הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

האסיפה הכללית השנתית של העמותה (ע"ר) הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו ) 4.4.2022 משרדי הפדרציה- ירושלים, ג' ניסן תשפ"ב ( מחברי 25% חברים, שהם הרבה יותר מ 32 שנתנו ייפוי כח, סה"כ משתתפים 14 + חברים 18 כחו נ חברים. בפתח הישיבה, כל הנוכחים עמדו על רגליהם לזכרה של חברתנו 74 העמותה שמספרם הפדרציה העולמית. בניה של המנוחה דוד ואבי 1.1.2001 - הסופרת אסתר אבוטבול, שבביתה נוסדה ב נכחו במקום. עם מתן אישורו של עו"ד עמי סביר- היועץ המשפטי לפתוח את האסיפה: עפ"י הצעת מר פיני אלקיים, נבחר סם בן שטרית ליו"ר האסיפה וד"ר יוסי ונונו למזכיר. ברכות: למר מאיר דותן יו"ר סניף הפדרציה בטבריה שבזכות פועלו הוענקה לו תעודת הצטיינות. האסיפה אישרה ברוב קולות את 2021 . דו"ח פעילות מפי מר סם בן שטרית אושר בפה אחד. מאזן רו"ח ל- 26.4.21 הפרוטוקול הקודם מ ודו"ח ביקורת בראשות רו"ח חנוך ארנטרוי אושרו פה אחד. רו"ח לעמותה: אושרה פה-אחד בחירתו של רו"ח חנוך ארנטרוי לרו"ח של העמותה ורו"ח אביגיל פילו ליו"ר ועדת ביקורת. האסיפה הסמיכה ועד . 2022 המנהל להכין ולגבש תקציב ל-

עוד נשאו דברים באסיפה:

א

ס

ל

י

ס

ו

ל

א

י

י

א

ת

י

ב

ק

ו

נ

ר

ן

י

ל

ר

נ

ב

י

י

"

ו

ש

פ

ד

ר

ם

ד

נ

א

ו

ה

ה

ב

ה

ן

ו

נ

ט

ב

ב

ו

א "

ז ל

ל ד

ב י

ל "

L

u l

e

L

n

o

e

fi

a

b

l

D

R

t

h

s

u

r .

u

a

a

P

n

d

v

o

D

Y

i

u

m

n

E

b

E

o

a

n

n

i

st

E

y

l

a

s

e

i

E

r

a

s

e

V

h

l

i

e

k

B

Cérémonie de remise d’un diplôme d’Excellence à Meïr Dotan. De dr. à g. : l’avocat M e Ami Savir, Sam Ben-Chétrit, Meïr Dotan, Dudu Peretz et Dr. Yossi Vanunu. טקס הענקת תעודת הצטיינות למאיר דותן. מימין: עו"ד עמי סביר, סם בן-שטרית, מאיר דותן, דודו פרץ וד"ר יוסי ונונו

12

2022-23 דבר הפדרציה העולמית

La Voix de la Fédération Mondiale 2022-23

Made with FlippingBook Ebook Creator