יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

מספרי המעשיות מעשיות שעוברות מאב לבן

המעשיות בקרב יהדות מרוקו ועדות המזרח, נפוצות מאד גם בימינו אלה. בדרך כלל הן מסייעות למספר הסיפורים לגשר בין הדורות ובין אנשים לבין עצמם. הסיפור העממי משמש למעשה כ"סוכן חיברות" בין אדם לרעהו. הוא מטיף מוסר נסתר, שהשומע מבין את הרמז שבסיפור ולא בא לידי מבוכה. הזקנים היו בדרך כלל מספרים לעת ערב את סיפוריהם לבני המשפחה, ובכך מלמדים אותם דרך ארץ וחכמת חיים ואף מטבלים זאת בקורטוב של הומור. אצל יהודי מרוקו ועדות המזרח, דיבור ישיר לא היה מנומס, ובדרך הסיפור והפתגם, נפתרו בעיות רבות, והשומע - הבין מה שידר לו הסיפור ופתר את בעיותיו באמצעותו. המעשיות לובשות ופושטות צורה, הכול תלוי במספר ובסביבה בה הוא חי. כל מספר יספר את אותו/ה סיפור/פתגם/אגדה בדרך אחרת, אך הגרעין יהא שווה בכולם. אין הצבת גבול לסיפורים והם עוברים ממדינה למדינה בלי פספורט, כי האדם שווה בכול לאדם אחר, ואין חדש תחת השמש, כפי שאמר החכם מכל אדם - שלמה המלך.

34

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs