יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

מאת: שאול טנג'י* (שם רשעים ירקב) המלך מּולָאי אֶל-יָאזִיד chaoult1@gmail.com 052-2492202

לאורך דפי ההיסטורה של יהדות מרוקו עלו ונפלו מלכים רבים, חלקם היו טובים לעמנו וחלקם האכילו את אבותנו מרורים. במאמר זה החלטנו לספר אודות תקופה אפלה ביהדות מרוקו בה מלך אחד הגרועים שבהם אשר היה ידוע באכזריותו, וכדברי המאמר "תקופת מלכותו הייתה הכאובה מכל אשר נגזר על יהודי- (המערכת) מרוקו לשאת".

תק"ן-תקנ"ב) היה אחד 1790-1792 ּולָאי אֶל-יָאזִיד ( מ המלכים האכזריים ביותר, הוא היה כל אכזר שכונה "המזיד" ומאוחר יותר הוסיפו לו את השם "היטלר של מרוקו". למרות מעשי ההוללות והמרידות המרובות שידע מּולָאי 1790- אֶל-יָאזִיד לרוב, לא מנעו ממנו לרשת את כס אביו ( ). לשווא הזהירו יועציו היהודים של השליט הזקן סִידִי 1792

מֹוחְמֶד מפני מינוי אומלל זה, אך דווקא משום כך התחזק הָסּולְטָן החדש בעמדתו האנטי-יהודית הנחושה, ותקופת מלכותו שלמרבה-הרווחה לא ארכה הרבה, הייתה הכאובה מכל אשר נגזר על יהודי-מרוקו לשאת.

אביו-המלך מּולָאי מּוחְמֶד, עשה ניסיון להרחיקו, ובשנת

*שאול טנג'י' - מדריך טיולים, בלשן ומחבר "אינציקלופדיה זוטא לצדיקי מרוקו וחכמיה" בשבעה כרכים

10

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs