הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

ורחי כבוד ודוברים: מירי קובו בוהדנה ובעלה בבו, פרופ' אנדרי גשיורובסקי, ד"ר יהודה לנקרי, הרב אלי בן-דהן, א הרבנית ברוריה זבולוני, הרב יוסף מויאל, אלי עמר ועו"ד עמי סביר. במהלך האירוע הורמה כוסית לשנה החדשה, שנות עשייה ויצירה" ערב השקת הספר-אלבום 40 " מרצה מרכזי: פרופ' אהרן ממן-חתן פרס ישראל ) 2022 בספטמבר 6 ירושלים, יום ג' י' אלול תשפ"ב (

בליווי ברכה לכל הנוכחים ומשפחותיהם, שתהא זו שנת ברכה ושמחת חיים. למירי קובו בוהדנה הוענקה תעודת הרשמה- שמית בספר הזהב ליהדות מרוקו, ע"י פרופ' אנדרי 'הרהורים אגב קריאה ‫ : גשיורובסקי. להלן תמצית הרצאתו של פרופ' אהרן ממן כתבות וראיונות שעיצבו את תפיסת עולמנו ודרכנו ‬, שנות עשייה: מאמרים 40 ב' והביאונו עד הלום': "הספר שלפנינו, שיצא לאור זה עתה (אלול תשפ"ב) הוא ) ושל 2000-1980 סוג של מאזן ביניים הבוחן את פעילותן של תנועות 'ביחד' ( ). הספר כולל 2001 'הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו' מיום הקמתה ( בעיקר את מאמריו של מייסד תנועות אלה, סם בן-שטרית, נשיא הפדרציה עד היום. לכאורה אפשר לראות בספר סיכום של מפעל חיים וסוף של עידן, אבל נראה יותר שאין זה כי אם מאזן ביניים של תנועה המבקשת להשקיף כלל המאמרים והראיונות כבר .‬ אחורנית על מעשיה, ולראות את העתיד נכוחה פורסמו בבמות אחרות. אם כן, מה הטעם לקבץ אותם תחת קורת גג אחת? יש L e P r o f . A h a r o n M ה ק ש ה ה ב ר

א

ד

ש

ב

ו נ

ר

י

ן

ם

מ

ב

מ

ע

ן ר

ה

א

'

פ ו

ר

פ

m e n t .

e

c

n

l a

e

d

é e

a

r

m

o i

a

s

n

l a

s ’

לכך לפחות שתי סיבות: אחת - שההֶצְבר והכמות עושים איכות, ושתיים, כמאמר הרופא והמדקדק המובהק, רבי יונה אבן ג'נאח,

e x

e

d

p

s

r

r

i

m

o

l

e

כי ‬' , איש קורדובה וסרגוסה בספרד של המאה האחת עשרה, בהקדמה ל'ספר הרקמה' שלו הזִקנה אֵם השִכחה'. כוונתו היא שכתב את ספרו בצעירותו, כדי שלעת זקנתו לא ישכח את תורת נעוריו והספר יהיה לו (ובפועל - גם לאחרים) מעין ספר זיכרון, ספר 'דברי הימים'. הספר שנות' הוא אפוא זכר לאותם הגיגים, למאמצים ולמעשים שעשה סם, תחילה במסגרת 40 ' 'ביחד' ולאחר מכן מטעם 'הפדרציה', למען יעמדו ימים רבים. אנו עצמנו עדיין שרויים בתוך הקלחת, וקשה לנו לצאת מֵעורנו כדי לשפוט אם עשינו נכון ואם עשינו

מספיק. לזה צריך פרספקטיבה היסטורית הדורשת ריחוק של זמן וריחוק של מקום. אבל כרגע אנחנו בטקס השקת הספר, ואין לנו לא ריחוק של זמן ולא ריחוק של מקום, ובכל זאת עלינו להתבונן ולהעריך. לכאורה קובץ מאמרי פובליציסטיקה הוא יותר מכול עדות למילוליות, להיבט תאורטיקני על עולם ומלואו, אבל סם בן שטרית אינו 'איש של מילים' בלבד. הוא איש של מעשים. הוא מבין את עוצמת המילה, את סגולת הרטוריקה, את הדרישה והתביעה, ואת כוח העשייה שלהן. כדי להבין מה הניע אותו כל ימיו לעשייה, ולעשייה ציבורית מסוימת מאוד, צריך להתבונן בכתיבתו. אם אני מדפדף בספר, למן המאמר המכונן 'מצוקה - הכצעקתה?' ועד המאמר 'קורונה - הכצעקתה?' מהתקופה האחרונה, כדי לחפש לא את הפרטים אלא את הכללים, את העקרונות המובילים, אני רואה כמה רעיונות חשובים העוברים כחוט השני לאורך ארבעים השנים שחלפו (ליתר שנה, כנרמז בגימטריה 'ודיברת בם') ולאורך המאמרים הללו. סם 42 דיוק בן-שטרית השקיף על המציאות בימיו והחליט להפוך כל דבר שניתן להפוך. הוא מטיף הטפה מתמדת לכמה עקרונות יסוד: א. תביעה כלפי פנים (וזה ניכר כבר במאמר הראשון). ב. זקיפות קומה. ג. מעשים בולטים. בעיקרון הראשון הוא דורש מהקהילה לבוא בתביעה כלפי פנים לפני שפונים לעזרה ממסדית או ממשלתית. אתה רוצה לחסוך, לתעל נכון את האנרגיה, להצליח? עליך למַצות את כוחותיך ואת כוחות הקהילה והסביבה שלך. המימונה נראית ומצטלמת רע? שַפר אותה, שַדרג אותה, שַלב בה יסודות מהתרבות הגבוהה. בעיקרון השני, כל מה שתעשה צריך להיות מתוך תחושת שוויון, לא עליונות ולא נחיתות. הוא עצמו

Sam Ben-Chétrit, président de la Fédéra tion Mondiale, avec ses deux ouvrages : «Vision et réalisation» et «40 ans d’action» סם בן שטרית-נשיא הפדרציה עם שני ספריו שנות עשייה" 40 "חזון והגשמה" ו-"

13

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator