, ותמצא דרך לקרוא רחוב או אתר על שמו - כפי שעשתה עיריית תל אביב, אשקלון ועוד... הנצחת זכרו בירושלים חשובה ליהדות מרוקו, בשל הערגה שרפי וקנין הי"ד ערג לה וחלם להגיע אליה. רפי, כמי שהיה מגיח לארץ לשירות בצה"ל, מצ"ב אישור רשמי על שירות חובה מ - 23.9.48 עד 22.9.49. נספח 2. הביטוח הלאומי הכיר באלמנתו מרי - אשת הרוג מלכות. אישור מ - 20.7.87 . מצ"ב נספח 3. תמצית סיפורו של הרוג מלכות מצ"ב. נספח 4. הננו תקווה ותפילה להיענותך לפניה חשובה זו, ושכרך גדול!

בהוקרה רבה ,

ם בן ס - שטרית - נשיא ו כל בית הפדרציה העולמית

העתק: גב' יעל וייס וקנין , מייל: Yaelw59@gmail.com

1

לראש עיריית ירושלים מר ניר ברקת: 26.3.2018 מימין: פנייתו של נשיא הפדרציה העולמית- מר סם בן-שטרית מתאריך להנציח שמו של הרוג המלכות רפי וקנין הי"ד בקריאת אתר על שמו. משמאל: רה"ע ירושלים מר משה לאון מעניק מזכרת מטקס קריאת הרחבה ע"ש רפי וקנין הי"ד לצידו אלמנתו של רפי וקנין- מירי וקנין תבדל"א בצדדים בנותיו יעל וירדנה יבדל"א A droite : la requête du président de la Fédération Mondiale Sam Ben-Chétrit, datée du 26.3.2018, au maire de Jérusalem M. Nir Barkat, pour demander la perpétuation de la mémoire du martyr Rafi Vaknin, que Dieu venge son sang, par la nomination d’une place à son nom. A gauche : le maire actuel de Jérusalem, M. Moshé Leon, remet une plaque de souvenir au nom de Rafi Vaknin à sa veuve, Miri Vaknin. A ses côtés, ses filles, Yaël et Yardena.

42

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator