הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

וחגיגות המימונה יעמדו בסימן נאה זה. 2023 אירועי תשפ"ג "תשמח ישראל!" דבר נשיא הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

שמח ישראל בהשגיה הרבים: בקליטת עליית המוני עולים מארצות ת מצוקה ומארצות רווחה. תשמח ישראל בהשגיה המדעיים והטכנולוגיים, המהווים דוגמת מופת לעולם. תשמח ישראל בהרחבת קשריה הדיפלומטיים- תרבותיים-מסחריים עם ארצות רבות, וביניהם הסכמי- אברהם. תשמח ישראל בהיותה דמוקרטיה למופת, שבה השלטון מתחלף בהצבעה בקלפי. תשמח ישראל, שהפכה את הלשון העברית שהייתה כמעט "מתה" במשך אלפיים שנה, לשפה מדוברת בפי- כל, לרבות המצאת מונחים רפואיים וטכנולוגיים בעברית. (סימן פל"א) ישובים ומושבים חקלאיים לאורכה 111 תשמח ישראל ביהדות מרוקו שהקימה ולרוחבה של המדינה. ישובים אלה, היוו חומות מגן-אנושיות בגבולותיה הצפוניים והדרומיים של ישראל. ועל אף התנכלות המחבלים מלבנון ומסוריה, והפדאיון מעזה ומסתננים ממצרים, איש מתושבי מקומות אלה לא זז ממקומו. הם נעצו את ציפורניהם בטרשי הגליל ובחולות הנגב. ישובים אלה, הפכו כיום לערים פורחות ומשגשגות. תשמח ישראל בצה"ל, צבא העם, שתמיד הדביר אויביה של ישראל, אם בארצות שכנות ואם מחבלים במרחקים. תשמח ישראל שתמיד הכריזה על נכונותה לשלום עם כל שכניה, ולהתחלק עמם בהשגיה המדעיים והכלכליים. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחכי, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי (מברך החתן בערב חתונתו). להקמתה. 75 תשמח ישראל בשנת ה- סם בן-שטרית

סם בן-שטרית נשיא הפדרציה העולמית

כל הזכויות שמורות ל: ©

2

2022-23 דבר הפדרציה העולמית 2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23 La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator