הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

וכל צאצאי, אני אוהבת באותה מידה עד כלות נשמתי? עד כלות הדמים והדם!" מן המפורסמות, עבור אסתר אבוטבול, כל הונה ואונה קודש לירושלים, לרווחתה ולרווחת תושביה. לגבי אסתר, כל אבן מאבני ירושלים, כל רגב עפר, כל עץ - אף עקר ונבול הוא, וכל גרגיר מירושלים, כולם שייכים לעם היהודי. עם ישראל מצווה והושבע לשמור אמונים לירושלים - בירת העם היהודי, ולראות בכולה שלו, ושלו בלבד. נקודה. לגבי אסתר אבוטבול, אין ולא יכולה להיות שום שותפות, שום חלוקה בירושלים. גם האמור במסכת התלמודית "בבא מציעא", אין לכן לדידה שום הקבלה ושום השלכה, ומה נאמר? "שניים אוחזין בטלית: זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני מצאתיה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי" ומה פסקו רבותינו ? "זה יישבע שאין לו בה פחות מחציה, וזה יישבע שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו!" פסיקה זו איננה קבילה בעיני אסתר, והיא תדחה אותה מעל פניה, לדידה, זו פסיקה בלתי-צודקת העומדת בניגוד גמור ומוחלט לאמת ההיסטורית. טעמה של אסתר עמה: שם דיברו חכמינו על דיני ממונות, וכאן על הנפש! על תמצית ההוויה! על חלום ושבועה בני שלושת אלפים שנה: "אם אשכח ירושלים, תשכח ימיני...",

היא תסיים ותאמר: "כבר נשבענו, נדרנו וקידשנו, כי ירושלים כולה שלנו, אז מדוע נישבע עתה שאין לנו בה פחות מחציה! כדי לחלוק אותה עם מאן דהו? ירושלים שלנו וכולה - ולנצח נצחים!" לא בכדי תושבי ירושלים מחזירים שבעתיים אהבה לאסתר. מרעיפים עליה ברכות ותשואות לרוב. בכל אשר היא תפנה ותלך יחבקוה אך מבטים חמים ומלטפים. אוהביה הרבים נושאים תפילה חרישית למענה: "מי יתן ויתווספו לאסתר עוד עשרות שנים של בריאות טובה, כדי שתמשיך להיות מה שהיא: "שומרת החומות" - אמן!

2007 עם השופט אהרן ברק ורעיתו בחתימתו על "ספר הזהב" Avec le juge Prof. Aharon Barak et son épouse, lors de la signature du «livre d’or» en 2007

, אסתר אבוטבול ז"ל שניה משמאל 2007 בהתוועדות עם הנשיא שמעון פרס במשכן הנשיא Lors de l’entrevue avec le président Shimon Pérès à la résidence présidentielle (2007). Esther Aboutboul z.l. est la 2e à partir de la gauche

32

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator