יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

וכנגד חשכו של הלילה לאדם ישנה הזדמנות איכותית להביט פנימה. כמו מי שלא ישן לפני מבחן גדול העומד לפניו, אנו ניצבים בחודש אלול ביראה ובזמירות בו זמנית כי בעצם כל מכון הכנה להתמודדות עם מצבי לחץ וציפייה ינחה אותו לחייך ולהישאר אופטימי כי ממילא ." … – "אם אתה דן אותי כמעשיי האדם מזכיר לעצמו שוב ושוב שירחמו עליו אם בבחינת בן לאביו ואם בבחינת עבד, והוא שר, כי הוא מאושר. ספרותיים, אך בעצם מה שבאמת מבדיל אותו זה הקשר החזק לתפילה ולחיי הקודש. מטיב להגדיר ד"ר מאיר בוזגלו (בנו של הפייטן רבי דוד בוזגלו) את מקומו של הפיוט באזור הדמדומים בין קודש לחול ואת ההבדל בין הפייטן לחזן שהאחרון נצמד לכללים נוקשים יותר בעוד שהראשון שוחה בתוך מערבולת תווים, מנגינות וסולמות העוטים טקסטים שונים. הפיוט נבדל משאר סוגי השירה וקישוטים במשקלים ברורים

ה' שמעתי שמעך יראתי ה'. " ה' שמעתי ונרגזתי יום בו תפקדני זחלתי וחלתי יום בו תדנני השפלתי ונבהלתי פן באפך תמעיטני כי גדול יום ה' ה' ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים בחסדי אבות ראשונים אנחנו בטוחים תיכון תפילתנו כריח נחוחים " ה' פעלך בקרב שנים חייהו... (פיוט הנאמר כהקדמה לפני חזרת הש"ץ בראש השנה ויוה"כ)

לפייטן תפקיד מכריע בסלילת התוואי של המילים היוצאות לנו מהפה לתוך ליבנו ומשם לשערי שמיים. וכמו פייטן מקצועי תפקידו של חודש אלול להכין ולחבר אותנו מחיי החומר אל פסגת הרוח בימים הנוראים. כמו פוליטיקאי משופשף הוא יודע את רזי הרטוריקה מול הלב הסרבן ומוציא לו את נשק יום הדין – הפיוטים. ואת כל זה הוא מקבץ ועל האריזה הוא מצרף פתק שעליו כתוב – "לפתוח בלילה". את יצירתו הוא מכנה – סליחות.

21

2023 תמוז- אלול, יולי-ספטמבר :19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs