יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

מטרות על בראשית כל שנה, הפדרציה העולמית קובעת סימן ערכי, ככותרת לכלל אירועי השנה והמפעלים : שנה שנה וסימנה: "קרן מלגות" לסטודנטים מעוטי-הכנסה מכלל קהילות ישראל הנחלת מורשת יהדות מרוקו, בישראל ובתפוצות, כחלק ממורשת מ � עמנו הדגשת חלקה ותרומתה של יהדות זו בתקומת העם וה דינה טיפוח ושמירת אחדות עם ישראל ושלמותו סיוע לעולים החדשים ולהנחיל להם פרק מקליטתנו המוצלחת בארץ הפדרציה העולמית: מייסדים וסניפים 1.1.2001 הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו, הוקמה ב על ידי נבחרי עם ואנשי רוח; פרופסורים, חוקרים, סופרים, עיתונאים, משפטנים ואנשי ציבור.בפדרציה העולמית, התאגדו עשרות ארגונים, תנועות ומועצות קהילתיות בתפוצות. בישראל מרמת 70 סניפים. מתוכם 101 הפדרציה מונה כיום סניפים בפזורה: ממרוקו 31 הגולן בצפון ועד אילת בדרום, ו שבצפון אפריקה, המשך באירופה, בצפון אמריקה ובדרומה, ועד בלם שבאמזונס (ברזיל).

מפעלים היסטוריים אירועים ופעולות "קרן מלגות לסטודנטים" לכלל תלמידי קהילות ישראל מרחבי מדינת ישראל. "ספר הזהב ליהדות מרוקו" מפעל הרשמה והנצחה שיופקד למשמרת עולם במשכן נשיאי ישראל בירושלים. "מדליון המעברה" ותעודת הוקרה שוכני 200,000- הצדעה לסבלם ולתרומתם של כ המעברות. הכתרת "דמויות מופת בעם היהודי" הרב 2003 הוכתר רה»מ אריאל שרון. ב- 2002 ב- 2005- ח»כ שמעון פרס. ב 2004 ישראל מאיר לאו. ב- מר 2009 בנק הפועלים וב- 2007- ח»כ לימור לבנת. ב האחים : ג›ו, רפאל ואבי נקש. 2010 נוחי דנקנר. ב- הרב אברהם 2014 הרב משה דאדון-לונדון. ב- 2013 ב- השרה מירי רגב וענן שמשום, 2016- עמר-ניו יורק, ב מרים פרץ, 2018- ד»ר אנדריי גשיורובסקי, ב 2017- ב יוסף נסראדין 2020 ירדנה עובדיה, ב- 2019 ב חגיגות המימונה המרכזיות והמקומיות חג של "הדלת הפתוחה" ואירוח אלפי משפחות עולים בבתיהם של יוצאי מרוקו. מעפילי "אגוז" 44 אזכרה ממלכתית ל ליד קברותיהם בהר-הרצל ואזכרות מקומיות ברחבי הארץ-לרבות בבתי ספר. "יום יהדות מרוקו" שנתי מתן ביטוי לעושרה הרוחני והתרבותי בשירה, זמר, האומנות לסוגיה והספרות העניפה. "רבי שיח" ו"שבתות עיון" דיונים בהשתתפות אנשי רוח בנושאים ערכיים ואלה העומדים על סדר יומינו. "טיפוח קשרים עם מרוקו" עידוד ביקורים הדדיים וקיום קונגרסים לדיון בנושאים ערכיים ומשותפים. קשר עם יהדות התפוצות הרחבת רשת סניפי הפדרציה בכל מדינה ועיר, שיש בה

2001 תשס"א- "ערכים ומורשה" 2002 תשס"ב- "יובל לעלייה מצפון אפריקה" 2003 תשס"ג- "לחיי העם הזה!" 2004 תשס"ד- "...ומבשרך לא תתעלם" 2005- תשס"ה שנה לפטירת הרמב"ם" 800"

2006- תשס"ו "כל אדם עולם" 2007- תשס"ז "וענווים ירשו ארץ" 2008- תשס"ח שנה למדינת ישראל 60 "שרתי לך ארצי" - 2009 תשס"ט- (דברים, ל'-י"ט) "...ובחרתם בחיים..." 2010 תש"ע- "עשור לפדרציה העולמית" 2011 תשע"א- (דברים, י'-י"ט) "...ואהבתם את הגר..." 2012 תשע"ב- (תהילים קכ"ח ב') "יגיע כפיך כי תאכל" 2013 תשע"ג- "שנת בר-מצווה לפדרציה" 2014 תשע"ד- (ויקרא י"ט, ל"ב) "והדרת פני זקן" 2015- תשע"ה (דברים טז’ כ’) ״צדק צדק תרדוף" 2016- תשע"ו (ישעיהו סב-א) "לְמַעַן ציֹון לֹא אחֱשׁה" 2017- תשע"ז (משפטים כ"ז-ז') ״מדבר שקר תרחק!" 2018- תשע"ח (משלי י''ח-כ"ב) ״מצא אשה מצא טוב" 2019 תשע"ט- (מדברי חז"ל) ״גדולה מלאכה שמכבדת בעליה" 2020 תש"פ- שנה לפדרציה העולמית" 20 שנה לעלייה ממרוקו" ו" 60" 2021 תשפ"א- ״ברוך אומר ועושה" 2022 תשפ״ב- ״ונתתי שלום בארץ״

ריכוז של יוצאי מרוקו וטיפוח קשרים תרבותיים-מורשתיים עם הקהילות. "פסטיבל מורשת יהדות מרוקו" עידוד מפגני תרבות, תערוכות ותצוגות.

"מדליון המעברה" הצדעה ליוצאי המעברות!

2023 תשפ״ב- ״תשמח ישראל״

53

2023 תמוז- אלול, יולי-ספטמבר :19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs