הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

פעילות ענפה בסניף הפדרציה בטבריה

אסיפה הכללית של הפדרציה ב העולמית שהתקיימה בתאריך הוענקה תעודת הצטיינות 4.4.22

סם בן שטרית-נשיא הפדרציה העולמית מעניק תעודת הצטיינות למאיר דותן-יו"ר סניף טבריה 2022 לשנת לידידנו הסופר מאיר דותן-יו"ר סניף הפדרציה בטבריה, על האכפתיות והמעורבות האישית שלו בהפצת המורשת ועל הפעילות הענפה של הסניף המצטיין שבראשותו. נביא להלן בקווים כללים סקירה מהירה על מספר אירועי תרבות עשירים ומגוונים שקיים הסניף :

"מפגש סופר" ו"מפגש שיר סיפור" פגשים אלו נערכים תדיר במהלך השנה ועוסקים בז'אנרים שונים בספרות ובשירה העברית. מ בטקסטים עולים לדיון קונפליקטים בנושאים מגדריים, חברתיים ועדתיים. "סיפורים מבית אבא" וכיצד המורשת שהנחילו לנו השפיעה על אופי הדור השני והשלישי בארץ, שיח בנושאים כמו גלות ותחושת הזרות בארצות הניכר ובכללם אצל יוצאי צפו"א. בנוסף, הפגישות מעניקות לסופרים ולמשוררים במה לחשוף את יצירותיהם.

טעימה מהמפגשים: במפגש "מי אתה המעפיל מצפון אפריקה?" אירח הסניף את ד"ר דניאל פלד והסופר אלי ביטון, ובו התקיים שיח בעובדת ההתעלמות ההיסטוגרפית-ציונית-ישראלית מההעפלה של המוגרבים מצפון אפריקה, התעלמות מתלאותיהם, יחס הסוכנות היהודית והדימוי במוסדות הציונים גרם לכך שלא קיבלו מקום בספרות ובתיעוד ההעפלה לארץ והתעלמות מתרומתם של יהודי צפו"א בהקמת המדינה. במפגש אחר "פגסוס וחיות אגדיות במיתולוגיה" מצאנו הקבלה בין אגדות ופנטזיות מקהילות שונות "בסימן מרוקו" הרצל איבגי סיפר על אתרים במרוקו והקשר בארץ. במפגש "בסימן מרוקו" שלהם ליהודי מרוקו שעלו לארץ, ההרצאה המרתקת לוותה בשקופיות.

36

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator