יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

הגות

מעגל החיים 16-17

4-5 6-7 38-39

2023 תשפ״ג - שנה שנה וסימנה מאת סם בן שטרית לבין אל-אקצא II בין מסגד חסן מאת סם בן שטרית (שירת מורשת) קצידַת הא ּמהֹות מאת שושנה קרבסי (שירת מורשת) טאג'ין יְהּודי מאת שושנה קרבסי

תשעה באב בעיר הולדתי במרוקו מאת סם בן-שטרית תודעת השואה בבית אבא מאת סם בן-שטרית ממנהגי יהדות מרוקו בארבעת הצומות ובין-המצרים מקורות שונים קסם של לילה באלול מאת דוד יוחאי אסולין צמחי מרפא ו'תרופות סבתא' בקהילת יהודי מרוקו מאת אברהם אביזמר כך מחנכים על סיפור של גבורה מאת בלפור חקק עַל ׂשְפַת ה ַּתְעלה מאת עמנואל בן סבו מספרי המעשיות "אֵיזהּו ּגּבֹור" ו"חֲלֹומֹו ׁשל מלְך מרֹוקֹו" מאת שמחה סיאני סיפור חייו של ילד המעברה פרק עדות אישית מאת אשר חליוה ז''ל

18 19

39 45

20-21 22-29 30-31 32-33 34-36

השיר "גלות" מאת: בלפור חקק

דיוקן 8-9

שני שירים אודות ה'צוף דב"ש' מאת בלפור חקק המלך מּוּולָָלאי אֶֶאל-יָָיאזִִזיד מאת שאול טנג'י

10-13 14-16

רבי יעקב אדרעי מאת אברהם אביזמר

40-45

נופים ואתרים 46-51 52

מרוקו מזווית אישית-חלק ב מאת ד"ר גלעד (גילי) חסקין ביהכ"נ משה נהון-טנג'יר מאת אברהם אביזמר

חקר 54-57 58-59 60-63

האדריכלות במרוקו מאת אלי ביטון יהודי מרוקו-מי הם ומה מקורם מאת אלי ביטון דעות קדומות וחסמי הגירה בסיפורי חיים של יהודי צרפת בישראל מאת פנינה בן דוד

שונות 7

חדשות המדיה של הפדרציה סרטים אודות יהדות מרוקו מפעלי הפדרציה העולמית

37 53

3

2023 תמוז- אלול, יולי-ספטמבר :19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs