הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

ממייסדי ומעמודי ז"ל אסתר אבוטבול התווך של הפדרציה הלכה לעולמה ) 26.3.22 נלב"ע שבת כ"ג אדר ב' תשפ"ב(

סתר אבוטבול ידידתנו היתה אחת מעשרת מקימי הפדרציה העולמית, א ושמשה בה כחברת הנהלה, אשה משכמה ומעלה, פעילה חברתית שנלחמה בחירוף נפש על הדברים החשובים לה. לעד תיזכר כאשת צדקה וחסד, אשת הנימוסים וההליכות, אשה שרוח הבריות נוחה הימנה, חברה שתרומתה לפדרציה העולמית היתה רבה. על שכמותה נאמר: "חבל על דאבדין ולא משתכחין". אסתר ע"ה מלבד היותה אשת עצה ותושיה, היא אהבה את הבריות ואלה החזירו לה אהבה שבעתיים.

En haut : Avec Avner Dan, lors de la céré monie de décoration de l’ancien Premier ministre Ariel Sharon comme «Illustre figure» (2004). En arrière-plan, Jérusalem qu’elle aimait tant. A gauche : la lettre de condoléances adressée à la famille par le président de la Fédération Mondiale. למעלה: עם אבנר דן יבדל"א בהכתרת רה"מ ) ברקע 2004 דאז-אריק שרון לדמות מופת ( ירושלים שכל כך אהבה משמאל: מכתב התנחומים ששלח נשיא הפדרציה למשפחה האבלה

ל ו ב

א

ט ו ב

ר סת

א

ך ו

י

ר ב

י ה

כ ז

ה ר

30

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator