יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

במשרדי הפדרציה בירושלים. מימין: הרצל חקק, עמנואל בן סבו, סם בן שטרית-נשיא הפדרציה ובלפור חקק ובידיהם הספר ״על שפת התעלה״

כך מחנכים על סיפור של גבורה * מאת: בלפור חקק

לא פעם אנו תוהים איך מחנכים מהי גבורה, ואיך מנחילים ערך זה לילדים ונוער. בעוד שנה שנה למות הגבורה של הלוחם נתן אלבז ז"ל. מה ידוע לנו על כך? 70 ) ימלאו 2024 ( האם ידועים לנו סיפורי הגבורה שהתרחשו כאן במאבק על קיומנו כיהודים בישראל? ככל שאנו לומדים את מורשת הקרב של צה"ל, מתברר לנו שסיפורים רבים נודעו בסערת המאבק על הקיום, ועם הזמן נשכחו. הסופר עמנואל בן סבו התוודע לפרשת גבורתו של טוראי נתן אלבז ז"ל, ולאחר שהתברר לו שסיפור גבורה זה אינו ידוע לרוב הציבור, קם לעשות תיקון: הוא כתב ספר לילדים על סיפור הגבורה של נתן אלבז ז"ל. ובכך נגאל זכרו של גיבור זה.

18 השליחים הציוניים ערכי גבורה ואהבת הארץ. בהיותו בן יצא דרך גבול מרוקו- אלג'יר. הדרך הייתה קשה, ובהגיעו לארץ חָווה קליטה קשה כיוצא מרוקו, ונחׂשף לדעות הקדומות כלפי העלייה ממרוקו. נתן אלבז התגייס לצה"ל ושירת בחטיבת גבעתי. ביומו האחרון היו הכנות לביקור של קולונל אליוט מן הצבא

חייל בודד שרצה להיות לוחם עברי ) זכה לעיטור המופת לאחר 1932-1954 החייל נתן אלבז ( שנים. הוא גדל בעיירה צפרו 22 מותו, והוא צעיר בן שבמרוקו, ברובע היהודי ברחוב אל חמאם, ולאחר שנודע לו שיש עלייה בלתי לגאלית ממרוקו לישראל, ביקש עצת הוריו. ההורים התנגדו ליציאה לארץ ישראל בסכנות הדרכים של אז. נתן, התחנך במרוקו על הׂשפה העברית ולמד מן

balfourh@gmail.com 050-6283199 *בלפור חקק- סופר ומשורר-לשעבר יו"ר אגודת הסופרים

30

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs