הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

מאורחי הכבוד שגם נשאו דברים בערב ההשקה:

ה

ד

י

ל

מ

ע

ו

י

ז

י

ה

א

ה

ב

ר

ב

ד

ן

י

ס

ו

ל

ו

ב

ר

"

נ

ר

ל

ב

ד

ר

ו

ו

ב

י

ק

"

ע

ה

נ

ה

ר

ד

ר

י

ן

ת

י

א

י נ

י

ב

פ

ר

ר

ה

ג

ן

L a

n

a

R

g

r

a

e

b

i I f

L

b

L

n

e

a

y

a

e

L

n

r

n

i r

R

h

u

c

i t

D

a

l

v

a

a

n

v

u

r

a

B

v

a

.

D

o

v

S

e

Y

L

E

c

e

i

n

r

e

a

l

Z

a

u

e

i

h

t

e

m

r

d

a

i

u

A

B

עמד בפני מנהיגים וראשי ממשלה בזקיפות קומה, ללא חת, כמאמר הכתוב 'בפני מלכים יתייצב'. הנה דוגמה:‏בראיון בספר) הוא אומר: 'את השירונים [של המימונה בגן סאקר] העברתי אישית לשמיר ולפרס [שהיו 47 (עמ' 1989 משנת אז ראש ממשלה וראש ממשלה חליפי]. אמרתי להם שיעברו על החומר פן יגמגמו שם. עם כל ראשי המדינה אני נפגש ישירות ללא מתווכים ומזכירים׳. הוא מרגיש בכל מקום כשווה בין שווים. דוגמה לעיקרון השלישי אפשר לראות למשל ש"ח שהוא גייס ברבות השנים לשם חלוקה למלגות לסטודנטים מכל המגדרים 40,000,000 בסכום המצטבר של והקהילות, סכום מדהים לכל הדעות. או למשל בניין בית הכנסת בבֵלמונטֶה, למען החזרת ה'אנוסים' החפצים בכך לחיק היהדות. כלומר הוא דבק במעשים קונקרטיים ולא בהטפה ריקה. דבר נוסף שעובר כחוט השני לאורך המאמרים והמעשים העומדים מאחוריהם הוא שהצליח לתפוס שסמלים הם יסודות חשובים באתוס התרבותי, העדתי, והלאומי שלנו. הסמלים – אף שהם נזילים ואמורפיים - חשובים בעיניו להבניית התודעה. כך הן למשל תעודות ההרשמה בספר הזהב וכיוצא בהן. עוד מזמן 'ביחד' בגלגולה המקורי, הוא הקפיד להדגיש את תרומת עולי צפון אפריקה להתיישבות היישובים הכפריים שהם הקימו ויישבו בארץ. ועולה על כולם 111 ולביטחון בגבולות המדינה וביקש להעלות על נס את סמל הגבורה בעלייה ממרוקו שהוא הִמְשיג במעשה העלאת חללי אגוז לקבורה בהר הרצל. לחשוב שאדם יחיד נוסע, תחילה בשליחות עצמו, ולימים בשליחות ראשי המדינה, ארבעים פעם למרוקו, עוד לפני שהיו לנו קשרים דיפלומטיים רשמיים איתה, ולא להיכנע לייאוש, לדחיות החוזרות ונשנות, להתניות שהתנו עליו שלטונות מרוקו חדשות לבקרים, עד הקברים וטקס האזכרה הממלכתי הנערך שנה שנה בהר הרצל 22 שהמעשה עלה בידו - זה מעבר למסירות נפש. כיום בהשתתפות תלמידי בית ספר רבים, היא עדות להצלחת כוח הסמל, סמל מעשה הגבורה בעלייה המחתרתית והבלתי לגלית לארץ ישראל. זה הישג אדיר. אילו הצליח סם רק בהעלאת חללי אגוז, ולאחריה היה פורש לנוח על זרי הדפנה - דיינו. זו הצלחה היסטורית מסחררת לכמה מנהיגים. על אחת כמה וכמה לאדם אחד, שהיה הדינמו, המנוע והטורבינה, מאחורי הצלחה זו. תחושת השליחות והמסירות הן רעיונות המבריחים את עשייתו מהקצה אל הקצה. האם כל הרעיונות א פסקה ג, בספר) התמסמסה, וחבל. כנראה 49 התגשמו? המועצה הציבורית שהקים לצורך המאבק בהתבוללות (עמ' להצלחה זו נדרשים כמה 'בולדוזרים'. ההיסטוריון בעתיד יקרא וישפוט ואין ספק שיעביר את ביקורתו על כמה וכמה רעיונות ואירועים, אבל כעת אנחנו במעמד חגיגי של השקת הספר – ומותר לנו להתמקד בהישגים ולהתבשם מהם. אין ספק שהספר נערך מתוך אהבה והערצה גדולה. דבר זה ניכר הן מהשקידה על כינוס המאמרים, הן על העיצוב האלבומי מושך העין. יישר כוח לעורכת, אליזבט בראל, על המפעל הגדול הזה." פרופ' אהרן ממן

Sam Ben-Chétrit présente la vision qui l’a guidée durant ses «40 ans d’action et de création». שנות עשייה ויצירה" 40 סם בן-שטרית מסביר את תפיסת עולמו שהניעה אותו ל"

14

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator