הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

ידיך". כך היה מברך הכהן הגדול לפני כניסתו לקודש הקודשים "הדביר". הרבנית העניקה שנות 40 ליו"ר "ספר-אלבום" המסקר " עשייה ויצירה". כב' הרב יחיאל פרץ- רבה של הפדרציה העולמית, יחד עם נשיא הפדרציה, העניקו תעודת הרשמה-שמית ב"ספר הזהב ליהדות מרוק" לח"כ אמיר אוחנה. דברי יו"ר הכנסת: אני מודע, מוקיר ומעריך את פעולות הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו-בראשות מר סם בן שטרית, השגיה רבים, ועל היותה בישראל 70 סניפים- 102 גוף גדול שיש לו בתפוצות. אני רואה עצמי כאחד מכם, 32 ו ואעשה כל אשר לאל ידי, כדי להגביר ולהפיץ את מעשיכם הטובים לטובת כלל עם ישראל. לאחר מכן נערכה תמונה קולקטיבית של כל המשתתפים עם יושב ראש הכנסת.

Les frères Herzl et Balfour Haqaq remettent cer tains de leurs livres au député Amir Ohana האחים הרצל ובלפור חקק העניקו לח"כ אמיר אוחנה מספריהם אשר ראו אור לאחרונה

En haut: la rabbanit Beruria Zevuluni-Ifergan remet au député Amir Ohana le livre de Sam Ben-Chétrit «40 ans d’action», qui reflète la vision du monde de la Fédération Mondiale. A gauche: la lettre de Sam Ben-Chétrit adressée au député Amir Ohana suite à l’entrevue ainsi que l’article paru dans «Maariv» au sujet de cette rencontre. למעלה: הרבנית ברוריה זבולוני מעניקה לח"כ אמיר אוחנה, שנות 40 בשם הפדרציה, את ספרו של סם בן-שטרית " עשייה", המשקף את תפיסת עולמה של הפדרציה העולמית. משמאל: מכתבו שם סם בן-שטרית לח"כ אמיר אוחנה בעקבות ההתוועדות. וכתבה שפורסמה ב"מעריב" אודות ההתוועדות

29

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator