הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מפעלים היסטוריים אירועים ופעולות "קרן מלגות לסטודנטים" לכלל תלמידי קהילות ישראל מרחבי מדינת ישראל. "ספר הזהב ליהדות מרוקו" מפעל הרשמה והנצחה שיופקד למשמרת עולם במשכן נשיאי ישראל בירושלים. "מדליון המעברה" ותעודת הוקרה שוכני 200,000 הצדעה לסבלם ולתרומתם של כ המעברות. הכתרת "דמויות מופת" הרב ישראל 2003 הוכתר רה"מ אריאל שרון. ב- 2002 ב- ח"כ 2005 ח"כ שמעון פרס. ב- 2004 מאיר לאו. ב- מר נוחי 2009 בנק הפועלים וב- 2007 לימור לבנת. ב- 2013 האחים : ג'ו, רפאל ואבי נקש. ב- 2010 דנקנר. ב- הרב אברהם עמר-ניו 2014 הרב משה דאדון-לונדון. ב- 2017 השרה מירי רגב וענן שמשום, ב- 2016 יורק, ב- 2019 מרים פרץ, ב- 2018 ד"ר אנדריי גשיורובסקי, ב- יוסף נסראדין 2020 ירדנה עובדיה, ב חגיגות המימונה המרכזיות והמקומיות חג של "הדלת הפתוחה" ואירוח אלפי משפחות עולים בבתיהם של יוצאי מרוקו. מעפילי "אגוז" 44 אזכרה ממלכתית ל ליד קברותיהם בהר-הרצל ואזכרות מקומיות ברחבי הארץ-לרבות בבתי ספר. "יום יהדות מרוקו" שנתי מתן ביטוי לעושרה הרוחני והתרבותי בשירה, זמר, האומנות לסוגיה והספרות העניפה. "רבי שיח" ו"שבתות עיון" דיונים בהשתתפות אנשי רוח בנושאים ערכיים ואלה העומדים על סדר יומינו. "טיפוח קשרים עם מרוקו" עידוד ביקורים הדדיים וקיום קונגרסים לדיון בנושאים ערכיים ומשותפים. קשר עם יהדות התפוצות הרחבת רשת סניפי הפדרציה בכל מדינה ועיר, שיש בה

מטרות על בראשית כל שנה, הפדרציה העולמית קובעת סימן ערכי, ככותרת לכלל אירועי השנה והמפעלים : שנה שנה וסימנה: "קרן מלגות" לסטודנטים מעוטי-הכנסה מכלל קהילות ישראל הנחלת מורשת יהדות מרוקו, בישראל ובתפוצות, כחלק ממורשת עמנו הדגשת חלקה ותרומתה של יהדות זו בתקומת העם והמדינה טיפוח ושמירת אחדות עם ישראל ושלמותו סיוע לעולים החדשים ולהנחיל להם פרק מקליטתנו המוצלחת בארץ הפדרציה העולמית: מייסדים וסניפים 1.1.2001- הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, הוקמה ב על ידי נבחרי עם ואנשי רוח; פרופסורים, חוקרים, סופרים, עיתונאים, משפטנים ואנשי ציבור. בפדרציה העולמית, התאגדו עשרות ארגונים, תנועות ומועצות קהילתיות בתפוצות. בישראל 70 סניפים. מתוכם 102 הפדרציה מונה כיום סניפים 32 מרמת הגולן בצפון ועד אילת בדרום, ו בפזורה: ממרוקו שבצפון אפריקה, המשך באירופה, בצפון אמריקה ובדרומה, ועד בלם שבאמזונס (ברזיל).

- 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023

תשס"א תשס"ב תשס"ג תשס"ד תשס"ה תשס"ו תשס"ז תשס"ח תשס"ט תש"ע תשע"א תשע"ב תשע"ג תשע"ד תשע"ה תשע"ו תשע"ז תשע"ח תשע"ט תש"פ תשפ"א תשפ"ב תשפ"ג

"ערכים ומורשה" "יובל לעלייה מצפון אפריקה" "לחיי העם הזה!" "ומבשרך לא תתעלם" שנה לפטירת הרמב"ם" 800 " "כל אדם עולם" "וענווים ירשו ארץ" "שרתי לך ארצי" "ובחרתם בחיים" "עשור לפדרציה העולמית" "ואהבתם את הגר" "יגיע כפיך כי תאכל" "שנת בר-מצווה לפדרציה" "והדרת פני זקן" ״צדק צדק תרדוף"

ריכוז של יוצאי מרוקו וטיפוח קשרים תרבותיים-מורשתיים עם הקהילות. "פסטיבל מורשת יהדות מרוקו" עידוד מפגני תרבות, תערוכות ותצוגות.

"לְמַעַן צִי ן לֹא אֶחֱשֶׁה" ״מדבר שקר תרחק!" ״מצא אשה מצא טוב"

״גדולה מלאכה שמכבדת בעליה" לפדרציה 20 לעליה ממרוקו ו- 60

״ברוך אומר ועושה!" ״ונתתי שלום בארץ" "תשמח ישראל!"

"מדליון המעברה" הצדעה ליוצאי המעברות!

4

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator